Parenteel van Arent Joest LENSINGH


 
I.1    Arent Joest (Arnoldus) LENSINGH (Lensinck), overleden na 1728 te ?Haren (BRD).
Gehuwd met Anna Margaretha (Margrieta) BROEN (BRÜN,BRUNS), overleden na 1721 te Haren(BRD).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, gedoopt (RK) 1689 te Haren (BRD), begraven op 19-09-1733 te Amsterdam.
Ondertrouwd op 06-09-1714 te Amsterdam. Jan Bisschop van Amsterdam, cleermaker, 25 jaar oud, aan de Boomsloot, geassisteerd met zijn vader Abraham Bisschop en Maria Lensingh van Haren, 25 jaar oud, aan de Boomsloot, met toestemming van haar ouders Margrieta Broen en Arnoldus Lensingh te HAren met Jan BISSCHOP, kleermaker aan de Boomsloot, geboren 1687 te Amsterdam, overleden na 1733 te Amsterdam, zoon van Abraham BISSCHOP.
   2.  Catharina Elisabeth, gedoopt op 01-03-1691 te Haren, overleden na 1750 te Raken, begraven te Haren.
Gehuwd voor de kerk voor 1722 met Bruno Wibold BRUNS, geboren te Raken, gedoopt op 10-10-1700 te Haren (D), overleden na 1750 te Raken, zoon van Bruno Wyben BRUNS, 'Halbbeerbter', en Catharina VORTHERMES. {Hij was ook ooit gehuwd met Catharina VORTHERMES, geboren 1697, overleden 1736.}
   3.  Helena Agnes (zie II.6).
   4.  Gerhard Georg Friedrich, gedoopt op 18-04-1694 te Haren (D), overleden na 1736.
Gehuwd voor 1724 met Anna Maria BRUNS, gedoopt op 24-10-1697 te Haren (D), overleden na 1736 te Haren (D), dochter van Bruno Wyben BRUNS, 'Halbbeerbter', en Catharina VORTHERMES.
   5.  Joost (zie II.9).
   6.  Albert Arnold Jacob (zie II.11).
   7.  Arnold Jodocus LENSINCK (Lensingh), geboren 1699, gedoopt op 27-06-1699 te Haren (D), overleden.
   8.  Georg, gedoopt (RK) op 25-05-1702 te Haren (D), overleden op 23-01-1704 te Haren (D) op 1-jarige leeftijd, begraven te Haren (D).

II.6    Helena Agnes LENSINGH, geboren te brd, gedoopt (RK) 1692 te Haren (BRD), begraven op 27-12-1733 te Amsterdam, dochter van Arent Joest (Arnoldus) LENSINGH (Lensinck) (zie I.1) en Anna Margaretha (Margrieta) BROEN (BRÜN,BRUNS).
Ondertrouwd op 18-04-1720 te Amsterdam met Joannes (Jan) VREEM, geboren 1682 te Amsterdam, overleden na 1733.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna, gedoopt op 09-03-1721 te RK Kerk 't Boompje (getuige(n): Margareta Bruns, Joanna Vreem), overleden.
   2.  Margarita, gedoopt op 07-07-1724 te RK Kerk 't Boompje (getuige(n): Anna Broens, Jacob Lensingh), overleden.
   3.  Joannes, gedoopt op 29-07-1726 te RK Kerk 't Boompje (getuige(n): Jan Bisschop, Maria Elisabeth), overleden.
   4.  Anna Maria, gedoopt op 13-07-1728 te RK Kerk 't Boompje (getuige(n): Arent Joost Lensingh, Anna Maria Lensingh), overleden.

II.9    Joost LENSINGH, geboren te brd, gedoopt (RK) 1696 te Haren (BRD), overleden op 14-01-1740 te Amsterdam, begraven te Amsterdam, zoon van Arent Joest (Arnoldus) LENSINGH (Lensinck) (zie I.1) en Anna Margaretha (Margrieta) BROEN (BRÜN,BRUNS).
Ondertrouwd op 11-04-1726 te Amsterdam (getuige(n): Jan Bisschop en Hendrik Hampsinck). Joost Lensingh, van Haren, oud 29 jaar, aan de Nieuwezijds Achterburgwal, ouders dood, geassisteerd met zijn zwager Jan Bisschop en Alida Hampsinck, van Oldenzaal, 32 jaar oud, in de Weteringstraat, ouders dood, geassisteerd door haar broer Hendrik Hampsinck met Alida HAMPSINCK, gedoopt (RK) 1694 te Oldenzaal, begraven op 17-12-1755 te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd op 26-01-1742, er wordt niet verwezen naar de weeskamer, dus er zijn waarschijnlijk geen minderjarige kinderen met Willem SLUYTER van "GEERDEN", overleden na 1755, weduwnaar van Femmetje Gerrits, wonende in de Leidsedwarsstraat, zij hertrouwde als weduwe in de Roosestraat.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Margaretha, gedoopt (RK) op 01-04-1729 te Amsterdam, peter en meter: Hermanus ten Dam en Anna Maria Lensinck, overleden op 16-07-1798 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.
   2.  Aeltjean Joost, gedoopt op 20-09-1731 te Amsterdam, getuigen: Japick Lensing en Maria Hamsing, begraven op 31-10-1733 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd.
   3.  Arnoldus LENSINCK, geboren op 27-10-1733 te Amsterdam, getuigen: Gerrit Lammers en Margareta ten Brinck, gedoopt (RK) te RK kerk De Ster, begraven op 02-11-1733 te Amsterdam, 6 dagen oud.

II.11    Albert Arnold Jacob LENSINGH, gedoopt (RK) op 09-06-1697 te Haren, Lingen, Niedersachsen (08-06-1696? te Haren), overleden te Amstelveen op 36-jarige leeftijd, testament van Jacobus Lensinck (en zijn vrouw Helena Tiel) ziek op bed liggend, wonende aan het Jan Hansjespad onder Amstelveen. Zij benoemen elkaar wederkerig tot erfgenaam met dien verstande, dat de langstlevende de opvoeding van hun kind alsmede de kinderen, die mogelijk nog volgen, moet bekostigen. Bij hertrouwen moet de langslevende het aandeel van de kinderen laten vastleggen ten overstaan van 2 "eerlijke personen". De langstlevende zal tevens het beheer voeren over het aandeel van eventuele minderjarige erfgenamen, begraven op 15-08-1733 te Amsterdam, 15-03-1733 ? Zoon van Arent Joest (Arnoldus) LENSINGH (Lensinck) (zie I.1) en Anna Margaretha (Margrieta) BROEN (BRÜN,BRUNS).
Ondertrouwd op 09-10-1722 te Amsterdam (getuige(n): Helena Lensink en Helena Tiel). Jacob Lensinck, van Haaren, oud 25 jaar, aan de Nieuwezijds Achterburgwal, ouders dood, geassisteerd met zijn zuster Helena Lensinck en Helena Tiel, van Lingen, 30 jaar oud, in de Warmoesstraat, ouders dood, geassisteerd met haar zuster Annetje Tiel met Helena TIEL (THIEL, TIJL), geboren 1692 te Lingen (Brd) (gezindte: RK), overleden op 16-12-1738 te Amstelveen. Notariele Archieven Amstelveen, inv.no. 3964 (notaris Simon de Knuyt), akte 65 dd 9 maart 1739: inventaris van de boedel van Teunis Everink en diens vrouw Helena Tiel, welke laatste was overleden op 16 dec.1738, opgemaakt op verzoek van Joost Lensink en Cornelis van Koten voogden over de voorzoon van Helena, Joost Lensink, begraven op 21-12-1738 te Amsterdam, in het testament dat in 1733 opgemaakt wordt, wordt slechts 1 kind vermeld. Ook uit latere akten blijkt, dat het echtpaar slechts 1 zoon (Joost) achterliet. De kinderen Arnoldus en Anna moeten derhalve voor 1733 zijn overleden. Kennelijk zijn zij in Amstelveen begraven, van welk dorp slechts begraafregisters bewaard zijn gebleven van 1757-1766 en vanaf 1788. {Zij is later gehuwd na 1733 met Theunis EVERINK, testament van Theunis Everinck, meester-timmerman, ziek op bed liggend, en zijn vrouw Lena Tiel, wonende aan het Jan Hansjespad onder Amstelveen. Theunis vermaakt zijn gehele nalatenschap aan zijn vrouw en eventuele kinderen en stelt zijn vrouw aan tot voogd over eventuele minderjarige erfgenamen. Lena laat haar bezittingen na aan haar zoon uit eerder huwelijk en eventueel nog volgende kinderen, over welken laatsten haar man de voogdij verkrijgt. De voogdij over haar voorzoon zal worden uitgeoefend door Joost Lensinck en Cornelis van Koten. Notariele Archieven Amsterdam, inv.no. 9535 (notaris Simon Knuyt) akte 100, dd 7 juli 1739: Teunis Everink, weduwe van Helena Tiel, die eerder gehuwd was met Jacobus Lensink, erfgenaam voor een kindsdeel (en dus in de helft) van de nalatenschap van Helena en Joost Lensink en Cornelis van Koten, aangesteld tot voogden van Joost Lensink, enig nagelaten zoon van Helena Tiel in eerder huwelijk bij Jacobus Lensink, eveneens erfgenam voor een kindsdeel (en dus in de wederhelft) van de nalatenschap, e.e.a. volgens testament, voor dezelfde notaris verleden op 5 april 1736 te Amstelveen verklaren, dat zij een inventaris van de boedel hadden laten opmaken te Amstelveen op 9 maart 1739. De boedel omvatte o.a.:
- meubelen, inboedel tot een geschat bedrag van f 247,13
- 2 huizen met erf, getaxeerd op f 3000,-
- contant geld f 6,- (zes gulden)
- tegoed wegens verdiend arbeidsloon: f 272,40
- tegoed wegens verhuur van de woninkjes in 1 der huizen: f 43,10
totaal f 3569,70 (drieduizendvijfhondernegenenzestig gulden en 7 stuivers)
waarvan afgetrokken moesten worden de schulden ad f 1952,70 te weten:
- een bedrag van f 300,- verschuldigd aan de voorzoon
- een hypotheek ad f 1400,- ten behoeve van de Nicolaas de Rooy
- diverse schulden f 352,70
bleef te verdelen over f 1617,- in welk bedrag Teunis Everink en voorzoon Joost Lensink ieder voor de helft gerechtigd waren.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Judocus Josephus (Joost) Lensen, Lenting (zie III.8).
   2.  Arnoldus, gedoopt (RK) op 30-01-1724 te Amsterdam, peter en meter: Arnoldus Joos en Maria Lensingh, overleden voor 1733.
   3.  Anna, gedoopt (RK) op 08-11-1726 te Amsterdam, peter en meter: Arnoldus van Meereweer en Anna Tiel, overleden voor 1733.

III.8    Judocus Josephus (Joost) Lensen, Lenting LENSINGH, Scheepstimmerman, poorter van Amsterdam (1 juli 1749), gedoopt (RK) 1723 te Amsterdam, overleden te Amstelveen, woonde bij zijn overlijden aan het Jan Hanzepad, begraven op 16-07-1774 te Karthuizer kerkhof, zoon van Albert Arnold Jacob LENSINGH (zie II.11) en Helena TIEL (THIEL, TIJL).
Ondertrouwd op 05-04-1748 te Amsterdam (getuige(n): Jan ten Brink en Abel Boshoff), ondertrouwregisters Amsterdam, dd 5 april 1748: Joost Lensingh, van Amsterdam, oud 25 jaar, woont onder Amstelveen, ouders dood, geaasisteerd met zijn oom Jan ten Brink en Bregje Waterhaelder, van Amsterdam, oud 25 jaar, in de Hoogstraat, ouders dood, geasisteerd met haar oom Abel Boshoff, gehuwd op 05-04-1748 te Amsterdam. Joost wonende te Amstelveen, Bregje wonende Hoogstraat met Birgitta (Breggie) WATERHAELDER, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-05-1723 te Amsterdam, getuigen: Jan Waterhaalder en Bregje Jeelis, overleden op 17-01-1782 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, overleden aan de stuyp, begraven op 17-01-1782 te Amsterdam. Notariele Archieven van Amsterdam, inv.no. 13350, dd 17 aug. 1776: Bregje Waterhaelder, weduwe van Joost Lensink, wonende aan het Jan Hansjespad, besluit uit eigen hoofde en in overeenstemming met het testament van haar en haar man, verleden voor notaris Simon de Knuyt te Amsterdam op 11 april 1749, tot voogden over de vijf nog minderjarige kinderen en erfgenamen van haar man (Jacob 25 jaar oud; Bregje 22; Johannes 20; Joost 18 en Hendrik 12 jaar oud) aan te stellen haar broer Jan Waterhaelder en Antonius van den IJver.
Rechterlijke Archieven van Nieuwer-Amstel, inv.no. 2214 (schepen-minuutregister) dd 4 febr. 1782: -kopie aanwezig-
Jan Waterhaelder en Cornelis Steffelaar wenden zich tot de schepenen van Nieuwer-Amstel met het verzoek om twee huizen aan het Jan Hansjespad uit de nalatenschap van Bregje Waterhaelder, weduwe van Joost Lensink, bij veiling te mogen verkopen. Bregje Waterhaelder had vijf kinderen achtergelaten (Jacob, Bregje, Johannes, Joost en Hendrik). Omdat de hypotheek op de twee huizen was opgezegd en Jan en Cornelis het aandeel van de drie inmiddels meerderjarige kinderen wilden uitkeren, was het noodzakelijk geworden de huizen van de hand te doen. De drie meerderjarige kinderen verklaren zich daarmee accoord. De schepenen besluiten in hun vergadering van 11 febr. 1782 het verzoek in te willigen. Dochter van Jan Janse WATERHAELDER en Clara BOSHOFF, notariele archieven Amsterdam, inv.no. 9545 (notaris Simon de Knuyt), dd 11 april 1749: mutuieel testament van Joost Lensink en zijn vrouw Bregje Waterhaelder, wonende aan het Jan Hansjespad onder Amstelveen. Zij stellen elkaar wederkerig aan tot voogd over eventuele erfgenamen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Bernardina LENSINGH of LINSEN LENSINK, gedoopt (RK) op 30-08-1749 te Amsterdam, getuigen: Wilhelm Sluyter en Joh.Veldhuyzen, overleden voor 1782, het valt dan ook te betwijfelen, ondanks de overeenkomsten in naam, of zij wel degene is, die in 1767 in Edam in het huwelijk trad met zekere Willem Nagel. Die Helena woonde al in Edam voor haar huwelijk (het komt wat vreemd voor, dat zij dan, nauwelijks 17 jaar oud, al in het huwelijk trad en daarvoor al het ouderlijk huis had verlaten en zich in een voor haar wildvreemde stad had gevestigd). Eventueel zou dit nog nader kunnen worden onderzocht.
   2.  Maria Helena LENSINK, gedoopt (RK) op 24-10-1750 te Amsterdam, getuigen: Joh.Waterhaelder en Joh.Veldhuyzen, begraven op 18-03-1751 te Amsterdam, 145 dagen oud.
   3.  Jacobus LENSINK (LENSE) (zie IV.3).
   4.  Brigitta LENSING (zie IV.6).
   5.  Joannes LENSINK (LENSE) (zie IV.7).
   6.  Judocus Josephus (Joost) LENSINK, gedoopt (RK) op 06-10-1758 te Amsterdam, getuigen: Wilhelm Sluyter en Joh.Beersingh, begraven op 23-12-1783 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd.
   7.  Richardus (Rijk) LENSINK, gedoopt (RK) op 01-06-1761 te Amsterdam, getuigen: Rich.Waterhaelder en Joh.Mentsinck, overleden te Amstelveen, 128 dagen oud, begraven op 07-10-1761 te Amsterdam.
   8.  Hendricus Willebrordus (Hendrik) LENSINK (zie IV.11).

IV.3    Jacobus LENSINK (LENSE), timmerman (stadspoorter), gedoopt (RK) op 31-10-1751 te Amsterdam, getuige: Alida Amsinck, overleden op 14-02-1795 te Amstelveen op 43-jarige leeftijd, zoon van Judocus Josephus (Joost) Lensen, Lenting LENSINGH (zie III.8) en Birgitta (Breggie) WATERHAELDER.
Ondertrouwd op 19-04-1781 te Amsterdam met Anna Elisabeth de WIT, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-01-1756 te Amersfoort, overleden na 1811, dochter van Henderick de WIT en Theodora (Dirkje) HEIJLEN. Uit Rechterlijke Archieven van Nieuwer-Amstel, inv.no.2216 (schepen en minuutregister) dd 14-7-1795.
Anna Elisabeth de Wit, weduwe van Jacobus Lensink, bij mutueel testament, gepasseerd voor notaris Petrus Cornelis Nahuys te Amsterdam op 27-05-1783, gesteld tot voogdes over haar nog minderjarige kinderen Johannes Josephus en Ferdinand Josephus Lensink, verklaart dat zij genoodzaakt was het huis, dat tot de nalatenschap behoort, gelegen aan het Jan Hansjespad, te verkopen teneinde zodoende de schulden, waarmee de nalenschap is belast, te kunnen voldoen. Waar de koper vreesde, dat de koop alsnog, aangezien er minderjarigen bij waren betrokken, ongedaan kon worden gemaakt, verzoekt zij de schepenen hun goedkeuring aan de verkoop te geven.
Schepenen besluiten dit verzoek te honoreren in hun vergadering van 21-7-1795.

Uit Rechterlijke Archieven van Nieuwer-Amstel, inv.no.2407 (protocollen van overdracht onr.goed) dd 8-9-1795.
Anna Elisabeth de Wit, voor zichzelf en als mede-erfgenaam van haar man Jacobus Lensink, ingevolge het mutueel testament, verleden voor notaris Petrus Cornelis Nahuys te Amsterdam op 27-5-1783 en voorts nog als voogdesse van haar twee minderjarige kinderen, Johannes Josephus en Ferdinand Josephus Lensink, door schepenen van Nieuwer-Amstel bij hun besluit van 21-7-1797 daartoe (vanwege het aandeel der minderjarige kinderen) gemachtigd, verkoopt aan Jan Nieuwkamp een huis met erf aan het Jan Hansjespad, door Jacobus Lensdink verkregen bij akte van 27-5-1782. De koopprijs bedroeg f 545,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Josephus (zie V.1).
   2.  Ferdinandus Josephus (soms genoemd Lense), gedoopt (RK) op 27-11-1788 te Amsterdam, getuigen: Ferdinand van Rijn en Johanna Bartels, overleden op 30-01-1798 te Amstelveen op 9-jarige leeftijd.

V.1    Johannes Josephus LENSINK, in 1816 militair, geboren 1785, gedoopt (RK) op 19-04-1785 te Amsterdam, getuigen: Johannes Lensink en Bregitta Lensink, overleden, zoon van Jacobus LENSINK (LENSE) (zie IV.3) en Anna Elisabeth de WIT.
Gehuwd op 06-01-1811 te Sloten met Gijsberta PRINS, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Elisabeth, geboren op 29-03-1811 te Sloten, gedoopt (RK) op 30-03-1811 te Buitenveldert, getuigen: Joh.Henr.Clercx en Anna Elisabeth de Wit, overleden.
   2.  Diderica, geboren op 12-07-1816 te Amsterdam, getuigen: Herman Blad en Jan Hemmink, overleden.

IV.6    Brigitta LENSING, gedoopt (RK) op 19-06-1754 te Amsterdam, getuigen: Abel Boshoff en Joh.Veldhuyse, overleden op 07-06-1804 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd, van Amstelveen en daar wonende, dochter van Judocus Josephus (Joost) Lensen, Lenting LENSINGH (zie III.8) en Birgitta (Breggie) WATERHAELDER.
Ondertrouwd op 04-04-1783 te Amsterdam, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-04-1783 te Amsterdam, geassisteerd door broer Jacob Lensing met Ferdinand van RIJN, geboren 1760, overleden, wonende buiten de raampoort geassisteerd met zijn moeder Hendrina Poolman, zoon van Hendrina POOLMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Maria, gedoopt op 11-09-1785 te Amsterdam.

IV.7    Joannes LENSINK (LENSE), Schilder-Glazenmaker, gedoopt (RK) op 16-07-1756 te Amsterdam, getuigen: Johannes Vreem en Catharina Boshoff, overleden op 22-11-1788 te Amstelveen op 32-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1788 te Amsterdam, zoon van Judocus Josephus (Joost) Lensen, Lenting LENSINGH (zie III.8) en Birgitta (Breggie) WATERHAELDER.
Ondertrouwd op 01-04-1783 te Amsterdam, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-04-1783 te Amsterdam, ouders dood, geass. m/z broer Jacob Lensink en m/h vader Gerrit Bartels met Johanna (Gerrits) (Anna) BARTELS, 27 jaar oud, gedoopt (RK) op 09-08-1755 te Amsterdam, overleden op 13-04-1805 te Amstelveen op 49-jarige leeftijd, dochter van Gerrit BARTELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Josephus, gedoopt (RK) op 13-04-1784 te Amsterdam, getuigen: Jacobus Lensink en Elizabeth de Wit, overleden op 04-06-1784 te Amstelveen, 52 dagen oud, begraven op 07-06-1784 te Amstelveen.

IV.11    Hendricus Willebrordus (Hendrik) LENSINK, timmerman (Stadspoorter), gedoopt (RK) op 07-11-1764 te Amsterdam, getuigen: Henricus Coster en Marg.Vreem, begraven op 27-06-1798 te Amsterdam op 33-jarige leeftijd. Uit Rechterlijke Archieven van Nieuwer-Amstel,inv.no.2214 (schepen en minuutregister) dd 4-2-1782.
Jan Waterhaalder en Cornelis Steffelaar wenden zich tot schepenen van Nieuwer-Amstel met het verzoek om twee huizen aan het Jan Hansjespad uit de nalatenschap van Bregje Waterhaelder, weduwe van Joost Lensink, bij veiling te mogen verkopen. Bregje Waterhaelder had vijf kinderen achtergelaten (Jacob, Bregje, Johannes, Joost en Hendrik). Omdat de hypotheek op de twee huizen was opgezegd en Jan en Cornelis het aandeel van de drie inmiddels meerderjarige kinderen wilden uitkeren, was het noodzakelijk geworden de huizen van de hand te doen. De drie meerderjarige kinderen verklaren zich daarmede accoord. De schepen besluiten in hun vergadering van 11-2-1782 het verzoek in te willigen.

Uit Rechterlijke Archieven van Nieuwer-Amstel,inv.no.2404 (protocollen van overdracht onr.goed) dd 4-2-1782.
Jan Waterhaalder en Cornelis Steffelaar, voogden van de (in 1776) nog vijf minderjarige kinderen van Joost Lensink en Bregje Waterhaalder, de eerstgenoemde door Bregje als zodanig aangesteld bij akte, verleden voor notaris Gerardus Wijthoff te Amsterdam, laatstgenoemde bij akte van 16-1-1782 (toen alleen Joost en Hendrik nog minderjarig waren) voor notaris Elbert Stroesak te Amsterdam, optredend voor hun pupil Hendrik Lensink, en voorts Jacob Lensink (tezamen met de hierna te noemen Bregje, Johannes, Joost en Hendrik de enige kinderen en erfgenamen van Bregje Waterhaelder, die krachtens testament van haar en haar man, verleden voor notaris Simon de Knuyt te Amsterdam op 11-4-1749 diens algehele erfgenaam was), verkopen aan Bregje, Jan en Joost Lensink 2/5e deel in een huis, drie achterhuizen en een loods met erf, gelegen aan het Jan Hansjespad, voor f 680,-
Het overige deel (3/5e) behoort reeds aan Bregje, Jan en Joost. Het huis was door hun vader gekocht op 28-7-1766.
Op dezelfde dag:
De voornoemde voogden (over de nog minderjarige Joost en Hendrik Lensink) en Jacob, Bregje en Johannes Lensink verkopen ieder voor 1/5e deel van Bregje Waterhaelder, weduwe van Joost Lensink, aan Christiaan Schuurman een huis met erf aan het Jan Hansjespad voor f1233,-
Joost had het huis verkregen bij akte van scheiding dd 22-5-1749 (notaris Simon de Knuyt) van de boedel van Teunis Everink en Helena Thiel, eerder weduwe van Jacobus Lensink, welke laatste het huis had verworven op 30-05-1730, zoon van Judocus Josephus (Joost) Lensen, Lenting LENSINGH (zie III.8) en Birgitta (Breggie) WATERHAELDER.
Ondertrouwd op 15-05-1789 te Amsterdam, getuigen: Geass.Cornelis Steffelaar en Steven Rutjes, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1789 te Sloterdijk met Wilhelmina Jacomijna te POEL, geboren 1761 te Xanten (BRD), overleden op 15-03-1848 te Driebergen. Als de gereformeerde Wilhelmina op 03-06-1789 in Sloterdijk met de katholieke Hendrik trouwt, moeten zij fl. 6,00 betalen wegens 'Buitentrouw' van Wilhelmina.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruijda Maria (Geertruij) (zie V.7).
   2.  Anna Maria, gedoopt (RK) op 17-01-1793 te Amsterdam, getuigen: Antoon v.d.IJver en Anna Beernink, begraven op 30-12-1793 te Amsterdam, 347 dagen oud.
   3.  Maria Francisca (zie V.11).
   4.  Johannes Baptista (Jan) (zie V.12).

V.7    Geertruijda Maria (Geertruij) LENSINK, gedoopt (RK) op 10-03-1791 te Amsterdam, getuigen: Balt.Salomons Geertr.v.d.IJver, overleden op 28-04-1855 te Rijsenburg op 64-jarige leeftijd, toeg 481 inv 1160 akte 3, dochter van Hendricus Willebrordus (Hendrik) LENSINK (zie IV.11) en Wilhelmina Jacomijna te POEL.
Samenwonend (1) voor 1813 met NN.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 11-08-1813 te Zeist. Toestemming voor dit huwelijk is 5 april 1813 verkregen te Zeist. Louis moeder geeft toestemming via een notariële akte gepasseerd te Lille op 13-10-1812 te Lille met Louis Joseph WAQUER, 30 jaar oud, kousenmaker, baardscheerder, geboren op 08-06-1783 te Blicquy (F), gedoopt op 09-06-1783 te Blicquy, overleden op 08-12-1854 te Rijsenburg op 71-jarige leeftijd, toeg 481 inv 1160 akte 8, zoon van Pierre Joseph WAQUET, chirurg, en Maria Angelique DEPOUR, naaister.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Louisa Theresia LENSINK, geboren op 18-10-1812 te Zeist, overleden op 12-03-1813 te Zeist, 145 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Louis Joseph WAQUÉ, metselaar, geboren op 16-02-1814 te Driebergen, overleden.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-05-1846 te Amsterdam met Maria Theresia de WOLF, dienstbaar, geboren 1821 te Deventer, overleden, dochter van Wijnand de WOLF, kleermaker, en Johanna LIND.
   3.  Jacomina Hendrika Francisca WAQUÉ, geboren op 08-07-1816 te Driebergen, overleden op 24-01-1887 te Amersfoort op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-01-1842 te Rijsenburg met Hendrik van den BOSCH, 25 jaar oud, geboren op 30-08-1816 te Amersfoort, overleden op 02-06-1871 te Veenendaal op 54-jarige leeftijd, zoon van Hugo Bertus van den BOSCH en Antje WATERVOORT.
   4.  Luterien WAQUÉ, gedoopt op 13-04-1819 te Rijsenburg, overleden op 24-10-1820 te Rijsenburg op 1-jarige leeftijd.
   5.  Petrus Adrianus, soldaat, geboren op 02-08-1821 te Rijsenburg, overleden op 14-10-1887 te Arnhem op 66-jarige leeftijd.
   6.  Hendricus Franciscus, geboren op 04-12-1823 te Rijsenburg, overleden op 15-04-1847 te Rijsenburg op 23-jarige leeftijd.
   7.  Joseph Franciscus, geboren op 10-06-1826 te Rijsenburg, overleden op 02-06-1862 te Rijsenburg op 35-jarige leeftijd.
   8.  Alexander Joseph, geboren op 04-11-1828 te Rijsenburg, overleden op 02-06-1862 te Rijsenburg op 33-jarige leeftijd.
   9.  Maria, geboren op 06-01-1832 te Rijsenburg, overleden op 28-01-1832 te Rijsenburg, 22 dagen oud.
   10.  Geertruida Adriana Josephia, geboren op 12-10-1835 te Rijsenburg, overleden op 29-01-1862 te Rijsenburg op 26-jarige leeftijd.
   11.  Ferdinand Hendricus Franciscus, geboren op 19-06-1838 te Rijsenburg, overleden op 10-01-1841 te Rijsenburg op 2-jarige leeftijd.

V.11    Maria Francisca LENSINK, gedoopt (RK) op 02-08-1794 te Amsterdam, getuigen: Joes Oosterdorp en Mario Biego, overleden op 03-04-1859 te Rijsenburg op 64-jarige leeftijd, dochter van Hendricus Willebrordus (Hendrik) LENSINK (zie IV.11) en Wilhelmina Jacomijna te POEL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-02-1820 te Rijsenburg met Louis Joseph (Lodewijk) BOIN, 39 jaar oud, Kousenwever, fabrikeur, geboren op 19-02-1780 te Acquin (Frankrijk), overleden op 11-10-1851 te Rijsenburg op 71-jarige leeftijd, zoon van Pierre BOIN en Maria Joseph GOIDIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Joseph, schilder, geboren op 27-03-1820 te Rijsenburg, overleden op 05-11-1887 te Driebergen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-06-1849 te Amsterdam met Antoinette Maria STORK, 29 jaar oud, geboren op 23-01-1820 te Amsterdam, overleden op 03-04-1904 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, dochter van Balthazar STORK en Antje ADIKS.
   2.  Peter Joseph, geboren op 01-04-1822 te Rijsenburg, overleden op 06-04-1845 te Rijsenburg op 23-jarige leeftijd.
   3.  Maria Wilhelmina, geboren op 25-04-1824 te Rijsenburg, overleden op 20-01-1904 te Rijsenburg op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-10-1851 te Rijsenburg met Gijsbertus Petrus Silverius de BRUIJN, 18 jaar oud, geboren op 20-06-1833 te Driebergen, overleden op 22-04-1894 te Rijsenburg op 60-jarige leeftijd, zoon van Petrus de BRUIJN en Gijsbertha Johanna Cicilia HAARMANS.
   4.  Hendrikus Willebrodus (Hendrik), geboren op 10-08-1828 te Rijsenburg, overleden op 28-09-1891 te Rijsenburg op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd 1853 met Engelina Maria SPEIJKERMAN, geboren 1825, overleden op 12-12-1915 te Rijsenburg, dochter van Wilhelmus SPEIJKERMAN en Alida Wilhelmina CATLENDER.
   5.  Johannes Joseph, geboren op 09-01-1832 te Rijsenburg, overleden op 29-06-1897 te Zeist op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-08-1859 te Zeist met Gerarda MATTIJSEN, 26 jaar oud, geboren op 20-05-1833 te Zeist, overleden op 15-09-1866 te Utrecht op 33-jarige leeftijd, dochter van Dirk MATTIJSEN en Theodora (Dirkje) LUBBERS.

V.12    Johannes Baptista (Jan) LENSINK, Wever,Landbouwer,Tapper, werkman (1826), gedoopt (RK) op 22-06-1796 te Amsterdam, getuigen: Joes Dingelhof en Anna v.d.Kroon, overleden op 24-05-1865 te Zeist op 68-jarige leeftijd, "al zoo zeer onverwachts doch zoo wij hoopen in domino, daar hij de Zondag te vooren in de Kerk het Jubile gevierd had naamlijk op den 21 Mei en slechts 3 dagen daarna overleed", begraven op 29-05-1865 te Soesterberg, hij was de 41e overledene op dit nieuwe kerkhof en is 2e klas begraven, 1809;
hij kreeg 20 oktober van de Gouverneur grond met een huis ten zuidoosten van Austerlitz, voor aan het front van het camp; en een stuk grond ten zuidwesten van Austerlitz. 20 december kreeg Cornelis Geursen grond ook -voor aan het front-, tussen Jan van Bokel en Jan Lenzink.
1829;
het gezin woonde toen in huis nr.5, waarin ook de weduwe Odijk-Weerdestijn met twee kinderen en een inwonende vrouw, plus de weduwe Bos-v.d.Weerdt met twee kinderen woonden.
Jan was daghuurder.
1842;
zij verschenen 26 sep. voor de notaris te Zeist i.v.m. een lening groot f 600,- van pastoor Adrianus Kortland te Rijsenburg. Rente 5%. Onderpand;
- 84 roeden 10 ellen heide -thans gedeeltelijk tot bouwland aangelegd- met een huis daarop, kad.sectie D nr.271 als heide; nr.272 als bouwland; nr.273 als huis en erf; nr.274 als heide.
- 1 bunder 6 roeden 30 ellen bouw- en heideland gelegen in delen van sectie D nr.17 als bouwland en nr.18 als heide
- 14 bunders 48 roeden en 40 ellen driest, bouwland en heide met zich daarop bevindenden gebouwen genaamd de Hollandsche Kamp, sectie D nr.255 als bouwland; nr.256 als tuin; nr.257 als huis en erf; nr.258 als bouwland; nr.259 en 260 als heide; nr. 261, 262 en 263 als bouwland;
- 1 bunder 60 roeden 20 ellen heide, zijnde de helft van de goederen op naam van Willem en Antje Sluijter, sectie D nr.166 en 167 als heide
Alle goederen waren verkregen uit de nalanschap van vader Theodorus Sluijter, volgens akte 28.2.1834 te Doorn voor de notaris verleden.
1844;
23 augustus werd de schuldakte van 26.9.1842 door Adrianus Kortland opgeheven; de akte is niet bewaard gebleven. 26 aug. verklaarde het echtpaar voor de notaris te Zeist, dat zij f 1000,- haddeen geleend van Jacobus Brinks te Utrecht à 5%; hiervoor werd in onderpand gegeven - de hierboven genoemde percelen kad.nrs. 271,272,273 en 274: die stonden op naam van Antje Sluijter; het huis stond op nr.273 en was door Jan zelf gebouwd; -de verder hierboven genoemde percelen plus nog een huis en erf met 49 roeden 82 ellen bouwland, nrs. 58 en 59 (met een huis op nr.59). Ook deze waren in eigendom verkregen uit de nalatenschap van Antjes vader. Onder deze akten staan de handtekeningen van beiden
1848;
Jacobus Brinks verleende 18 feb. ontheffing van verband bij de notariss in Zeist: de akte is niet bewaard gebleven
1853:
17 maart kocht hij samen met Willem Sluijter op een openbare verkoping in logemant de Zwaan te Zeist;
een perceel sparren dunsel voor f 2,25; idem f 3,50; idem f 4,75; idem f 3,-
een perceel rekhouten voor f 5,25
een perceel brandhout voor f 4,25; idem f 3,75; idem f 3,75; idem f4,75; idem f 5,-; idem f 4,-; idem 4,50; idem f 3,50
een perceel berken afzetsel voor f 9,-
een perceel sparren brandhout voor f 7,-
1855:
tijdens een openbare verkoping in logement de Zwaan in Zeist van hout -alles gegroeid en nog aanwezig in Austerlitz, op de heide, in het Molenbosch en op het landgoed Wallenberg, gedeeltelijk eigendom van J.B.Stoop en te verwijderen voor 15 april op straffe van f 1,- boete per dag, kocht Jan:
een perceel berkenbomen voor f 11,-
een perceel sparrenhout voor f 3,50
een perceel berkenbomen voor f 10,-
een perceel liggende sparrenbomen voor f 6,50 en een voor f 8,50
een perceel beuken takkenbossen voor f 5,25
een perceel beuken snoeiling voor f 4,50 en een voor f 16,-
1856:
Op 5 feb vond er in de Zwaan te Zeist een zelfde verkoping plaats als in 1855. Jan kocht er :
een perceel sparrenbrandhout voor f 7,-
een perceel sparren dunsel voor f 2,50, twee voor f 3,50 elk en een voor f 4,50
een perceel sparrenbomen voor f 11,25
een perceel sparrendunsel voor f 2,50 en een voor f 2,-
een perceel berkenbomen voor f 9,-; een voor f 9,50 en een voor f 8,-
een perceel sparrenbrandhout voor f 4,25, zoon van Hendricus Willebrordus (Hendrik) LENSINK (zie IV.11) en Wilhelmina Jacomijna te POEL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-01-1817 te Zeist met Antje SLUITER (SLUYTER), 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 21-12-1790 te Berkenrode, overleden op 14-01-1854 te Austerlitz op 63-jarige leeftijd, "men zag haar het kruis omhelzen, hetzelfve aan haar lippen brengen, devotelijk kussen en zij was niet meer"
memorie van successie Wijk bij Duurstede 16 juni 1854 (337-9 / 101/2), nummer op film 1540, begraven op 19-01-1854 te Soesterberg, ze is 2e klas begraven; ze was de 22e die daar begraven werd, na de opening van het kerkhof. Zij verkocht 30 mei aan Roelof Apeldoorn een stuk heide(thans tot bouwland aangelegd) gelegen in Austerlitz, groot 17 roeden 72 ellen en 71 palmen, belend ten noordoosten door de eigendommenn van de Heer J.B.Stoop, ten zuidwesten door de goederen van de verkooperse en ten noordoosten door die van Willem Sluijter. Apeldoorn verkreeg het recht van overpad over Antjes grond: het pad was gelegen in de richting van den Amersfoortschen weg. Prijs f 60,-.(kadaster sectie D nr.271, akte nr.61)
1863: Notaris H.C.van Diggelen te Zeist hield een openbare verkoping op verzoek van:
-Theodorus Lensink, ook namens Jan Lensink
- Christiaan Maijer, gehuwd met Johanna Lensink
- Hannes van de Valk, gehuwd met Antje Lensink
- Lodewijk Lensink
Het betrof de volgende onroerende goederen:
1. een weldoortimmerde boerenwoning, waarin sedert lange tijd, de herberg Affaire wordt uigeoefend (tegenwoordig restaurant Oud-Londen in Austerlitz), met uitspanning en verdere getimmerten, erve en tuin, benevens bijbehoorende bouwlanden en heide, alles aan elkaar gelegen, aan den Woudenbergschen Straatweg, kadaster sectie D nr.256 tuin groot 10 roeden 10 ellen; nr.258 bouwland groot 2 bunder 1roede 70 ellen; nr.589, bouwland groot 1 bunder 78 roeden 70 ellen; nr.590, een huis groot 13 roeden; nr.591 bouwland groot 1 bunder 63 roeden en 20 ellen.
2. een perceel heide aan de overzijde van de gemelde straatweg, kadaster sectie D nr. 260 groot 3 bunder 50 roeden.
3. een perceel bouwland, gelegen naast het voorgaande, kadaster sectie D nr. 261 groot 1 bunder 4 roeden en nr.262 groot 1 bunder 26 roeden en 30 ellen.
4. een perceel bouwland, gelegen naast het voorgaande, kadaster sectie D nr.263, groot 1 bunder 48 roeden en 60 ellen.
5. de noordwestelijke helft van twee percelen heide achter de voorgaande nummers 2,3 en 4. Kadaster sectie D nr.166 groot 2 bunder 33 roeden en 90 ellen plus nr.167 groot 86 roeden en 50 ellen.
6. twee percelen bouwland met een klein gedeelte heide, bij elkaar gelegen te Austerlitz, kadaster sectie D nr.17 bouwland groot 53 roeden, en nr.18 groot 53 roeden en 30 ellen.
Alles kwam uit de nalatenschap van hun moeder Antje Sluiter, huisvrouw van Jan Baptist Lensink; Antje had het weer van haar vader volgens akte van scheiding dd. 28.2.1834 voor notaris H.J.van Bennekom verleden. De percelen behalve nr.6 waren tot 22.2.1867 verhuurd aan Jan Blauwendraad voor f 250,- per jaar, volgens akte dd 9.1.1861 voor notaris H.Pen te Baarn verleden. Alle percelen werden gekocht door E.rris van Ee in opdracht van Johan C.Clotterbooke Patijn van Kloetinge, grondeigenaar te Utrecht, voor f 4990,- akte nr. 107
Er was een perceel grenzend aan de Woudenbergseweg en de voormalige NH.kerk. Dochter van Theodorus SLUITER, Landman, en Jansje AKERSLOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Willebrordus, geboren op 25-11-1817 te Driebergen, overleden op 06-07-1830 te Zeist op 12-jarige leeftijd, registratiedatum 27-02-1832, toegangsnummer 337-2, inv.nr.204, memorienr. 16.
   2.  Theodorus (zie VI.26).
   3.  Johanna Theresia (zie VI.30).
   4.  Johannes Baptist (Jan) (zie VI.31).
   5.  Willem, geboren 1826 te Utrecht, overleden op 29-09-1826 om 12:00 uur te Katwoude, 4 maanden oud.
   6.  Antje (Anna) (zie VI.35).
   7.  Hendrika (zie VI.37).
   8.  Lodewijk (zie VI.38).

VI.26    Theodorus LENSINK, koopman, tuinman, arbeider (1891), geboren op 16-01-1820 te Zeist, overleden op 30-01-1905 te Driebergen op 85-jarige leeftijd, 1863;
zie bij moeder Antje Sluiter
1874;
29 januari vond onder leiding van notaris A.Vosmaer uit Zeist en op verzoek van Arie van Odijk een openbare verkoping plaats van diens onroerende goederen. Op verzoek van Roel Apeldoorn, arbeider te Austerlitz, kocht Theodorus voor hem een perceel bouwland, akte 376.
1876;
Ten huize van Jacobus Soesbergen te Austerlitz verscheen voor notaris A.Vosmaer uit Zeist de candidaat notaris Jhr.Anton Th.M. van Asch van Wijk te Zeist namens Jvr.Louisa A.Stratenus te Breda, gemachtigde van Theodorus Lensink, werkman te Austerlitz.
Lensink had van Stratenus voor notaris Willem Collard te Baarn dd 24.6.1863 f 800,- tegen 5% geleend. De lening werd door haar op 29.10.1875 opgezegd, ingaande 1.2.1876. Lensink had hieraan niet voldaan en nu volgde een openbare veiling van twee woningen onder één dak, gelegen in wijk H, nrs 37 en 38, te Austerlitz, -strekkende uit eenen publieken weg tot aan eigendom van C.Maijer, belend ten noordwesten den Amersfoortschen Zandweg en ten zuidoosten eigendom van G.van Doorn-; kad.sectie D nrs 596,597, 598 en groot 25 roeden 12 ellen. Theodorus had dit verkregen uit de nalatenschap van zijn moeder, Antje Sluijter volgens akte van 18.6.1861 voor notaris Pen te Baarn. Van Asch van Wijk kocht het voor 660,-.
Uit de akte zelf blijkt nog, dat de deurwaarder van de Rechtbank te Amersfoort het exploit tot opzegging 29.10.1875 t.h.v. Theodorus had aangeboden aan dochter Anna en het exploit van 19.2.1876 aan zijn echtgenote Alijda Crol. Akte nr.692, zoon van Johannes Baptista (Jan) LENSINK (zie V.12) en Antje SLUITER (SLUYTER).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-12-1844 te Soest, inventarisnr. 935, toegangsnr. 481 met Steventje WIJMAN, 25 jaar oud, geboren op 18-06-1819 te Soest, overleden op 28-03-1861 te Zeist op 41-jarige leeftijd, dochter van Leendert WIJNMAN, daghuurder, en Antje Theunisse (Jannigje, Johanna) van den BERG.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 19-05-1864 te Rijsenburg met Alijda KROL, 40 jaar oud, geboren op 03-01-1824 te Amersfoort, overleden op 15-06-1903 te Driebergen op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan KROL en Elisabeth SMIT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Baptist (Jan) WIJNMAN (zie VII.1).
   2.  Helena, geboren op 26-09-1845 te Soest, overleden op 28-01-1847 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
   3.  Antje, geboren 1847 te Zeist, overleden op 12-05-1849 te Zeist.
   4.  Helena, geboren op 03-02-1848 te Zeist, overleden op 06-02-1848 te Zeist, 3 dagen oud, memories van successie wijk bij duurstede 337-9/99 nr.82 dd 10-05-1848.
   5.  Theodorus, geboren op 21-02-1849 te Zeist, overleden op 18-04-1851 te Zeist op 2-jarige leeftijd.
   6.  Johanna (Anna), geboren op 06-05-1850 te Zeist, overleden op 16-04-1852 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
   7.  Theodorus, geboren op 18-08-1851 te Zeist, overleden op 08-11-1853 te Zeist op 2-jarige leeftijd.
   8.  Anna, geboren op 30-10-1852 te Zeist, overleden op 22-02-1853 te Zeist, 115 dagen oud.
   9.  Willem (zie VII.10).
   10.  Johanna, geboren op 15-05-1857 te Zeist, overleden op 09-07-1859 te Zeist op 2-jarige leeftijd.
   11.  Louis (Larus) (zie VII.13).
   12.  Anna, geboren op 14-10-1860 te Zeist, overleden op 04-12-1921 te Zoeterwoude op 61-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   13.  Jan Baptist (Batist), geboren op 21-11-1865 te Rijsenburg, overleden op 22-11-1865 te Rijsenburg, 1 dag oud.
   14.  Elisabeth Anthonia (zie VII.18).
   15.  Gerardus (zie VII.20).

VII.1    Johannes Baptist (Jan) WIJNMAN, koetsier, geboren op 22-03-1844 te Soest, overleden op 09-09-1902 te Zeist op 58-jarige leeftijd, geecht bij huwelijk ouders, zoon van Theodorus LENSINK (zie VI.26) en Steventje WIJMAN.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 24-05-1882 te Utrecht met Antonia de HAAN, 34 jaar oud, geboren op 24-01-1848 te Loon op Zand, overleden op 02-04-1928 te Utrecht op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes (jan) de HAAN en Adriana LIGTVOET. {Zij was eerder samenwonend voor 1869 met NN NN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Steventje LENSINK, geboren op 13-02-1883 te Utrecht, overleden op 26-04-1885 te utrecht op 2-jarige leeftijd.
   2.  Jan Baptist LENSINK, geboren op 03-08-1886 te Utrecht, overleden op 27-06-1904 te Utrecht op 17-jarige leeftijd.
   3.  Theodorus LENSINK (zie VIII.3).

VIII.3    Theodorus LENSINK, koetsier (v.Gend&Loos), geboren op 27-09-1888 te Utrecht, overleden op 20-07-1975 te Utrecht op 86-jarige leeftijd, zoon van Johannes Baptist (Jan) WIJNMAN (zie VII.1) en Antonia de HAAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-12-1917 te Utrecht met Catharina Maria Alida (Cato) STEENWIJK, 22 jaar oud, geboren op 08-04-1895 te Utrecht, overleden op 09-05-1968 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, dochter van Johannes Anthonius STEENWIJK en Grietje BOSTERDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doodgeboren, geboren op 03-05-1918 te Utrecht, overleden op 03-05-1918 te Utrecht, 0 dagen oud.
   2.  Johannes Gerardus, geboren op 06-08-1919 te Utrecht, overleden op 29-12-1919 te Utrecht, 145 dagen oud.
   3.  Jan Baptist, geboren op 11-02-1921 te Utrecht, overleden op 04-06-1940 te Utrecht op 19-jarige leeftijd.
   4.  Antonia Margareta, geboren op 24-07-1922 te Utrecht, overleden.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-12-1950 te Utrecht met Mattheus Hubertus van DIETEREN, overleden.
   5.  Theodorus, geboren op 12-08-1926 te Utrecht, overleden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-09-1950 te Utrecht met C.J. van DUINEN, overleden.
   6.  Johannes Gerardus, geboren op 30-07-1932 te Utrecht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1960 te Utrecht met G. MELES.
   7.  Catharina Maria Alida, geboren op 16-04-1935 te Utrecht.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-10-1956 met F.M. ERMEN.

VII.10    Willem LENSINK, koopman, metselaar, geboren op 24-04-1854 te Zeist, overleden op 12-02-1910 om 17:00 uur te Hilversum op 55-jarige leeftijd, zoon van Theodorus LENSINK (zie VI.26) en Steventje WIJMAN.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-04-1891 te Hilversum met Elisabeth MOLS, 30 jaar oud, geboren op 27-02-1861 te Hilversum, overleden op 22-06-1938 om 21:30 uur te Hilversum op 77-jarige leeftijd, begraven op 25-06-1938 te Hilversum, dochter van Johannes Josephus MOLS, wever, en Geertruida TRIEBELS (TRIEKELS), spinster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus (Theo) (zie VIII.5).
   2.  Johannes Josephus (Joop) (zie VIII.7).
   3.  Steventje Christina (Christien), geboren op 05-11-1895 te Hilversum, overleden op 02-01-1957 te Hilversum op 61-jarige leeftijd, zij is ziek geworden en er was niemand die haar helpen kon, voorbeeldig was haar langdurig ziekbed, geen klacht kwam over haar lippen, al haar lijden droeg zij aan God op, begraven te Hilversum.
   4.  Wijnand, koopman in petroleumHilfsarbeiter, geboren op 27-09-1897 te Hilversum (geboren am 27 Februar 1910 ?), overleden op 27-12-1944 om 05:30 uur te Hamm (Westfalen op 47-jarige leeftijd, als slachtoffer van den wreeden oorlog, overleden in de Argonnerkaserne an der Soesterstrasse in Hamm. Eingetragen auf mundliche Anzeige des Angestellten Karl Siega, wohnhaft zur zeit in Hamm. Der Anzeigende wies sich durch Lichtbildausweis aus und ist von diesem Sterbefall aus eigener Wissen schaft unterrichtet. Eine Zwischenzeile. Vorgelesen und unterschrieben: Karl Siegla
Hamm, 12 April 1946. Begraven op 05-01-1945 te Hamm (BRD), 01 sept 1951 herbegraven in familiegraf te Hilversum, St.Barbara, ongehuwd.
   5.  Louis, geboren op 25-03-1900 te Hilversum, overleden op 09-11-1985 te Hilversum op 85-jarige leeftijd, geheel onverwacht overleden, begraven op 12-11-1985 te Hilversum (St.Barbara).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 10-05-1939 te Hilversum met Maria (Mia) PERKIEWICZ, 35 jaar oud, geboren op 24-09-1903 te Sterkrade (BRD), overleden op 09-06-1991 te Hilversum op 87-jarige leeftijd, na een korstondige ziekte is zij thuis rustig ingeslapen; eindelijk heeft zij haar lang verdiende rust, na een lange reis op weg naar Pipa, begraven op 13-06-1991 te Hilversum, dochter van Josef PERKIEWICZ en Hedwig WICHLACZ.
   6.  Geertruida (zie VIII.14).
   7.  Willem, geboren op 12-05-1903 om 00:30 uur te Hilversum. Koningsstraat 8, overleden op 12-05-1903 te Hilversum, 0 dagen oud, levenloos ter wereld gekomen.

VIII.5    Theodorus (Theo) LENSINK, letterzetter bij drukkerij de Kroon, Rozenstraat 59 te Hilversum, geboren op 09-04-1892 te Hilversum, overleden op 19-06-1951 te Hilversum op 59-jarige leeftijd. R.K.Ziekenverpleging te Hilversum na een kortstondige ziekte werd hij uit het volle leven weggerukt; wat kwam het heengaan van deze levenskrachtige man onverwacht (mogelijke doodsoorzaak is loodvergiftiging vanwege de activiteiten op de drukkerij), begraven op 23-06-1951 te Hilversum (St.Barbara), zoon van Willem LENSINK (zie VII.10) en Elisabeth MOLS.
Ondertrouwd op 21-09-1918 te Hilversum, vanaf adres Ruitersweg 105 en B....gstraat, Leliestraat 23, naar Lavendelstraat 5 te Hilversum, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-10-1918 te Hilversum, getuigen zijn Antoon Opperhuizen, 21 jr, bloemist en Johannes Josephus Lensink, 24 jr, wever; de moeder van de bruidegom kon niet ondertekenen omdat ze niet kon schrijven met Maria Anna Jacoba OPPERHUIZEN, 25 jaar oud, geboren op 14-08-1893 te Utrecht, overleden op 17-08-1971 te Blaricum op 78-jarige leeftijd, heden toch nog onverwachts overleden; ze was 27 oktober 1970 opgenoemen in ziekenhuis Hoog-Laren, Rijksweg 1 te Blaricum, begraven op 23-08-1971 te Hilversum, adres in 1913: Ruitersweg 105, Hilversum; ook inwonend als dienstbode op de Burg.Schooklaan 11 te Hilversum, van Lenneplaan te hilversum (1916), dochter van Hendrik Gerardus OPPERHUIZEN, boekhouder, kantoorbediende, en Adriana Maria Hendrika (Antje) de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Theodorus (zie IX.12).
   2.  Theodorus Hendrikus, geboren op 03-06-1921 te Hilversum, overleden 1922 te Hilversum.
   3.  Theodorus Hendrik (Theo) (zie IX.15).

IX.12    Willem Theodorus LENSINK, Banketbakker, geboren op 23-05-1920 te Hilversum, overleden op 02-01-1998 te Hilversum op 77-jarige leeftijd, nooit meer als vroeger, weg uit deze wereld maar niet uit ons hart, gecremeerd op 08-01-1998 te Bilthoven, overeenkomstig zijn uitdrukkelijke wens heeft de crematie in familiekring plaats gevonden, zoon van Theodorus (Theo) LENSINK (zie VIII.5) en Maria Anna Jacoba OPPERHUIZEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1946 te Hilversum met Gerarda Hendrika POOYÉR, 23 jaar oud, geboren op 20-03-1923 te Weesp, overleden op 09-10-2009 te Hilversum op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-10-2009 te Bilthoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Theodorus (zie X.1).
   2.  Paulus Hendrikus (Paul) (zie X.4).
   3.  Maria Theodora Adreana (Ria) (zie X.7).
   4.  Anneke Elisabeth (Annie) (zie X.9).
   5.  Walter Rudolf (zie X.11).

X.1    Willem Theodorus LENSINK, Kapitein beroepsvaart, geboren op 10-07-1947 te Hilversum, zoon van Willem Theodorus LENSINK (zie IX.12) en Gerarda Hendrika POOYÉR.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 05-08-1965 te Hilversum, gescheiden voor 2000 van Dirkje Neeltje de HAAS, geboren op 09-08-1945 te Grijpskerk.
Gehuwd (2) met Kamla CHAHOR, geboren te Correntyne.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Richard, geboren op 22-01-1969 te Groningen.
   2.  Patricia, geboren op 10-11-1978 te Hilversum.

X.4    Paulus Hendrikus (Paul) LENSINK, werkte bij Vlaanderen & van der Willik BV, geboren op 03-11-1948 te Hilversum, overleden op 06-02-2008 te Hilversum op 59-jarige leeftijd, hij heeft de regie tot het laatst toe in handen gehouden en nu pas in onze handen gelegd, gecremeerd op 11-02-2008 te Bilthoven, zoon van Willem Theodorus LENSINK (zie IX.12) en Gerarda Hendrika POOYÉR.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1972 te Hilversum met Geertruda (Trudy) SCHOPPING, 20 jaar oud, geboren op 05-01-1952 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel, geboren op 30-01-1975 te Hilversum.
Gehuwd met Veronica.
   2.  Ronny, geboren op 30-08-1979.
Gehuwd met Sandra.
   3.  Björn, geboren op 25-09-1981 te Hilversum.
Gehuwd met Joyce.

X.7    Maria Theodora Adreana (Ria) LENSINK, geboren op 07-07-1951 te Hilversum, dochter van Willem Theodorus LENSINK (zie IX.12) en Gerarda Hendrika POOYÉR.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 03-07-1969 te Hilversum, gehuwd voor de kerk op 03-07-1969 te Hilversum (RK) met Cornelis (Cor) van OUWERKERK, 22 jaar oud, geboren op 29-07-1946 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Miranda Maria (zie XI.10).
   2.  Alwin, geboren op 30-05-1973 te Hilversum.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-09-2007 met Ruby Nicolette STOMPHORST, 33 jaar oud, geboren op 08-12-1973 te Hilversum, dochter van Hendrik Antoni Johan (Henk) STOMPHORST en Theodora Hendrika (Nelly) RADEMAKER.

XI.10    Miranda Maria van OUWERKERK, geboren op 15-10-1970 te Hilversum, dochter van Cornelis (Cor) van OUWERKERK en Maria Theodora Adreana (Ria) LENSINK (zie X.7).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-10-1995 met Arian HENDRIKS, 25 jaar oud, geboren op 03-11-1969.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vivian, geboren op 21-12-1998.
   2.  Tim, geboren op 18-03-2001.
   3.  Jop, geboren op 15-03-2005.

X.9    Anneke Elisabeth (Annie) LENSINK, geboren op 10-08-1955 te Hilversum, dochter van Willem Theodorus LENSINK (zie IX.12) en Gerarda Hendrika POOYÉR.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 23-08-1972 te Hilversum, gescheiden 1991 van Jan WIJNEN, geboren op 19-03-1951 te Rotterdam.
Gehuwd (2) na 1991 met Franciscus Gerardus Theodorus SWARTTOUW.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Yvonne, geboren op 12-05-1976 te Rotterdam.
Gehuwd met Jack MANGELAARS.
   2.  Tom, geboren op 30-08-1982 te Rotterdam.
Gehuwd met Diane KRANENDONK.

X.11    Walter Rudolf LENSINK, geboren op 26-10-1960 te Hilversum, zoon van Willem Theodorus LENSINK (zie IX.12) en Gerarda Hendrika POOYÉR.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 09-06-1995 te Hilversum met Leonne Barbara ROODNAT, 30 jaar oud, geboren op 13-03-1965 te Den Bosch.
Gehuwd (2) met Marianne van OSCH.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marit Leona, geboren op 08-09-1995 te Hilversum.
   2.  Mats.

IX.15    Theodorus Hendrik (Theo) LENSINK, boekhoudkundige, geboren op 10-11-1922 te Hilversum, overleden op 03-11-2006 te Hilversum op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-11-2006 te Bilthoven, drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, zoon van Theodorus (Theo) LENSINK (zie VIII.5) en Maria Anna Jacoba OPPERHUIZEN.
Eerste adres: Koninginneweg 70 boven, Hilversum, ondertrouwd op 03-01-1945 te Hilversum. Nel vanuit Vosmaerlaan 33, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-01-1945 te Hilversum, toekomstig adres: Koninginneweg te Hilversum, gehuwd voor de kerk op 24-01-1945 te Hilversum (H.Clemens, Boschdrift). Lavendelstraat 5 en Vosmaerlaan 33 met Petronella Johanna (Nel) LELIEVELD, 25 jaar oud, coupeuse, geboren op 03-04-1919 te Hilversum, overleden op 06-04-2015 te Hilversum op 96-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-04-2015 te Bilthoven, dochter van Bernardus Antonius LELIEVELD, banketbakker(1939), en Maria Aleida STEENBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Bernardus Maria (zie X.14).
   2.  Petrus Theodorus Arnoldus (Peter) (zie X.16).

X.14    Joannes Bernardus Maria LENSINK, Bouwkundig tekenaar, geboren op 21-02-1948 te Hilversum, verloskundige was Lies (Luise Sophie Renste) Mellema, 45 jaar, zoon van Theodorus Hendrik (Theo) LENSINK (zie IX.15) en Petronella Johanna (Nel) LELIEVELD, coupeuse.
Ondertrouwd op 19-06-1971 te Hilversum, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-09-1972 te Hilversum met Hendrika Wijnanda Maria van EWIJK, 23 jaar oud, Verpleegkundige, geboren op 21-12-1948 te Breda, dochter van Johannes Franciscus van EWIJK en Francisca Adriana Catharina VERHOEVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Michiel Sebastiaan (zie XI.19).
   2.  Marloes Laura Ingrid, geboren op 18-12-1977 te Hilversum.

XI.19    Maarten Michiel Sebastiaan LENSINK, directeur school te Lelystad, later Almere, geboren op 10-06-1976 te Hilversum, zoon van Joannes Bernardus Maria LENSINK (zie X.14) en Hendrika Wijnanda Maria van EWIJK, Verpleegkundige.
Ondertrouwd op 06-07-2011 te Lelystad, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-05-2012 te Hilversum met Marije SMIT, 26 jaar oud, geboren op 28-05-1985 te Lelystad, dochter van Johan Klaas SMIT, gemeente-ambtenaar, specialist arbo en preventie, en Jettie RUULES, verloskundige.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ayla, geboren op 28-01-2013 om 22:05 uur te Almere, 3320 gr.

X.16    Petrus Theodorus Arnoldus (Peter) LENSINK, labmedewerker, systeemtechnicus, kwaliteitsmanager, geboren op 21-02-1948 te Hilversum, verloskundige was Lies (Luise Sophie Renste) Mellema, 45 jaar, zoon van Theodorus Hendrik (Theo) LENSINK (zie IX.15) en Petronella Johanna (Nel) LELIEVELD, coupeuse.
Ondertrouwd op 21-06-1970 te Hilversum, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-10-1971 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 15-10-1971 te Utrecht (de Blijde Boodschap) met Dorothea Adriana Maria (Doke) HOOIJBOER, 22 jaar oud, A-verpleegkundige te Hilversum, Zaandam, Bussum, Apeldoorn, geboren op 01-09-1949 te Utrecht. Eerste H.Communie op 10 mei 1956, dochter van Nicolaas (Klaas) HOOIJBOER, houtbewerker, vakbondsbestuurder, en Maria Cornelia (Marie) VOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Damarys Marjolein (zie XI.23).
   2.  Jeroen Wouter Oscar, Object leider, facility manager, projectleider, geboren op 08-07-1981 te Baruta Caracas (Venezuela).

XI.23    Damarys Marjolein LENSINK, werkzaam bij gemeente Soest, geboren op 08-07-1981 te Baruta Caracas (Venezuela), dochter van Petrus Theodorus Arnoldus (Peter) LENSINK (zie X.16) en Dorothea Adriana Maria (Doke) HOOIJBOER, A-verpleegkundige te Hilversum, Zaandam, Bussum, Apeldoorn.
Samenwonend 2005 te Hilversum, gescheiden op 31-12-2021 te Hilversum van Eric Edmond NOOIJ, geboren op 19-05-1979 te Loppersum, zoon van Gerardus Joannes Nicolaas (Gertjan) NOOIJ en Geertje Dymphna (Defje) BOOM, scheiding 31-12-2021.
Uit deze relatie:
   1.  Bente Isabella, geboren op 30-07-2006 om 12:43 uur te Hilversum.
   2.  Sophia Majella, geboren op 30-07-2006 om 12:42 uur te Hilversum.

VIII.7    Johannes Josephus (Joop) LENSINK, wever, geboren op 05-06-1894 te Hilversum, gedoopt (RK) op 16-06-1894, overleden op 05-07-1975 te Hilversum op 81-jarige leeftijd, geheel onverwacht overleden, begraven op 08-07-1975 te Hilversum (St Barbara), zoon van Willem LENSINK (zie VII.10) en Elisabeth MOLS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-01-1924 met Petronella Johanna de JONG, 20 jaar oud, geboren op 01-03-1903 te Hilversum, overleden op 05-08-1964 te Hilversum op 61-jarige leeftijd, begraven op 10-08-1964, dochter van Arie de JONG, koopman, en Dirkje DORLANDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Theodora (Bep), geboren op 20-06-1925 te Hilversum, overleden na 2013.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 07-05-1976 te Hilversum met Peter KOOYMAN, 51 jaar oud, gereedschapsmaker, geboren op 28-09-1924 te Hilversum, overleden op 29-03-2008 te Hilversum op 83-jarige leeftijd, gecremeerd te Amersfoort.
   2.  Adrianus Wilhelmus (zie IX.19).
   3.  Wilhelmus Theodoor (Willem) (zie IX.21).
   4.  Dorothea Maria (Doortje), geboren op 17-08-1936 te Hilversum, overleden op 21-01-2017 te Hilversum op 80-jarige leeftijd, begraven te hilversum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-06-1958 te Hilversum met Antonius Johannes Agnes (Ton) KOK, 19 jaar oud, Aannemer, geboren op 09-12-1938 te Hilversum, overleden op 24-02-1994 te Hilversum op 55-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen is Tonny in alle rust heengegaan, begraven op 01-03-1994 te Hilversum (St.Barbara).
   5.  Josephus Johannes (Joop) (zie IX.25).
   6.  Helena Christina (zie IX.28).
   7.  Wijnandus Gregorius (George) (zie IX.29).

IX.19    Adrianus Wilhelmus LENSINK, Hovenier gem. Hilversum, geboren op 04-08-1926 te Hilversum (04-08-1925?), overleden op 19-04-1974 te Hilversum op 47-jarige leeftijd, geheel onverwacht overleden, begraven op 22-04-1974 te Hilversum (St.Barbara), zoon van Johannes Josephus (Joop) LENSINK (zie VIII.7) en Petronella Johanna de JONG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-04-1956 te Hilversum met Eugenie SCHINDLER, 31 jaar oud, geboren op 14-07-1924 te Zetten (Valburg), overleden op 15-12-1995 te Hilversum op 71-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1995 te Hilversum. {Zij was ook ooit gehuwd met NN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Celine Maria (Petra) (zie X.19).
   2.  Celine Eugienne Emma Maria, Zweminstructrice, geboren op 08-08-1960 te Hilversum, gedoopt (RK) op 10-08-1960 te Hilversum.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 08-08-2001 te Amersfoort met Ben RIJPER, 47 jaar oud, geboren op 17-09-1953 te Amersfoort.

X.19    Petronella Celine Maria (Petra) LENSINK, geboren op 30-01-1957 te Hilversum, gedoopt (RK) op 31-01-1957 te Hilversum, dochter van Adrianus Wilhelmus LENSINK (zie IX.19) en Eugenie SCHINDLER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-07-1982 te Hilversum met Cornelis Anton SPAAN, 27 jaar oud, Bank employe, geboren op 24-07-1954 te Purmerend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Georgette, geboren op 20-05-1986 te Hilversum.
   2.  Sander, geboren op 11-02-1990 te Hilversum.

IX.21    Wilhelmus Theodoor (Willem) LENSINK, Machinebankwerker bij Philips, geboren op 27-09-1930 te Hilversum, overleden op 25-10-1987 te Naarden op 57-jarige leeftijd, plotseling overleden, gecremeerd op 28-10-1987 te Utrecht, zoon van Johannes Josephus (Joop) LENSINK (zie VIII.7) en Petronella Johanna de JONG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-07-1957 te Laren, gehuwd voor de kerk op 02-10-1958 te Laren met Louise Gerarda Minna VOS, 24 jaar oud, geboren op 22-02-1933 te Laren, overleden op 16-06-2012 te Huizen op 79-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus VOS, metselaar, en Wilhelmina Dorothee (Alwine) HAGEDORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arthur Eric Jozua, Bouwkundig tekenaar, geboren op 06-05-1962 te Hilversum, gedoopt (RK) op 07-05-1962 te Hilversum.
   2.  Gaston Oscar Erland, Bouwkundig tekenaar, geboren op 06-06-1966 te Hilversum, gedoopt (RK) op 26-06-1966 te Hilversum.

IX.25    Josephus Johannes (Joop) LENSINK, Zelfstandige Electro-technisch bedrijf, geboren op 28-03-1939 te Hilversum, gedoopt (RK) te Hilversum, zoon van Johannes Josephus (Joop) LENSINK (zie VIII.7) en Petronella Johanna de JONG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1963 te Bussum. BS, gehuwd voor de kerk op 31-05-1963 te Bussum (RK) met Josephien Antonia Maria Anna (Fien) OUT, 24 jaar oud, pedicure, geboren op 22-02-1939 te Bussum, overleden op 09-08-2001 te Bussum op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-08-2001 te Bilthoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simone Alida Petronella Josephina, Journaliste, geboren op 08-06-1965 te Hilversum, gedoopt (RK) op 10-06-1965 te Hilversum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-06-1990 te Naarden met Johannes Thomas Maria van HAREN, 26 jaar oud, Communicatie manager, geboren op 15-12-1963 te Amsterdam.
   2.  Tanja Josephien, Administratief medewerkster, geboren op 06-09-1968 te Hilversum.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-09-1999 te Naarden met Ronald KLEUVER, 30 jaar oud, Huisschilder, geboren op 25-09-1968 te Oostzaan.

IX.28    Helena Christina LENSINK, onderwijzeres, geboren op 01-02-1941 te Hilversum, woonactig te Curacao ? Gedoopt (RK) te Hilversum, zoon Delano en een dochter Nathalie (Helena niet getrouwd ?), dochter van Johannes Josephus (Joop) LENSINK (zie VIII.7) en Petronella Johanna de JONG.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-02-1973 te Middelburg met Franklin Aristide Gustave MACCOW, 32 jaar oud, geboren op 29-06-1940 te Aruba.
Uit dit huwelijk:
   1.  Delano Frumencia Frank Robert, geboren op 26-01-1967 te Den Haag.
   2.  Nathalie Claire Mathilde Dolores Yvette, gedoopt op 26-05-1968 te Amsterdam.
   3.  Juriaan Aristide Jerome Alexander (`), geboren op 17-03-1973 te Goes.

IX.29    Wijnandus Gregorius (George) LENSINK, Inspecteur A.I.D. Geboren op 12-02-1947 te Hilversum, zoon van Johannes Josephus (Joop) LENSINK (zie VIII.7) en Petronella Johanna de JONG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-12-1969 te Hilversum met Anna-Maria van DUIJN, 24 jaar oud, Administratief medewerkster, geboren op 23-11-1945 te Zaandam, dochter van Cees van DUIJN en Eva JAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter, eigenaar restaurant keten, geboren op 02-02-1973 te Uithoorn.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 23-02-2008 te Echtold met Claire van HEUKELOM.
   2.  José, A&B Manager Sony Music, geboren op 16-04-1975 te Loenen a/d Vecht.

VIII.14    Geertruida LENSINK, geboren op 30-08-1901 te Hilversum, overleden op 15-08-1977 te Hilversum op 75-jarige leeftijd, zij overleed toch nog onverwacht, begraven te Hilversum (St.Barbara), dochter van Willem LENSINK (zie VII.10) en Elisabeth MOLS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1925 te Hilversum met Petrus Casparus THEEBE, 25 jaar oud, geboren op 14-01-1900 te 's Graveland, overleden op 08-10-1959 te Hilversum op 59-jarige leeftijd, overleden te midden van zijn werkzaamheden bij hetb Gem. Energiebedrijf te Hilversum in de vroege morgenuren, begraven op 18-10-1959 te Hilversum,
wonende Spinozahof 122, Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  An, geboren op 30-04-1926 te 's Graveland, overleden op 27-12-2008 te Deventer op 82-jarige leeftijd.
   2.  Elisabeth Geertruida (Bep), geboren op 29-10-1927 te 's Graveland, overleden op 28-10-2018 te Emmeloord op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd met Luc GODTWALD, overleden, zij kregen 4 kinderen.
   3.  Thoedorus Wilhelmus (Dick), geboren op 08-04-1929 te 's Graveland, overleden op 17-09-2017 te Hilversum op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gertruda Maria Elisabet van NIEUWENHOVEN, geboren op 01-08-1928 te Elburg, overleden, zij hebben 2 kinderen.
   4.  Wilhelmina (Wil), geboren op 29-04-1932 te Hilversum, overleden 2019 te Hilversum.
Gehuwd met Jan VELTMAN, overleden, zij kregen 3 kinderen.
   5.  Geertruida Maria (Truus), geboren op 21-10-1936 te Hilversum, overleden op 02-06-2019 te Hilversum op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-11-1960 te Hilversum met Rudolf Petrus Maria VOS, geboren 1937, wonende Spinozahof 122, Hilversum. Zij hebben 2 kinderen.

VII.13    Louis LENSINK (Larus), metselaar, geboren op 22-07-1858 te Zeist, overleden op 09-05-1895 om 21:30 uur te Hilversum op 36-jarige leeftijd, zoon van Theodorus LENSINK (zie VI.26) en Steventje WIJMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-08-1884 te Hilversum met Mietje POORT, 28 jaar oud, geboren op 18-05-1856 te Hilversum, overleden op 03-02-1928 om 06:00 uur te Hilversum op 71-jarige leeftijd (akte 61), dochter van Hendrik POORT, Wever, en Hendrina (Heintje) VOORHAAR, spinster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus (zie VIII.16).
   2.  Hendrik, geboren op 09-04-1886 te Hilversum, overleden op 08-06-1888 te Hilversum op 2-jarige leeftijd.
   3.  Steventje Alijda, geboren op 12-09-1887 te Hilversum, overleden op 16-01-1899 om 15:00 uur te Hilversum op 11-jarige leeftijd.
   4.  Hendrika (zie VIII.21).
   5.  Anna (zie VIII.23).
   6.  Hendrik, geboren op 05-08-1892 te Hilversum, overleden op 01-08-1894 om 04:00 uur te Hilversum op 1-jarige leeftijd.
   7.  Hendrik (zie VIII.25).

VIII.16    Theodorus LENSINK, schoenmaker, wever, fabrieksarbeider (1916), geboren op 24-12-1884 te Hilversum, overleden op 11-08-1918 om 02:00 uur te Hilversum op 33-jarige leeftijd, zoon van Louis LENSINK (Larus) (zie VII.13) en Mietje POORT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-09-1906 te Hilversum met Wilhelmina Johanna LOOIJS, 25 jaar oud, geboren op 22-01-1881 te Apeldoorn, overleden op 06-01-1963 te Hilversum op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacob LOOIJS en Jannetje JONKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Johannes (zie IX.40).
   2.  Maria Wilhelmina (Rie), geboren op 29-08-1908 te Hilversum, overleden op 18-01-1987 te Hilversum op 78-jarige leeftijd. Christelijk Verpleeghuis Hilversum, de crematie zal in stilte plaatsvinden.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 26-10-1927 te Soest met Henricus Johannes Melis van UGGELEN, geboren 1904 te Bussum, overleden, zoon van Henricus Johannes van UGGELEN en Adriana Maria GAMERS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 18-06-1949 te Hilversum met Hermanus Johannes Gregoricus THEEBE, 45 jaar oud, arbeider, geboren op 04-01-1904 te Kortenhoef, overleden op 16-03-1981 te Hilversum op 77-jarige leeftijd, onverwacht overleden, gecremeerd op 20-03-1981 te Utrecht, zoon van Gerardus THEEBE en Geertruida van SCHAIK.
   3.  Theodorus Wilhelmus Johannes (theo) (zie IX.45).
   4.  Hendrika Wilhelmina (Wil), geboren op 28-04-1912 te Hilversum, overleden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-06-1934 te Wassenaar met Nicolaas BEKOOIJ, 23 jaar oud, geboren op 26-06-1910 te Leiden, overleden op 03-08-1961 te Leiden op 51-jarige leeftijd, zoon van Jacobus BEKOOIJ, metselaar, en Anna Maria de KONING.
   5.  Hendrika Johanna, geboren op 27-07-1914 te Hilversum, overleden op 21-12-1916 om 12:00 uur te Hilversum op 2-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmina Johanna (Miep), geboren op 27-07-1914 te Hilversum, overleden op 06-01-1999 te Nieuwegein op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met M.H. (Rinus) DAALHUIZEN, geboren op 13-10-1911 te Jutphaas, overleden op 27-12-1988 te Nieuwegein op 77-jarige leeftijd, zij kregen 4 kinderen.
   7.  Johanna Hendrika (zie IX.53).

IX.40    Louis Johannes LENSINK, geboren op 12-09-1907 te Hilversum, overleden op 05-04-1972 te Hilversum op 64-jarige leeftijd, de crematie heeft in stilte plaats gevonden, zoon van Theodorus LENSINK (zie VIII.16) en Wilhelmina Johanna LOOIJS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-02-1937 te Hilversum (akte 44) met Johanna GUITONEAU, 29 jaar oud, geboren op 08-01-1908 te Hilversum, overleden op 04-03-1991 te Laren op 83-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jacobus Andreas GUITONEAU, bankwerker, en Dina BAKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Johanna (zie X.35).

X.35    Theodora Johanna LENSINK, geboren op 04-12-1937 te Hilversum, dochter van Louis Johannes LENSINK (zie IX.40) en Johanna GUITONEAU.
Gehuwd met Theodorus J. KLARENBEEK, overleden voor 1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwin.
   2.  Marcel.

IX.45    Theodorus Wilhelmus Johannes (theo) LENSINK, wever, geboren op 06-11-1910 te Bussum (gezindte: RK), overleden op 01-03-1945 te Bergen op Zoom op 34-jarige leeftijd, oorlogsslachtoffer, begraven te Bergen op Zoom, zoon van Theodorus LENSINK (zie VIII.16) en Wilhelmina Johanna LOOIJS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-11-1931 te Bussum met Henriette Wilhelmina van GELDER, 23 jaar oud, geboren op 23-07-1908 te Bussum, overleden op 02-07-1981 te Hilversum op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Wilhelm van GELDER en Willemina Maria Bertina INKT. {Zij was ook ooit gehuwd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Wilhelmus Johannes (zie X.36).
   2.  Hendrik Wilhelmus (Henny).
   3.  Mien.

X.36    Theodorus Wilhelmus Johannes LENSINK, geboren op 22-04-1931, overleden op 04-04-1978 te Hilversum op 46-jarige leeftijd, overleden door een noodlottig ongeval, begraven te Hilversum, zoon van Theodorus Wilhelmus Johannes (theo) LENSINK (zie IX.45) en Henriette Wilhelmina van GELDER.
Gehuwd 1957 met Alie BARMENTLO, geboren op 17-09-1937.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theo (zie XI.29).
   2.  Gijsbert (Bertje), geboren 1957, overleden op 29-07-1966, hij is dodelijk gewond bij een ongeluk op het terrein van een autosloperij. De jongen zat op een takelwagen waarvan de ketting die de kraanarm omhoog moet houden, plotseling los schoot. De 300 kg zware kraanarm sloeg tegen het hoofd van het kind, begraven op 02-08-1966 te Hilversum.
   3.  Berlinda.
   4.  Eduard (Ed).
Gehuwd te Groningen met Marion D. LAMMERTS.
   5.  Hanriette Wilhelmina (Hanneke).
Gehuwd met Teus KROON.

XI.29    Theo LENSINK, geboren op 11-06-1956 te Maartensdijk, zoon van Theodorus Wilhelmus Johannes LENSINK (zie X.36) en Alie BARMENTLO.
Gehuwd met Ingrid Johanna Maria van den BERG, geboren op 20-09-1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zsuzsika Nikki, geboren op 05-04-1983 te Maartensdijk.
   2.  Nikita Malu, geboren op 27-05-1986 te Maartensdijk.
   3.  Jonthy Joshua, geboren op 26-04-1990 te Maartensdijk.

IX.53    Johanna Hendrika LENSINK, geboren op 02-06-1917 te Hilversum, overleden op 08-10-1982 te Hilversum op 65-jarige leeftijd, geheel onverwacht overleden, gecremeerd op 13-10-1982 te Utrecht, dochter van Theodorus LENSINK (zie VIII.16) en Wilhelmina Johanna LOOIJS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-06-1948, gescheiden na 28 jaar op 05-11-1976 te Hilversum van Jan Willem GULDEN, geboren op 27-09-1923 te De Werken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingrid, geboren op 10-02-1956 te Hilversum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-08-1977 met R. MOL.

VIII.21    Hendrika LENSINK, geboren op 14-01-1889 te Hilversum, overleden op 14-03-1953 te Zeist op 64-jarige leeftijd, begraven te Zeist (Utrechtseweg), trouwt met een van Denderen, evenals haar broer Hendrik, dochter van Louis LENSINK (Larus) (zie VII.13) en Mietje POORT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-09-1916 te Hilversum met Johannes van DENDEREN, schildersknecht, overleden op 23-05-1983 te Driebergen, begraven op 27-05-1983 te Zeist. Algemene begraafplaats Woudenbergseweg, zoon van Rijk van DENDEREN, arbeider, en Hermina de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinardus Louis, geboren 1917, overleden op 24-11-1960 te Zeist.
Gehuwd met Alida Maria de WIT.

VIII.23    Anna LENSINK, geboren op 06-11-1890 te Hilversum, overleden op 04-02-1965 te Heerlen op 74-jarige leeftijd, begraven op 08-02-1965 te Heerlen, dochter van Louis LENSINK (Larus) (zie VII.13) en Mietje POORT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1918 te Amsterdam met Jan Herman MOOLEVLIET, 29 jaar oud, vuurstoker, geboren op 06-01-1889 te Amsterdam, overleden op 05-01-1972 te Heerlen op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan MOOLEVLIET, concierge, en Everdina de JONG, rond 1920 in Heerlen gaan wonen. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1914 te Amsterdam, gescheiden na 2 jaar op 05-03-1917 te Amsterdam van Mina van DENDEREN, geboren op 05-03-1890 te Amsterdam, overleden.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Rie), geboren op 16-01-1919 te Heerlen, overleden op 31-07-1994 te Huizen op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-08-1994 te Bilthoven.
   2.  Jan, electricien, geboren op 25-08-1920 te Eijsden, overleden op 16-04-1945 te Giesen II (BRD) op 24-jarige leeftijd, oorlogsslachtoffer.
   3.  Hendrikus Johannes Rudolf (zie IX.58).
   4.  Ferdinand, geboren op 01-10-1923 te Heerlen, overleden op 20-06-1972 te Heerlen op 48-jarige leeftijd.
   5.  Louis (Loet), geboren op 01-03-1925 te Heerlen, overleden op 31-12-1951 te heerlen op 26-jarige leeftijd.
   6.  Evert, geboren op 06-06-1929 te Heerlen, overleden 1985.

IX.58    Hendrikus Johannes Rudolf MOOLEVLIET, geboren op 31-08-1922 te Heerlen, overleden op 27-10-1986 te Velsen-Noord op 64-jarige leeftijd, zoon van Jan Herman MOOLEVLIET, vuurstoker, en Anna LENSINK (zie VIII.23).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne, geinteresseerd in Moolevliet genealogie.
Gehuwd met NN DEKKER.

VIII.25    Hendrik LENSINK, kolenboer, geboren op 22-08-1894 te Hilversum, overleden op 21-02-1967 te Hilversum op 72-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, begraven op 24-02-1967 te Hilversum (Noorderbegraafplaats), trouwt met van Denderen, evenals zijn zus Hendrika, zoon van Louis LENSINK (Larus) (zie VII.13) en Mietje POORT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-09-1915 te Zeist, vierden hun 50-jarig huwelijksfeest in het gebouw de Eerstekling in de Leeuwerikstraat 33a te Hilversum met Adriana van DENDEREN, 24 jaar oud, geboren op 01-03-1891 te Zeist, overleden op 04-12-1971 te Baarn op 80-jarige leeftijd, zij is toch nog onverwacht heengegaan, begraven op 09-12-1971 te Hilversum (Noorderbegraafplaats), dochter van Rijk van DENDEREN, arbeider, en Hermina de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Wilhelmina (zie IX.63).
   2.  Hermina Maria, geboren op 20-12-1916 te Hilversum, overleden op 20-05-1987 te Hilversum op 70-jarige leeftijd, plotseling overleden, begraven op 25-05-1987 te Loenen a/d Vecht.
Gehuwd 11-1937 te Hilversum met Meindert LEDDER, geboren op 15-07-1916 te Wilnis, overleden op 29-03-1989 te Loenen a/d Vecht op 72-jarige leeftijd, na een kortsondige ziekte is hij rustig ingeslapen, gecremeerd op 03-04-1989 te Utrecht.
   3.  Louis Reinardus, geboren op 04-10-1918 te Hilversum, overleden op 10-09-1984 te Den Haag op 65-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekbed en toch nog onverwacht overleden, gecremeerd op 13-09-1984 te Den Haag.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-02-1948 te Assen met M. BEEKMAN, overleden voor 1984.
   4.  Reinardus Theodorus (Rinie?), geboren op 07-11-1919 te Hilversum, overleden op 05-05-1983 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, overleden na een geduldig en moedig gedragen lijden, gecremeerd op 09-05-1983 te Amsterdam-Osdorp.
Gehuwd met Hennie STAPPER, geboren op 11-03-1930 te Hilversum, geen kinderen
.
   5.  Theodorus Hendrikus (zie IX.70).
   6.  Adriana Hendrika (Sjaan), geboren op 17-10-1923 te Hilversum, overleden op 12-05-1990 te Baarn op 66-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-05-1990 te Utrecht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-04-1950 te Hilversum met Jan T. van der VORST.
   7.  Hendrika Adriana (Riek), geboren op 16-07-1925 te Hilversum, overleden op 20-04-1995 te Loenen a/d Vecht op 69-jarige leeftijd, zij is toch nog onverwacht overleden, gecremeerd op 25-04-1995 te Utrecht, laatste woonplaats Vreeland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-10-1948 te Hilversum met Jan SPIJKER, 30 jaar oud, geboren op 06-01-1918 te Loosdrecht, overleden op 12-06-1999 te Loenen a/d Vecht op 81-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging ingeslapen, gecremeerd op 17-06-1999 te Utrecht.
   8.  Hermanus Hendrikus (Manus) (zie IX.76).
   9.  Hendrik Adrianus (Henry) (zie IX.78).

IX.63    Maria Wilhelmina LENSINK, geboren op 29-10-1915 te Hilversum, overleden op 24-04-1996 te Hilversum op 80-jarige leeftijd, verdrietig, maar meet een bevrijd gevoel dat haar lijden nu voorbij is, gecremeerd op 29-04-1996 te Bilthoven, dochter van Hendrik LENSINK (zie VIII.25) en Adriana van DENDEREN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1938 te Hilversum met Jean Baptiste MORREAU, 28 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 13-08-1909 te Hilversum, overleden op 04-01-1967 te Hilversum op 57-jarige leeftijd, na een langdurig lijden is hij heengegaan, begraven op 07-01-1967 te Hilversum (Noorderbegraafplaats).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Hendrik, assistent bedrijfsleider, geboren op 17-05-1940 te Hilversum.
   2.  Hendrik, geboren op 20-03-1947 te Hilversum.

IX.70    Theodorus Hendrikus LENSINK, kolenboer, metaalarbeider, geboren op 02-06-1921 te Hilversum, overleden op 30-11-1980 te Hilversum op 59-jarige leeftijd, hij is overleden na een langdurige ziekte, gecremeerd op 04-12-1980 te Utrecht, zoon van Hendrik LENSINK (zie VIII.25) en Adriana van DENDEREN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-04-1955 te Hilversum met C. (Tinie) van der WOLK, 25 jaar oud, geboren op 11-03-1930 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries (zie X.46).
   2.  Thea, geboren op 29-01-1962 te Hilversum, zoon is Jan Dijs geb. 07-09-1990.
Gehuwd met Jan DIJS, geboren op 17-03-1947 te Hilversum, uit dit huwelijk: Jan Dijs.

X.46    Andries LENSINK, geboren op 25-04-1956 te Hilversum, zoon van Theodorus Hendrikus LENSINK (zie IX.70) en C. (Tinie) van der WOLK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-06-1978 te Hilversum met Annemarie THIJSSEN, 20 jaar oud, geboren op 21-04-1958 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Natasja, geboren op 17-04-1984 te Hilversum.
   2.  Sebastiaan, geboren op 02-06-1987 te Hilversum.

IX.76    Hermanus Hendrikus (Manus) LENSINK, produktie medewerker, geboren op 08-11-1926 te Hilversum, overleden op 08-10-1989 te Ede op 62-jarige leeftijd, hij is geheel onverwacht overleden, gecremeerd op 12-10-1989 te Arnhem, zoon van Hendrik LENSINK (zie VIII.25) en Adriana van DENDEREN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-03-1948 te Apeldoorn met Adriana Berendina (Rinie) ROX, 20 jaar oud, geboren op 24-02-1928 te Uchelen, overleden op 30-12-1969 te Ede op 41-jarige leeftijd, overleden na een dapper gedragen ziekte, begraven op 02-01-1970 te Ede, dochter van Frans ROX en Willemina JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doodgeboren, geboren op 08-05-1948 te Apeldoorn, overleden.
   2.  Adriana Berendina, geboren op 09-05-1949 te Apeldoorn, overleden op 04-06-1949 te Apeldoorn, 26 dagen oud.
   3.  Doodgeboren, geboren op 31-05-1950 te Apeldoorn, overleden.
   4.  Wilhelmina (Willy), geboren op 10-04-1951 te Apeldoorn, zij is met haar man naar Hongarije (Aporka) geëmigreerd.
Gehuwd met Laci GOMBOS.
   5.  Hermanus Hendrikus, geboren op 06-05-1952 te Ede, overleden op 14-11-1952 te Ede, 192 dagen oud.
   6.  Hendrik Frans (Henny) (zie X.56).
   7.  Adriana (Adrie), geboren op 15-08-1954 te Ede, overleden 2018, zij hebben een zoon.
Gehuwd met Gijs VEENENDAAL, zij zijn niet getrouwd en zijn kinderloos.
   8.  Benny, geboren op 27-08-1956 te Ede, overleden op 28-08-1956 te Ede, 1 dag oud.
   9.  Frans (zie X.61).
   10.  Hermanus Hendrikus (Herman), geboren op 15-07-1957 te Ede, niet getrouwd.
   11.  Benny (Bennie), geboren op 29-04-1959 te Ede.
   12.  Ingrid, verzorgende C (o.a. kinderopvang Ziekenhuis Hilversum), geboren op 27-10-1960 te Ede.
Gehuwd met Edward Harry NAKKEN, geboren op 27-04-1959 te Ede, uit dit huwelijk Roy (29-05-1984 Capelle a/d Ijssel) en Kim (24-06-1986 te Ede).
   13.  Ans (zie X.68).
   14.  Jolanda, geboren op 03-10-1963 te Ede.
Gehuwd met Antoon WUIJSTER, support engineer, geboren op 06-06-1963 te Groningen, 2 kinderen, uit dit huwelijk Remco (03-03-1987 Apeldoorn en Claudia(12-02-1992 Spijkenisse).

X.56    Hendrik Frans (Henny) LENSINK, geboren op 16-05-1953 te Ede, zoon van Hermanus Hendrikus (Manus) LENSINK (zie IX.76) en Adriana Berendina (Rinie) ROX.
Gehuwd met Hendrina Elisabeth (Rineke) VERSTEEGT, geboren op 05-01-1955.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Willemina, geboren op 12-05-1983 te Ede.
   2.  Hendrikus Johannes, geboren op 20-03-1986 te Ede.

X.61    Frans LENSINK, geboren op 27-08-1956 te Ede, zoon van Hermanus Hendrikus (Manus) LENSINK (zie IX.76) en Adriana Berendina (Rinie) ROX.
Gehuwd met Ada KONING, geboren op 18-12-1960.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther, geboren op 05-12-1986.
   2.  Ruben, geboren op 23-05-1990.

X.68    Ans LENSINK, geboren op 31-10-1961 te Ede, overleden op 26-07-2019 op 57-jarige leeftijd, dochter van Hermanus Hendrikus (Manus) LENSINK (zie IX.76) en Adriana Berendina (Rinie) ROX.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-04-1987, gescheiden 12-1999 van Rob van den DRIES.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 02-08-2010 te Culemborg met NN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Chantal, geboren op 08-09-1987.
   2.  Shannon, geboren op 12-07-1990.
   3.  Pascal, geboren op 04-07-1993.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Sander LENSINK, geboren op 11-07-2001.

IX.78    Hendrik Adrianus (Henry) LENSINK, geboren op 17-12-1931 te Hilversum, overleden 2004, laatste woonplaats 'de Stolpe"te Hilversum, zoon van Hendrik LENSINK (zie VIII.25) en Adriana van DENDEREN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-02-1951 met Maria SMIT, 19 jaar oud, geboren op 03-06-1931 te Hilversum. Jehova getuige, overleden op 04-12-1985 te Hilversum op 54-jarige leeftijd, heeft zelfmoord gepleegd, zij is heengegaan in de hoop op een opstanding, gecremeerd op 09-12-1985 te Utrecht, woonachtig Eemnesserweg 180, 1223 GH Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (Henny) (zie X.72).
   2.  Marinus Adrianus (Riny), geboren op 25-07-1958.
Gehuwd met Saskia.
   3.  Monica Claudia (zie X.78).
   4.  Esther, geboren 1971 te Hilversum.

X.72    Hendrik (Henny) LENSINK, kolenboer, geboren op 03-06-1951, zoon van Hendrik Adrianus (Henry) LENSINK (zie IX.78) en Maria SMIT.
Gehuwd (1) met Geertruida (Truus) WIERSMA, dochter van Anno WIERSMA en Antje van TIL.
Gescheiden (2) voor 2021 van Maria van KASTEREN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Esther Claudia.
Gehuwd met RHODEN.
   2.  Iwan.
   3.  Dennis.

X.78    Monica Claudia LENSINK, geboren op 26-12-1965 te Hilversum, dochter van Hendrik Adrianus (Henry) LENSINK (zie IX.78) en Maria SMIT.
Gehuwd met Robert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tesssa.

VII.18    Elisabeth Anthonia LENSINK, dienstbode, geboren op 04-03-1867 te Rijsenburg, overleden op 25-06-1898 te Den Haag op 31-jarige leeftijd, ongehuwd, dochter van Theodorus LENSINK (zie VI.26) en Alijda KROL.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 03-08-1892 te Den Haag met Berend Jan VASTENHOLD, 32 jaar oud, koffiehuisbediende, geboren op 20-10-1859 te Den Haag, overleden op 12-07-1904 te Den Haag op 44-jarige leeftijd, zoon van Jan VASTENHOLD, lakei, en Aaltje SNEL.
Gehuwd (2) met NN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Antonia Elisabeth LENSINK, geboren op 07-07-1885 te Rijsenburg, overleden op 31-07-1885 te Rijsenburg, 24 dagen oud.
Uit het eerste huwelijk:
   2.  Willem Jan Gijsbert, geboren 1895 te Den Haag, overleden.
Gehuwd op 19-07-1920 te Oosterhout met Adriana Constantia van GELDEREN, geboren 1897 te Tholen, overleden, dochter van Antonij Jacobus van GELDEREN en Sara Maria OOSTDIJK.

VII.20    Gerardus LENSINK, Huisschilder, geboren op 15-11-1869 te Zeist, overleden op 05-03-1942 te Driebergen op 72-jarige leeftijd, zoon van Theodorus LENSINK (zie VI.26) en Alijda KROL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-07-1893 te Utrecht met Hendrica Adriana VISSER, 25 jaar oud, geboren op 22-08-1867 te Utrecht, overleden op 27-02-1948 te Zeist op 80-jarige leeftijd. Hendrica Vessen, dochter van Johannes VISSER en Wilhelmina VERHAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alijda Johanna, geboren op 26-04-1894 te Driebergen, overleden op 19-10-1981 te Den Haag op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-10-1981 te Den Haag.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1921 te Den Haag met Albert Hendrik JANSSEN, 25 jaar oud, geboren op 23-10-1895 te Elst, overleden op 05-10-1933 te Talu (Indonesië) op 37-jarige leeftijd.
   2.  Wilhelmina Theodora (zie VIII.33).
   3.  Theodorus Johannes (zie VIII.34).
   4.  Johannes Antonius, KNIL, geboren op 05-04-1898 te Driebergen, overleden op 22-10-1942 om 19:55 uur te Java op 44-jarige leeftijd, died of cirrhosis of the liver, wordt genoemd op oorlogsmonument, gevangen genomen 8 maart 1942.
Gehuwd met een Javaanse vrouw.
   5.  Antonius Hendricus (zie VIII.38).
   6.  Hendrikus Antonius (Henry) (zie VIII.41).
   7.  Geertruida (zie VIII.44).

VIII.33    Wilhelmina Theodora LENSINK, geboren op 21-10-1895 te Driebergen, overleden op 31-01-1985 te Zeist op 89-jarige leeftijd, dochter van Gerardus LENSINK (zie VII.20) en Hendrica Adriana VISSER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1917 met Pieter van LEUSDEN, 27 jaar oud, geboren op 14-05-1890, overleden op 12-01-1967 te Zeist (Austerlitz) op 76-jarige leeftijd, zoon van Pieter van LEUSDEN en Maria Johanna STAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren op 15-06-1914 te Rijsenburg, erkend, overleden.

VIII.34    Theodorus Johannes LENSINK, Huisschilder, geboren op 25-02-1897 te Driebergen, overleden op 17-03-1962 te Den Haag op 65-jarige leeftijd, zoon van Gerardus LENSINK (zie VII.20) en Hendrica Adriana VISSER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-10-1918 te Loosduinen met Theodora Johanna DUYVESTIJN, 19 jaar oud, geboren op 06-09-1899 te Loosduinen, overleden op 17-03-1962 te Den Haag op 62-jarige leeftijd, dochter van Adrianus DUYVESTIJN en Johanna Coesel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Theodora, geboren op 21-06-1919 te Den Haag, overleden.
Gehuwd met G. SUVAAL, geboren 1916, overleden.
   2.  Adrianus Theodorus (zie IX.83).
   3.  Wilhelmina Johanna, geboren op 04-03-1925 te Den Haag, overleden.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-10-1957 te Den Haag met Arnold JONGMAN, 42 jaar oud, geboren op 21-12-1914, overleden.
   4.  Theodora Gerarda (Dora), geboren op 13-08-1927 te Den Haag, overleden 1981 te Antwerpen (België).
Gehuwd met Maurice JANSOONEN, geboren 1927, overleden 1992.
   5.  Theodorus (zie IX.89).

IX.83    Adrianus Theodorus LENSINK, geboren op 07-10-1922 te Monster, overleden, zoon van Theodorus Johannes LENSINK (zie VIII.34) en Theodora Johanna DUYVESTIJN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-07-1948 te Kirchweye/Bremen (BRD) met Elisabeth Adelheid MEYER, 25 jaar oud, geboren op 19-05-1923 te Kirchweye/Bremen (BRD), overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beatrix Dora Edith, geboren op 01-03-1956 te Kirchweye/Bremen (BRD).

IX.89    Theodorus LENSINK, geboren op 03-01-1932 te Den Haag, overleden op 16-10-2010 te Den Haag op 78-jarige leeftijd, hij is toch nog onverwachts heengegaan, zoon van Theodorus Johannes LENSINK (zie VIII.34) en Theodora Johanna DUYVESTIJN.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 09-10-1953 te Den Haag, gescheiden na 12 jaar op 27-09-1966 te Den Haag van Dirkje SNIJDERS, geboren op 12-02-1932 te Den Haag.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 03-08-1967, gescheiden na 19 jaar op 05-01-1987 te Den Haag van Anna Cornelia VERDAM, geboren op 16-04-1927 te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eduard (Ed), geboren op 10-06-1957 te Den Haag.
Gehuwd (1).
Gehuwd (2) met José.
   2.  Désirée Maria (zie X.85).

X.85    Désirée Maria LENSINK, geboren op 10-05-1959 te Den Haag, dochter van Theodorus LENSINK (zie IX.89) en Dirkje SNIJDERS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-06-1980 te Den Haag met Johannes Cornelis (John) MUSTERD, 23 jaar oud, geboren op 31-03-1957 te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick, geboren op 14-03-1985 te Den Haag.
   2.  Patricia, geboren op 03-10-1987 te Den Haag.

VIII.38    Antonius Hendricus LENSINK, geboren op 22-03-1900 te Rijsenburg(Driebergen), overleden op 07-10-1998 te Zeist op 98-jarige leeftijd, heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder mens, gecremeerd op 12-10-1998 te Nieuwegein, zoon van Gerardus LENSINK (zie VII.20) en Hendrica Adriana VISSER.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 15-09-1921 te Rijsenburg, gescheiden na 9 jaar op 01-04-1931 te Utrecht van Geertruida Johanna GILLICH, geboren op 02-02-1901 te Nijmegen, overleden op 07-04-1986 te Utrecht op 85-jarige leeftijd, dochter van Wilhelm GILLICH en Hermina Aleida PASMAN.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 01-09-1933 met Emma KUBELA, 31 jaar oud, geboren op 14-04-1902 te Katernberg (Bottrop?) (BRD), overleden op 24-07-1972 te Zeist op 70-jarige leeftijd, dochter van Johann KUBELA en Josephine ZAPLETAL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerardus Antonius (zie IX.92).

IX.92    Gerardus Antonius LENSINK, geboren op 14-03-1922 te Rijsenburg, overleden op 30-07-1985 te Zeist op 63-jarige leeftijd, na een moedige strijd overleden, gecremeerd op 03-08-1985 te Utrecht, zoon van Antonius Hendricus LENSINK (zie VIII.38) en Geertruida Johanna GILLICH.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-03-1945 te Zeist met Wilhelmina KOUDIJS, 26 jaar oud, geboren op 20-09-1918 te Driebergen, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hanneke Geertruida (zie X.87).
   2.  Antonius Gerardus Willem (zie X.88).

X.87    Hanneke Geertruida LENSINK, geboren op 01-07-1949 te Zeist, dochter van Gerardus Antonius LENSINK (zie IX.92) en Wilhelmina KOUDIJS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-03-1972 met Detlef Hans Siegfried KRACK, 24 jaar oud, geboren op 14-09-1947 te Frankfurt am Main (BRD).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elmar, geboren op 01-10-1981.

X.88    Antonius Gerardus Willem LENSINK, geboren op 11-04-1955 te Zeist, zoon van Gerardus Antonius LENSINK (zie IX.92) en Wilhelmina KOUDIJS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-10-1979 te Zeist met Mathilde Jacqueline van DIJK, 23 jaar oud, geboren op 29-09-1956 te Bilthoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Koen, geboren op 31-12-1982 te Zeist.
   2.  Anne, geboren op 22-01-1988 te Zeist.

VIII.41    Hendrikus Antonius (Henry) LENSINK, geboren op 04-01-1902 te Driebergen, overleden 1985 te New York. Personeelskaart H.A.L:29 aug 1922 werkzaam als bediende op de SS Nieuw Amsterdam en op 4 oktober op de SS Volendam. Heeft zich voor de 2e reis met de SS Volendam op 4 jan 1923 aangemeld, maar is niet komen opdagen en is gedeserteerd op 17 jan 1923 te New york.
Volgens Ellis Island Passenger Record: aankomst Ellis Island New York op 15 nov. 1922
Laatst bekende adres: Bronx, New York 10462
USA-SSN 082 10 6731, zoon van Gerardus LENSINK (zie VII.20) en Hendrica Adriana VISSER.
Gehuwd 1940 te New York (USA) met Martha C N.N., geboren op 11-06-1900, overleden op 04-12-1990 te New York op 90-jarige leeftijd. At the time of her death Mrs. Lensink was a resident of Frances Schervier Nursing Home in the Bronx. As she was a resident of NYC when her son passed away, it is believed she lived anywhere but there. She may have already been in the nursing home at the time of Henry's death, the informant on his death certificate is Joan Travis, but the relation is not noted anywhere. She was cremated. The remains were to be picked up by a nephew - Warren Kroeger. They contacted him a couple of times but he never came to pick her up so they still have the ashes. Martha did not have an obituary (=overlijdensbericht). USA-SSN-078 24 9290, adres na 1950: 2513 Trattman Av.Bronx 61, New York.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henry G (Hank), geboren op 19-03-1931, overleden op 28-11-1985 te New York (USA) op 54-jarige leeftijd, begraven op 02-12-1985. Buried in Section 421-7. Funeral home who handled his burial is: Clark's Funeral Home, 2104 Saw Mill River Road, Yortown Heights, NY 10598 (Phone: (914) 962-3333). Henry G. Lensink of Peekskill died Thursday at the Westchester County Medical Center in Valhalla. He was 54.
Born in Brooklyn, N.Y. on March 31, he was the son of Martha and the late Henry A. Lensink. A 10-year city resident in Mount Vernon, he was a U.S. Navy veteran, having served during the Korean conflict, and a 35-year employee of Con Edison. Lensink was a member of the Continental Village Fire Department, a past fire marshall for the Town of Cortlandt and a member of the Wieland Lodge of Masons inNew York City.
He is survived by his mother Martha of New York City.
USA-SSN 112 24 2981
For what they think, Henry did not seem to have children nor did he get married.

VIII.44    Geertruida LENSINK, geboren op 24-06-1903 te Driebergen, overleden op 02-02-1956 te Oud-Beierland op 52-jarige leeftijd, dochter van Gerardus LENSINK (zie VII.20) en Hendrica Adriana VISSER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-05-1925 te Rijsenburg met Marinus STRIK, 25 jaar oud, rijwielhandelaar, geboren op 08-05-1900 te Spijkenisse, overleden op 01-01-1964 te Oud-Beijerland op 63-jarige leeftijd, zoon van Arie STRIK en Lijntje HOOGENBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Geertruida, geboren te Rijsenburg.

VI.30    Johanna Theresia LENSINK, geboren op 17-03-1822 te Amersfoort, overleden op 21-12-1888 te Utrecht op 66-jarige leeftijd, dochter van Johannes Baptista (Jan) LENSINK (zie V.12) en Antje SLUITER (SLUYTER).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1846 te Zeist met Christiaan MAIJER, 22 jaar oud, Metselbedrijf, geboren op 11-01-1824 te Zeist, overleden op 13-02-1896 te Utrecht op 72-jarige leeftijd, vermeld in de "Staat der fabrijken, trafijken en bedrijven" te Zeist (1863) met een metselarij met 2 werklieden, zoon van Antonius MAIJER en Ida van BARNEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alijda Maria, geboren op 28-02-1846 te Soest, overleden.
   2.  Johannes Baptist, geboren op 19-04-1849 te Zeist, overleden op 05-06-1930 te Austerlitz op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-11-1876 te Austerlitz met Maria Petronella SOESBERGEN, 24 jaar oud, geboren op 16-07-1852 te Austerlitz, overleden op 12-05-1931 te Austerlitz op 78-jarige leeftijd, dochter van Godefridus SOESBERGEN en Christina van GAALEN.
   3.  Anthonie Franciscus, geboren op 07-01-1851 te Zeist, overleden op 06-01-1929 te Amersfoort op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-09-1874 te Amersfoort met Maria van der VEER, 26 jaar oud, geboren op 06-09-1848 te Amersfoort, overleden op 08-04-1908 te Amersfoort op 59-jarige leeftijd, dochter van Hermanus van der VEER en Geertruida RODESTEIN.
   4.  Anna Wilhelmina, geboren op 20-02-1853 te Zeist, overleden.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13-11-1884 te Dordrecht met Johannes Thomas van ZWAM, geboren 1854 te Wamel, overleden, zoon van Hendrik van ZWAM en Anna Maria RUISBROEK.
   5.  Willemina Catherina, geboren op 23-04-1855 te Zeist, overleden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-04-1883 te Amsterdam met Casper Theodorus RAMMERS, 28 jaar oud, timmerman, geboren op 12-08-1854 te Amsterdam, overleden, zoon van Casper Frederik RAMMERS en Elisabeth Catharina HOOFT.
   6.  Johanna Theresia, geboren op 02-11-1857 te Zeist, overleden op 14-07-1933 te Eindhoven op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-05-1892 te Stratum met Hendrikus ROOVERS, 41 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 09-05-1851 te Gestel en Blaarthem, overleden op 07-03-1945 te Eindhoven op 93-jarige leeftijd, zoon van Jan Baptist ROOVERS en Sebilla Catharina KAMPS.
   7.  Christina, geboren op 09-07-1859 te Zeist, overleden op 25-09-1859 te Zeist, 78 dagen oud.
   8.  Christiaan, geboren op 07-08-1860 te Zeist, overleden op 17-10-1860 te Zeist, 71 dagen oud.
   9.  Maria, geboren op 02-05-1861 te Zeist, overleden op 19-07-1931 op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-12-1884 te Utrecht met Johannes WILBRINK, 21 jaar oud, geboren op 06-01-1863 te Utrecht, overleden op 09-09-1922 te Utrecht op 59-jarige leeftijd.
   10.  Hendrikus Willebrordus, geboren op 20-02-1862 te Zeist, overleden op 07-03-1927 te Zwolle op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-02-1897 te Zwolle met Geertje (Gerrigje) BOSCH, 31 jaar oud, geboren op 11-09-1865 te Zwollerkerspel, overleden op 04-03-1936 te Zwolle op 70-jarige leeftijd, dochter van Albert BOSCH en Aaltje WINKELIER.
   11.  Christiaan, metselaar, geboren op 15-06-1863 te Zeist, overleden op 22-12-1928 te Maastricht op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-09-1902 te Amsterdam met Gerarda Johanna van HAL, 34 jaar oud, geboren op 14-09-1868 te Duiven, overleden, dochter van Antonius van HAL en Helena Francisca DIERHOF.
   12.  Hendrika, geboren op 15-09-1864 te Zeist, overleden op 05-02-1935 te Utrecht op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1894 te Utrecht met Wilhemus Johannes JANSEN, 28 jaar oud, geboren op 31-08-1865 te Utrecht, overleden op 21-01-1944 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Johannes JANSEN en Johanna VOS.
   13.  Mechteld, geboren op 06-05-1866 te Zeist, overleden op 12-12-1948 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-04-1891 te Utrecht met Jan JANSEN, 23 jaar oud, geboren op 03-09-1867 te Utrecht, overleden, zoon van Wilhelmus Johannes JANSEN en Johanna VOS.

VI.31    Johannes Baptist (Jan) LENSINK, Boerenknecht, Metselaar, geboren op 29-01-1824 te Amersfoort, overleden op 25-07-1891 te Zeist op 67-jarige leeftijd, begraven op 29-07-1891 te Soesterberg, "post suscep.", 2e klas, zoon van Johannes Baptista (Jan) LENSINK (zie V.12) en Antje SLUITER (SLUYTER).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-08-1853 te Driebergen met Johanna van BEEK, 28 jaar oud, geboren op 03-11-1824 te Driebergen, overleden op 05-01-1905 te Soest op 80-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1905 te Soesterberg, dochter van Dirk van BEEK, bezembinder, daghuurder, en Maria PAPPELENDAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, geboren op 07-02-1854 te Zeist, overleden op 12-05-1855 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
   2.  Dirkje, geboren op 26-04-1855 te Zeist, overleden op 28-04-1856 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
   3.  Joannes Baptist (Jan) (zie VII.47).
   4.  Dirk, geboren op 16-06-1859 te Zeist, overleden op 06-10-1876 te Zeist op 17-jarige leeftijd, begraven op 11-10-1876 te Soesterberg, 3e klas
.
   5.  Hendrik, geboren op 24-10-1861 te Zeist, overleden op 11-10-1863 te Zeist op 1-jarige leeftijd.
   6.  Heintje (zie VII.52).
   7.  Hendrik (zie VII.53).

VII.47    Joannes Baptist (Jan) LENSINK, Metselaar, Ketelmaker N.S. Geboren op 18-01-1857 te Austerlitz, overleden op 30-04-1904 te Utrecht op 47-jarige leeftijd, ontslapen na een langdurig, maar geduldig lijden, begraven op 03-05-1904 te Soesterberg (RK kerkhof), 3e klas (gegevens begraafregister). Als metselaar faillissement 12-12-1885
, zoon van Johannes Baptist (Jan) LENSINK (zie VI.31) en Johanna van BEEK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-06-1881 te Soest met Wilhelmina STIEGELBEEK, 23 jaar oud, Naaister, geboren op 16-09-1857 te Soest, overleden op 29-02-1912 te Utrecht op 54-jarige leeftijd, extract gem.Utrecht 4.3.1912 akte 322, begraven op 04-03-1912 te Soesterberg, dochter van Hendrik STIEGELBEEK, landbouwer, en Jannetje WESTERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes (zie VIII.45).
   2.  Johanna Maria, dienstbode, geboren op 16-04-1889 te Soest, overleden op 05-02-1956 te Utrecht op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1914 te Utrecht met Antonius Petrus de KORTE, 28 jaar oud, geboren op 29-06-1885 te Utrecht, overleden op 01-12-1953 te Utrecht op 68-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Johannes de KORTE en Adriana van DILLEN.
   3.  Maria Wilhelmina (zie VIII.50).
   4.  Johannes Baptista (zie VIII.51).
   5.  Wilhelmus Theodorus, geboren op 12-10-1895 te Soest, overleden te Ned. Oost Indië.
   6.  Gijsbertha Hendrika (Zr. Ludovica), Kloosterlinge, geboren op 28-01-1899 te Soesterberg, overleden op 15-08-1973 te Geldrop op 74-jarige leeftijd, vrij onverwacht. Regilieuze zuster Ludovica (Zusters van Schijndel), deed op 5 aug 1920 haar intrede. Haar eeuwige professie legde ze af op 6 febr 1925.

VIII.45    Hendrikus Johannes LENSINK, Meester metselaar, geboren op 13-12-1884 te Hilversum, overleden op 11-10-1934 te Soesterberg op 49-jarige leeftijd, zoon van Joannes Baptist (Jan) LENSINK (zie VII.47) en Wilhelmina STIEGELBEEK, Naaister.
Ondertrouwd op 22-05-1910 te Amsterdam, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1910 te Amsterdam met Cornelia Jacoba JANSEN, 32 jaar oud, geboren op 04-07-1877 te Amsterdam, overleden op 12-06-1953 te De Bilt op 75-jarige leeftijd, dochter van Hendricus Petrus JANSEN, werkman, en Aaltje de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Cornelia, geboren op 10-01-1912 te Utrecht, overleden op 05-03-1947 te Zeist op 35-jarige leeftijd.

VIII.50    Maria Wilhelmina LENSINK, geboren op 24-09-1890 te Soest, overleden op 09-02-1971 te Utrecht op 80-jarige leeftijd, dochter van Joannes Baptist (Jan) LENSINK (zie VII.47) en Wilhelmina STIEGELBEEK, Naaister.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1913 te Utrecht met Roelof de KEIJZER, 24 jaar oud, geboren op 16-04-1889 te Utrecht, overleden op 23-08-1969 te Utrecht op 80-jarige leeftijd, zoon van Roelof de KEIJZER en Johanna van BASTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof Jan, geboren op 16-01-1914 te Utrecht, overleden.
   2.  Johannes Wilhelmus, geboren op 11-05-1916 te Utrecht, overleden.
   3.  Christianus Willebrordus, geboren op 24-05-1919 te Utrecht, overleden op 11-04-1923 te Utrecht op 3-jarige leeftijd.
   4.  Hendrikus Johannes.

VIII.51    Johannes Baptista LENSINK, ketelmaker, geboren op 20-01-1894 te Soest, overleden op 04-01-1960 te Zwolle op 65-jarige leeftijd, zoon van Joannes Baptist (Jan) LENSINK (zie VII.47) en Wilhelmina STIEGELBEEK, Naaister.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-01-1924 te Amsterdam, 20-02-1924 ? Echtgenote is Jacoba Cornelia BROERE, 24 jaar oud, geboren op 23-02-1899 te Maarssen, overleden op 04-04-1972 te Zwolle op 73-jarige leeftijd. Zie krantenknipsel in Prinses van maart '72 (een maand voor haar dood), dochter van Willem BROERE en Hendrika TUITHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Hendrika Johanna (zie IX.102).
   2.  Johannes Baptist (zie IX.103).
   3.  Wilhelmus Hendrikus (Wim) (zie IX.105).
   4.  Hendrikus Johannes (zie IX.107).
   5.  Joseph Antonius (zie IX.109).
   6.  Hendrika Wilhelmina, geboren op 26-03-1940 te Rotterdam, overleden voor 2009.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-09-1965 te Zwolle met J.A. DIJKSTRA.

IX.102    Wilhelmina Hendrika Johanna LENSINK, geboren op 08-12-1925 te Utrecht, overleden op 08-08-2006 op 80-jarige leeftijd, dochter van Johannes Baptista LENSINK (zie VIII.51) en Jacoba Cornelia BROERE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-09-1953 te Utrecht met Nicolaas Johannes VERPAALEN, 29 jaar oud, geboren op 05-11-1923 te Rotterdam, overleden voor 1990.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas, geboren op 27-07-1954.
   2.  Luuk, geboren voor 1959.
   3.  Marloes LENSINK, geboren op 20-01-1959, naam gewijzigd in LENSINK.
   4.  Brigit LENSINK, geboren op 25-09-1960 te Zwolle, naam gewijzigd in LENSINK.
   5.  Elisabeth Bernadetta Monica (Liesbeth) LENSINK, international management assistent, geboren op 07-04-1964 te Zwolle, naam gewijzigd in LENSINK.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 04-09-2007 met H.H. ELBERT.

IX.103    Johannes Baptist LENSINK, machinist, geboren op 30-12-1929 te Zwolle, overleden op 22-03-1999 te Mildura (Z.Australië) op 69-jarige leeftijd, reden: 'coronary thrombosis due to atherosclerosis', gecremeerd op 26-03-1999 te Enfield, zoon van Johannes Baptista LENSINK (zie VIII.51) en Jacoba Cornelia BROERE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1953 te Rotterdam met Catharina Jacoba HERMANN, geboren 1931.
Uit dit huwelijk:
   1.  John Sebastian (Johannes Baptist) (zie X.96).
   2.  Mary Catharina Jacoba, geboren op 16-11-1955 te Adelaide (Australië).
   3.  Cecilia Beatrice (zie X.100).
   4.  Lawrence Spencer James (zie X.101).
   5.  Eugene Damian, geboren op 17-12-1959 te Adelaide (Australië), dochter geadopteerd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-06-1991, gescheiden 1993 van Meegan HANDLEY.
   6.  Helen Joyce, geboren op 13-04-1961 te Adelaide (Australië).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 05-01-1985, gescheiden 1997 van Peter BERNOTAS.
Gehuwd (2) 1989 met Trevor SANDERSON, 2 kinderen: Bridgette 29-05-1997 en Hayden 19-08-1998.
   7.  Audrey Teresa (zie X.109).

X.96    John Sebastian (Johannes Baptist) LENSINK, geboren op 14-12-1954 te Adelaide (Australië), zoon van Johannes Baptist LENSINK (zie IX.103) en Catharina Jacoba HERMANN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-01-1985 met Pauline M. MURPHY, 22 jaar oud, geboren op 10-07-1962 te Adelaide.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cameron John, geboren op 12-01-1995 te Adelaide (Australië).
   2.  Madeline Pamela, geboren op 06-03-1998 te Adelaide.

X.100    Cecilia Beatrice LENSINK, geboren op 27-01-1957 te Adelaide, dochter van Johannes Baptist LENSINK (zie IX.103) en Catharina Jacoba HERMANN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-10-1979 met Mark AGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathew.
   2.  Lisa.

X.101    Lawrence Spencer James LENSINK, geboren op 21-10-1958 te Adelaide (Australië), zoon van Johannes Baptist LENSINK (zie IX.103) en Catharina Jacoba HERMANN.
Gehuwd met Veronica HAY, geboren op 27-11-1956 te Sydney.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon James, geboren op 13-08-1987 te Sydney (Australië).
   2.  Joanne Monica, geboren op 11-07-1989 te Sydney (Australië).
   3.  David, geboren op 19-12-1992 te Sydney (Australië).

X.109    Audrey Teresa LENSINK, geboren op 23-09-1963 te Adelaide (Australië), dochter van Johannes Baptist LENSINK (zie IX.103) en Catharina Jacoba HERMANN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-10-1996 met Robert John ELLIOTT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas Robert John, geboren op 16-04-1999 te Elizabeth Grove.

IX.105    Wilhelmus Hendrikus (Wim) LENSINK, Meteoroloog, geboren op 22-03-1932 te Zwolle, zoon van Johannes Baptista LENSINK (zie VIII.51) en Jacoba Cornelia BROERE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-10-1962 te Elizabeth (Zuid-Australië) met Pieternella Francisca (Nelly) NUYTEN, 31 jaar oud, geboren op 10-05-1931 te Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angela Maria, geboren op 12-08-1963 te Elizabeth (Zuid-Australië).
Gehuwd met Peter GURTON.
   2.  Ingrid Louise, geboren op 12-12-1966 te Elizabeth (Zuid-Australië).
   3.  Jacqueline Michelle Ann, Presidente van de Young Liberal Party in Z.Australië, geboren op 20-02-1970 te Elizabeth (Zuid-Australië).
Gehuwd met Scott PERRY, freelance cameraman.

IX.107    Hendrikus Johannes LENSINK, geboren op 03-01-1935 te Zwolle, overleden op 08-11-1991 te Dordrecht op 56-jarige leeftijd, zoon van Johannes Baptista LENSINK (zie VIII.51) en Jacoba Cornelia BROERE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-03-1959 te Rotterdam, gescheiden na 16 jaar op 29-10-1975 te Rotterdam van Johanna Elisabeth FRITSCHIJ, geboren op 25-11-1936 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Paulus Joh. Baptist LENSINK (van der MADE), geboren op 28-03-1960 te Rotterdam. Familienaam veranderd in van der Made.
Gehuwd met Anke NN.
   2.  Marcus Jozef Wilhelmus (zie X.117).
   3.  Saskia Jacoba Cornelia LENSINK (van der MADE), geboren op 24-04-1966 te Rotterdam, familienaam later gewijzigd in -van der Made-.
Gehuwd met Arold MALJERS.

X.117    Marcus Jozef Wilhelmus LENSINK, geboren op 18-02-1963 te Rotterdam (familienaam niet gewijzigd), zoon van Hendrikus Johannes LENSINK (zie IX.107) en Johanna Elisabeth FRITSCHIJ.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-08-1989 te Ridderkerk met Adeline Elizabeth TREURNIET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eric Marcus Leon, geboren op 24-05-1991 te Ridderkerk.

IX.109    Joseph Antonius LENSINK, geboren op 27-03-1936 te Zwolle, zoon van Johannes Baptista LENSINK (zie VIII.51) en Jacoba Cornelia BROERE.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-07-1963 te Zwolle met Antonia Gerritdina Maria G. (Toos) GREVE, 23 jaar oud, geboren op 31-10-1939, dochter van Johannes Hendrikus GREVE en Everdina Hendrika Antonia G ZIJSVELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roeland Johannes Baptista (zie X.121).
   2.  Reinoud Johannes Hendrikus (zie X.123).
   3.  Joris Jozeph Maria (zie X.125).

X.121    Roeland Johannes Baptista LENSINK, senior applicatiebeheerder, geboren op 11-05-1964 te Zwolle, zoon van Joseph Antonius LENSINK (zie IX.109) en Antonia Gerritdina Maria G. (Toos) GREVE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-03-1991 te Zwolle, gescheiden na 9 jaar op 18-01-2001 van Neeltje KAPPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annemarijn, geboren op 23-03-1995 te Zwolle.

X.123    Reinoud Johannes Hendrikus LENSINK, geboren op 05-08-1967 te Zwolle, zoon van Joseph Antonius LENSINK (zie IX.109) en Antonia Gerritdina Maria G. (Toos) GREVE.
Gehuwd met Simone Annemarie SPIJKER, geboren op 24-09-1968.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mischa, geboren op 29-07-2006.
   2.  Noor, geboren op 30-01-2009.

X.125    Joris Jozeph Maria LENSINK, hoofdwerktuigkundige grote handelsvaart, geboren op 31-12-1971 te Zwolle, zoon van Joseph Antonius LENSINK (zie IX.109) en Antonia Gerritdina Maria G. (Toos) GREVE.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-05-2002 te Zwolle met Saskia WESTERHOF, 30 jaar oud, hoofdverpleegkundige, geboren op 16-11-1971 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Merlijn, geboren op 15-12-2002 te Zwolle.
   2.  Govert, geboren op 24-04-2005.
   3.  Evelien Jozephine, geboren op 09-09-2008 te Zwolle.

VII.52    Heintje LENSINK, geboren op 06-05-1863 te Zeist, overleden op 22-01-1945 te Zeist op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes Baptist (Jan) LENSINK (zie VI.31) en Johanna van BEEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-08-1888 te Zeist met Johannes Hendrikus van OJEN, 32 jaar oud, geboren op 08-12-1855 te Zeist, overleden op 22-01-1924 te Zeist op 68-jarige leeftijd, zoon van Gerardus van OJEN en Lamberta van SOESBERGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lamberta Johanna, geboren op 05-07-1889 te Zeist, overleden op 15-05-1938 te Utrecht op 48-jarige leeftijd.
   2.  Johannes Baptist, geboren op 20-02-1892 te Zeist, overleden op 12-05-1968 te Zeist op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelia Adriana HULST, geboren op 05-12-1897 te Utrecht, overleden.
   3.  Alida Maria, geboren op 18-03-1894 te Zeist, overleden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-08-1923 te Amsterdam met Nicolaas Jacobus VEENBOER, geboren 1894 te Hilversum, overleden.
   4.  Antonius Johannes Hendrikus, geboren op 30-05-1896 te Zeist, overleden op 24-06-1959 te Wassenaar op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-05-1924 te Wassenaar met Cornelia Johanna VERMIN, 30 jaar oud, geboren op 21-09-1893 te Wassenaar, overleden op 13-06-1978 te Wassenaar op 84-jarige leeftijd, dochter van Petrus Adrianus VERMIN en Clasina van der BIJL.
   5.  Cornelis Marinus, geboren op 06-02-1899 te Zeist, overleden.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-07-1927 te Utrecht met Rosina Maria COLEE, 29 jaar oud, geboren op 19-11-1897 te Utrecht, overleden, dochter van Petrus Hermanus COLEE en Hendrica Geertruida KUIPER.
   6.  Gerrit Jacobus, geboren op 18-08-1901 te Zeist, overleden op 14-03-1902 te Zeist, 208 dagen oud.
   7.  Hendrikus Gijsbertus, geboren op 09-12-1902 te Zeist, overleden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-11-1926 te Vleuten met Grietje van de BILT, 24 jaar oud, geboren op 23-06-1902 te Vleuten, overleden, dochter van Lambertus van de BILT en Willemina van BATENBURG.
   8.  Gerardus Johannes, geboren op 26-01-1907 te Zeist, overleden.

VII.53    Hendrik LENSINK, Metselaar, geboren op 28-10-1867 te Zeist, overleden op 27-06-1954 te Zeist op 86-jarige leeftijd, nog een partner: Hendrika Weerdesteijn ?? Zoon van Johannes Baptist (Jan) LENSINK (zie VI.31) en Johanna van BEEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-08-1893 te Wijk bij Duurstede met Gijsberta van LEEUWEN, 25 jaar oud, geboren op 17-11-1867 te Wijk bij Duurstede, overleden op 29-12-1939 te Zeist op 72-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas van LEEUWEN, arbeider, en Cornelia van RIJNSDOUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Baptist (zie VIII.68).
   2.  Cornelia Johanna (zie VIII.71).
   3.  Johanna Cornelia, geboren op 17-04-1898 te Zeist, overleden op 12-01-1985 te Zeist op 86-jarige leeftijd. Zie advertentie 'Loop van de Bevolking' 8t/m 14 aug 1917 van Wijk bij Duurstede, Woud.wcg 35 naar Zeist.
   4.  Clasina (zie VIII.74).
   5.  Hendrik, geboren op 20-01-1903 te Zeist, overleden op 29-01-1903 te Zeist, 9 dagen oud.
   6.  Hendrik (zie VIII.77).
   7.  Gijsbertha, geboren op 14-06-1906 te Zeist, overleden op 21-12-2004 te Soesterberg op 98-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-07-1937 te Nice (Frankrijk) met Maarten IBURG, 64 jaar oud, geboren op 16-06-1873 te Zevenbergen, overleden op 05-09-1953 te Nice (Frankrijk) op 80-jarige leeftijd, zoon van Hermanus IBURG en Susanne GROENEVELD.
   8.  Wilhelmina, geboren op 21-06-1908 te Zeist, overleden op 21-09-1997 te Den Haag op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd met Geurt HELSDINGER, geboren op 10-08-1913 te Soest, overleden op 09-10-1966 te Den Haag op 53-jarige leeftijd, hij was geacht bij een ieder om zijn rechtschapenheid en om de adel van zijn karakter, begraven op 13-10-1966 te Soesterberg(RK kerkhof) in familiegraf.

VIII.68    Johannes Baptist LENSINK, metselaar, geboren op 18-03-1895 te Zeist, overleden op 28-03-1944 te Soesterberg op 49-jarige leeftijd, plotseling brengt God de pijnlijke scheiding; hij was een man van diep, werkdadig geloof, hij was een trouw echtgenoot en liefderijke vader, begraven op 01-04-1944 te Soesterberg (R.K. Kerkhof), zoon van Hendrik LENSINK (zie VII.53) en Gijsberta van LEEUWEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-07-1923 te Soest met Petronella MAJOOR, 23 jaar oud, geboren op 03-02-1900 te Soest, overleden op 16-03-1985 te Soest op 85-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg (R.K.Kerkhof).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsberta Hendrica (Bep) (zie IX.114).
   2.  Hendrik Cornelis (zie IX.115).
   3.  Cornelis Johannes Baptist (zie IX.117).
   4.  Johannes Baptist (zie IX.119).
   5.  Hendrica Petronella, geboren op 14-06-1932 te Soest, overleden op 21-07-2011 te Soesterberg op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-07-2011 te Bilthoven, uitvaart in de Carolus Borromeuskerk om 15:30.
   6.  Petrus Wilhelmus, geboren op 14-07-1936 te Soest.
Gehuwd op 58-jarige leeftijd op 15-03-1995 met Wilhelmina Berendina BLANKENSTEIN.
   7.  Cornelia, directrice Internationaal Transportbedrijf in Milaan (It.), geboren op 13-06-1942 te Soest, overleden op 03-05-2005 te Milaan (It) op 62-jarige leeftijd.

IX.114    Gijsberta Hendrica (Bep) LENSINK, geboren op 18-08-1924 te Soest, overleden op 12-09-2010 te Utrecht op 86-jarige leeftijd, begraven op 17-09-2010 te Soesterberg, graf M, 2-F, dochter van Johannes Baptist LENSINK (zie VIII.68) en Petronella MAJOOR.
Gehuwd met Everardus Dick van ROOIJEN, geboren op 20-04-1918 te IJsselstein, overleden op 04-05-2001 te Amersfoort op 83-jarige leeftijd, begraven op 09-05-2001 te Soesterberg, graf M, 2-F.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Michaël, geboren 1957, overleden op 04-08-1958 te Soest.

IX.115    Hendrik Cornelis LENSINK, geboren op 23-10-1925 te Soest, overleden op 11-07-1988 te Soest op 62-jarige leeftijd, overleden na een ernstige ziekte, begraven te Soesterberg (R.K. Kerkhof), zoon van Johannes Baptist LENSINK (zie VIII.68) en Petronella MAJOOR.
Gehuwd met Sara Elisabeth van der VEER, geboren op 03-11-1925 (gezindte: RK), overleden op 21-12-2007 op 82-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Sara Maria (Liesbeth) (zie X.129).
   2.  Johannes Baptist (Jan) (zie X.130).
   3.  Carolina Petronella Maria (Carolien) (zie X.133).
   4.  Francisca Helena Maria (Francien), geboren op 27-04-1959 te Soest (gezindte: RK), overleden op 17-06-1978 te Leusden op 19-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg.
Gehuwd met Kobus de KRUYF, geboren op 20-11-1954 te Amersfoort, overleden op 17-06-1978 te Leusden op 23-jarige leeftijd.
   5.  Wilhelmus Cornelis Hendrikus (Wim) (zie X.136).
   6.  Magdalena Maria (Maud) (zie X.139).
   7.  Hendrik Cornelis Franciscus (Henk) (zie X.140).

X.129    Elisabeth Sara Maria (Liesbeth) LENSINK, geboren op 25-03-1954 te Soest, dochter van Hendrik Cornelis LENSINK (zie IX.115) en Sara Elisabeth van der VEER.
Gehuwd met Evert van OOSTENBRUGGE, geboren op 09-11-1950 te Soest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annette.
   2.  Petra.
   3.  Richard.

X.130    Johannes Baptist (Jan) LENSINK, geboren op 30-08-1955 te Soest, zoon van Hendrik Cornelis LENSINK (zie IX.115) en Sara Elisabeth van der VEER.
Gehuwd met Aartje (Ada) CIEREMANS, geboren op 28-09-1953 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Denise, geboren op 14-01-1980 te Soest.
   2.  Sander, geboren op 20-11-1981 te Soest.

X.133    Carolina Petronella Maria (Carolien) LENSINK, geboren op 21-08-1957 te Soest, dochter van Hendrik Cornelis LENSINK (zie IX.115) en Sara Elisabeth van der VEER.
Gehuwd met Willem ELLENBROEK, geboren op 20-11-1955 te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul.
   2.  Rick.
   3.  Tom.

X.136    Wilhelmus Cornelis Hendrikus (Wim) LENSINK, geboren op 09-04-1960 te Soest, zoon van Hendrik Cornelis LENSINK (zie IX.115) en Sara Elisabeth van der VEER.
Gescheiden 1992, okt 1992 van Brigitte van de VELDEN, geboren op 23-06-1964 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wesley, geboren op 22-10-1985 te Soest.
   2.  Mitchel, geboren op 01-06-1987 te Soest.

X.139    Magdalena Maria (Maud) LENSINK, geboren op 05-03-1963 te Soest, dochter van Hendrik Cornelis LENSINK (zie IX.115) en Sara Elisabeth van der VEER.
Gehuwd met Richard BLOM, geboren op 05-01-1959 te Soest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Majella.
   2.  Robbie.

X.140    Hendrik Cornelis Franciscus (Henk) LENSINK, geboren op 30-05-1964 te Soest, zoon van Hendrik Cornelis LENSINK (zie IX.115) en Sara Elisabeth van der VEER.
Gehuwd met Carola PIETERS, geboren op 17-06-1965 te Soest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sabine, geboren op 07-06-1986 te Soest.
   2.  Esmeé, geboren op 13-05-1989 te Soest.

IX.117    Cornelis Johannes Baptist LENSINK, geboren op 13-03-1927 te Soest, overleden op 04-03-2013 te Soest op 85-jarige leeftijd, zoon van Johannes Baptist LENSINK (zie VIII.68) en Petronella MAJOOR.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-11-1956 met Theodora Hendrika JASPERSE, 26 jaar oud, geboren op 05-08-1930 te Soest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Baptist (zie X.142).
   2.  Petronella Huberta, geboren op 31-05-1959 te Soest.
Gescheiden op 27-04-1992 van Alle DELFSMA, geboren op 02-03-1959 te Soest.
   3.  Leontine Hermana Maria (Leony) (zie X.147).
   4.  Wilhelmus Johannes Fernandus (zie X.148).

X.142    Johannes Baptist LENSINK, geboren op 28-08-1957 te Soest, zoon van Cornelis Johannes Baptist LENSINK (zie IX.117) en Theodora Hendrika JASPERSE.
Gehuwd met Alieda Gertruida van den BERG, geboren op 19-09-1962 te Badhoevedorp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jordi, geboren op 18-06-1985 te Amersfoort.
   2.  Lianne, geboren op 22-12-1987 te Amersfoort.

X.147    Leontine Hermana Maria (Leony) LENSINK, geboren op 13-08-1960 te Soest, dochter van Cornelis Johannes Baptist LENSINK (zie IX.117) en Theodora Hendrika JASPERSE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-01-1983 te Soest met Andreas Theodorus Cornelis M. (André) TAMMER, 24 jaar oud, geboren op 07-12-1958 te Soest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander Andreas Cornelis, geboren op 15-08-1984 te Soest.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-07-2007, gescheiden voor 2013 van G.H. HOVELING.
   2.  Ronald Johannes Andreas, geboren op 15-06-1986 te Soest.
   3.  Andreas Cornelis Maria, geboren op 02-06-1990 te Soest.

X.148    Wilhelmus Johannes Fernandus LENSINK, geboren op 02-04-1965 te Soest, zoon van Cornelis Johannes Baptist LENSINK (zie IX.117) en Theodora Hendrika JASPERSE.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-05-1997 met Helena van DOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mandy Cornelia, geboren op 26-12-1997 te Soest.

IX.119    Johannes Baptist LENSINK, geboren op 04-03-1929 te Soest, overleden op 27-06-1986 te Soest op 57-jarige leeftijd, zoon van Johannes Baptist LENSINK (zie VIII.68) en Petronella MAJOOR.
Gehuwd met Irmgard Maria MÜLLER, geboren op 04-06-1936 te Hiltrup (BRD).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Daniël (Jan) (zie X.150).
   2.  Karin Catharina, geboren op 03-06-1961 te Soest.
   3.  Daniël Peter Herman (zie X.153).

X.150    Johannes Daniël (Jan) LENSINK, geboren op 16-01-1959 te Amersfoort, zoon van Johannes Baptist LENSINK (zie IX.119) en Irmgard Maria MÜLLER.
Gehuwd met Theresia (Trees) den HERTOG, geboren op 27-03-1960 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronald, geboren op 14-01-1986 te Soest.
   2.  Marcel, geboren op 07-04-1988 te Soest, overleden op 24-02-1999 te Amersfoort op 10-jarige leeftijd, begraven op 02-03-1999 te Soesterberg, hij is begraven aan de rand van het bos, want hij wilde liever een boom zijn, die worden wel oud.
   3.  Saskia, geboren op 15-11-1991 te Soest.

X.153    Daniël Peter Herman LENSINK, geboren op 15-07-1965 te Soest, zoon van Johannes Baptist LENSINK (zie IX.119) en Irmgard Maria MÜLLER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1991 met Hendrika (Herma) (Herma) ELSCHOT, 26 jaar oud, geboren op 25-02-1965 te Soest, dochter van Gerardus ELSCHOT en Adriana Johanna KOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mitchel, geboren op 17-04-1992 te Amersfoort.
   2.  Timo, geboren op 20-04-1995 te Amersfoort.

VIII.71    Cornelia Johanna LENSINK, geboren op 28-09-1896 te Zeist, overleden op 24-08-1995 te Amersfoort op 98-jarige leeftijd, dochter van Hendrik LENSINK (zie VII.53) en Gijsberta van LEEUWEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-02-1922 te Zeist met Hendrikus NIJENHUIS, 27 jaar oud, agent van politie, geboren op 30-08-1894 te Zeist, overleden op 12-06-1977 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, zoon van Johannes NIJENHUIS en Johanna Maria EMO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes Baptiste, geboren op 21-12-1922 te Arnhem, overleden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1950 te Arnhem met Th. MELENHORST.
   2.  Cornelia Johanna Maria, geboren op 08-09-1924 te Arnhem, overleden.
Gehuwd met Th. REINSMA.
   3.  Johannes Baptist, monteur, geboren op 06-11-1926 te Arnhem, overleden op 22-11-1948 te Indonesië op 22-jarige leeftijd, tijdens politionele acties.
   4.  Franciscus Johannes, geboren op 10-01-1934 te Arnhem.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-12-1966 met G. BROUWER.

VIII.74    Clasina LENSINK, geboren op 12-11-1900 te Zeist, overleden op 21-02-1975 te Amersfoort op 74-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg (RK Kerkhof), dochter van Hendrik LENSINK (zie VII.53) en Gijsberta van LEEUWEN.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 11-05-1933 te Zeist met Johannes Baptist van der VALK, 25 jaar oud, geboren op 09-03-1908 te Soest, overleden op 17-01-1945 te Zeist op 36-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg, zoon van Franciscus van der VALK, Arbeider, Koster RK Kerk, en Hendrika van DIJK.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 19-07-1950 te Soest met Poulus de WIT, 44 jaar oud, arbeider, geboren op 12-04-1906 te Bunnik, overleden op 27-11-1981 te Utrecht op 75-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Francisca, geboren op 25-10-1937 te Soest.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-02-1962 te Soest met Marinus MULDER.

VIII.77    Hendrik LENSINK, Timmerman-Aannemer, geboren op 27-12-1903 te Zeist, overleden op 05-03-1953 te Soesterberg op 49-jarige leeftijd, begraven op 09-03-1953 te Soesterberg (RK Kerkhof), zoon van Hendrik LENSINK (zie VII.53) en Gijsberta van LEEUWEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-05-1934 te Zeist met Anna van der VALK, 24 jaar oud, geboren op 29-12-1909 te Soesterberg, overleden op 13-06-1996 op 86-jarige leeftijd, overleden in alle rust, begraven op 17-06-1996 te Soesterberg, dochter van Franciscus van der VALK, Arbeider, Koster RK Kerk, en Hendrika van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbertha Wilhelmina, coupeuse, geboren op 11-06-1935 te Soest, overleden op 21-09-2019 te Zeist op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-10-1962 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op 31-10-1962 te Zeist (RK) met Cornelis van de BRUG, 29 jaar oud, Hoofd Burgerzaken Gem. Houten, geboren op 01-11-1932 te Bunnik, zoon van Wouter van de BRUG en Cornelia GOES.
   2.  Hendrika Helena (zie IX.137).
   3.  Doodgeboren, geboren op 07-03-1938 te Soest, levenloos kind geboren, overleden op 07-03-1938 te Soest, 0 dagen oud.
   4.  Hendrik (zie IX.139).
   5.  Franciscus (Frans) (zie IX.141).
   6.  Johannes Baptist Maria (zie IX.143).
   7.  Karel Maria, geboren op 09-10-1943 te Soest, overleden op 01-01-1944 te Soest, 84 dagen oud.
   8.  Carolus Maria (Carl) (zie IX.146).
   9.  Anna Maria, geboren op 20-06-1946 te Soest, overleden op 30-10-1946 te Soest, 132 dagen oud.
   10.  Anna Maria (zie IX.150).
   11.  Andreas Antonie (André), geboren op 07-09-1950 te Amersfoort, overleden op 27-12-1950 te Soest, 111 dagen oud.
   12.  Maria Antonia Andrea, geboren op 08-12-1951 te Soest, overleden op 27-12-1951 te Soest, 19 dagen oud.

IX.137    Hendrika Helena LENSINK, secretaresse, geboren op 12-02-1937 te Soest, dochter van Hendrik LENSINK (zie VIII.77) en Anna van der VALK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-10-1964 te Soest, gehuwd voor de kerk op 09-10-1964 te Soesterberg (RK) met Bernard Johan Clemens Maria NIEHOFF WERNING, 25 jaar oud, verkoopmanager Hema, geboren op 05-04-1939 te Soest, zoon van Bernadus Wilhelmus Johannes Clemens NIEHOFF WERNING en Elisabeth Petronella Wilhelmina QUANT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Hendricus Wilhelmus (zie X.155).
   2.  Anna Elisabeth Maria (zie X.158).

X.155    Bernardus Hendricus Wilhelmus NIEHOFF WERNING, afd.manager Ikea, geboren op 22-01-1968 te Amersfoort, zoon van Bernard Johan Clemens Maria NIEHOFF WERNING, verkoopmanager Hema, en Hendrika Helena LENSINK (zie IX.137).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-05-1997 te Soest met Monique BLOM, 27 jaar oud, rayonmanager reisbureau, geboren op 18-11-1969 te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laura Esther, geboren op 19-09-2003 te Utrecht.

X.158    Anna Elisabeth Maria NIEHOFF WERNING, dochter van Bernard Johan Clemens Maria NIEHOFF WERNING, verkoopmanager Hema, en Hendrika Helena LENSINK (zie IX.137).
Gehuwd op 11-08-1994 te Soest met Hans NIJBACKER, 28 jaar oud, medewerker Sun Microsystems, geboren op 12-03-1966 te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lars Thomas, geboren op 20-09-1995 te Lelystad.
   2.  Nina Jasmijn, geboren op 26-07-1997 te Zeewolde.

IX.139    Hendrik LENSINK, landmeetkundig ambtenaar, geboren op 08-05-1939 te Soest, zoon van Hendrik LENSINK (zie VIII.77) en Anna van der VALK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-12-1966 te Amersfoort met Gijsbertha Klazina Maria ELSCHOT, 22 jaar oud, secretaresse, geboren op 17-06-1944 te Amersfoort, dochter van Hendrikus Johannes ELSCHOT, metaalbewerker, en Geertruida Catharina WIJNTJES, dienstbode.
Uit dit huwelijk:
   1.  Natalja Jerica, geboren op 17-11-1970 te Amersfoort, overleden op 20-11-1970 te Amersfoort, 3 dagen oud.
   2.  Arjan Menno (zie X.160).
   3.  Yarka Larisse (zie X.163).

X.160    Arjan Menno LENSINK, drs.Bedrijfs- en org.psychologie, helicopter piloot, geboren op 30-06-1972 te Amersfoort, zoon van Hendrik LENSINK (zie IX.139) en Gijsbertha Klazina Maria ELSCHOT, secretaresse.
Gescheiden 2020 van Cisca, geboren op 24-10-1978, dochter van Tom van WATTINGEN en Joke VERLAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danian Menno, geboren op 10-10-2011 te Amsterdam.
   2.  Esmea Sophia, geboren op 02-08-2013 te Amsterdam, 50 cm, 3610 gr.

X.163    Yarka Larisse LENSINK, Leidster K.D.V. Geboren op 14-07-1975 te Amersfoort, dochter van Hendrik LENSINK (zie IX.139) en Gijsbertha Klazina Maria ELSCHOT, secretaresse.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-06-2001 te Amersfoort met Robbie BATHOORN, 26 jaar oud, computertechnicus, geboren op 20-04-1975 te Amersfoort, zoon van Geert BATHOORN en Willempje Wouthera Hendrika HANEVEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guo Nian Wei, geboren op 13-02-2013 te Weinan, geadopteerd.

IX.141    Franciscus (Frans) LENSINK, directeur Geelen B.V. Geboren op 18-04-1941 te Zeist, overleden op 09-12-2001 te Vleuten op 60-jarige leeftijd, hij was een levensgenieter op eigen wijze, ondernemend, gedreven, en met liefde voor het leven en is gestorven na een lange ziekteperiode, begraven op 14-12-2001 te Vleuten, kerkhof te Vleuten. Ridder in de orde van Oranje Nassau 9 aug 2001
, zoon van Hendrik LENSINK (zie VIII.77) en Anna van der VALK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-08-1964 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op 26-08-1964 te Rotterdam (RK) met Anna Hendrika (Anneke) van HAARLEM, 23 jaar oud, naaister, geboren op 18-07-1941 te Driebergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Johanna Hendrika (zie X.165).
   2.  Gisela Romana Maria LENSINK * (zie X.168).
   3.  Hendrik Bartholomeus Franciscus, Uitvoerder Geelen B.V. Geboren op 11-06-1969 te Vleuten.

X.165    Anna Johanna Hendrika LENSINK, administratief medewerkster, geboren op 15-10-1965 te Harmelen, dochter van Franciscus (Frans) LENSINK (zie IX.141) en Anna Hendrika (Anneke) van HAARLEM, naaister.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 20-11-1992 te Vleuten-de Meern, gescheiden 07-1998 van Hans ROSKAMP, Medewerker servicedienst Miele.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 06-04-2001 te Loosdrecht met Rob BREEDVELD.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Johannes Franciscus (Rik), geboren op 30-12-1993 te Blaricum.
   2.  Bartholomeus Frederich (Bart), geboren op 27-08-1996 te Utrecht.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Tessa Anna Sophia, geboren op 13-09-2001 te Utrecht.

X.168    Gisela Romana Maria LENSINK *, bedrijfsleidster fruitkwekerij, geboren op 29-04-1967 te Utrecht, dochter van Franciscus (Frans) LENSINK (zie IX.141) en Anna Hendrika (Anneke) van HAARLEM, naaister.
Gehuwd met Wim GRESNIGT, fruitkweker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kim, geboren op 05-02-1998 te Vleuten.
   2.  Maaike, geboren op 17-01-2000 te Vleuten.

IX.143    Johannes Baptist Maria LENSINK, administrateur, geboren op 07-08-1942 te Soest, overleden op 05-06-2018 te Soesterberg op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-06-2018 te Bilthoven, zoon van Hendrik LENSINK (zie VIII.77) en Anna van der VALK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-02-1966 te Soest, gehuwd voor de kerk op 17-02-1966 te Soesterberg (RK) met Francina Antonia Maria MELKERT, 23 jaar oud, coupeuse, geboren op 07-10-1942 te Gouda, dochter van Cornelis Franciscus MELKERT en Maria Johanna Helmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernadette Anna Maria Francina (zie X.171).
   2.  Nicolette Susanne Alida (zie X.173).
   3.  Daniëlle Johanna (zie X.174).

X.171    Bernadette Anna Maria Francina LENSINK, administratief medewerkster, geboren op 16-02-1967 te Soest, dochter van Johannes Baptist Maria LENSINK (zie IX.143) en Francina Antonia Maria MELKERT, coupeuse.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-08-1990 te Zeist. Ned.Ger. en R.K. Echtgenoot is Henk KOOPS, 25 jaar oud, directeur transport bedrijf, geboren op 25-04-1965 te Soest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derek, geboren op 16-07-1991 te Lelystad.
   2.  David, geboren op 24-04-1993 te Lelystad.
   3.  Kurt, geboren op 03-12-1995 te Lelystad.
   4.  Eva, geboren op 01-02-1998 te Lelystad.

X.173    Nicolette Susanne Alida LENSINK, manager assistente, geboren op 09-09-1969 te Soest, dochter van Johannes Baptist Maria LENSINK (zie IX.143) en Francina Antonia Maria MELKERT, coupeuse.
Gehuwd met John HARTMAN, ordermanager (grafisch), geboren op 03-10-1968 te Soest.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Lisa Francine, geboren op 02-05-1999 te Baarn.
   2.  Sebastiaan René, geboren op 23-10-2000 te Baarn.
   3.  Sara Emma Maria, geboren op 22-05-2003 te Soest.

X.174    Daniëlle Johanna LENSINK, secretaresse, geboren op 25-07-1971 te Utrecht, dochter van Johannes Baptist Maria LENSINK (zie IX.143) en Francina Antonia Maria MELKERT, coupeuse.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrick Corné (Jonne) LENSINK, geboren op 01-01-2005 te Soest.

IX.146    Carolus Maria (Carl) LENSINK, constructeur, geboren op 15-03-1945 te Soest, zoon van Hendrik LENSINK (zie VIII.77) en Anna van der VALK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-06-1967 te Zeist, gehuwd voor de kerk op 29-06-1967 te Zeist (RK) met Francina Maria KOSTERMAN, 23 jaar oud, Administratief medewerkster, geboren op 16-10-1943 te Zeist, dochter van Johan Hendrik Jan (Henk) KOSTERMAN en Francina Maria SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Irene Anna Francina, commercieel medewerkster, geboren op 17-06-1969 te Soest.
   2.  Judith Hendrika Carola (zie X.177).

X.177    Judith Hendrika Carola LENSINK, medewerkster Rijksbelastingen, dochter van Carolus Maria (Carl) LENSINK (zie IX.146) en Francina Maria KOSTERMAN, Administratief medewerkster.
Gehuwd met Rene WESTERHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nikki, geboren op 28-05-2001 te Zeist.
   2.  Senne, geboren op 03-01-2003 te Soest.

IX.150    Anna Maria LENSINK, Secretaresse, geboren op 08-07-1948 te Soest, dochter van Hendrik LENSINK (zie VIII.77) en Anna van der VALK.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-09-1970 te Soest, gehuwd voor de kerk op 03-09-1970 te Soesterberg, gescheiden na 24 jaar op 12-04-1995 te Utrecht van Anne van der WERK, Administratief medewerker, geboren op 15-05-1942 te Soest, overleden op 27-09-2006 te Tiel op 64-jarige leeftijd, zoon van Albert van der WERK en Sjoerdje TOONSTRA.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 29-10-1997 te Soest met Adrianus van DAM, 52 jaar oud, medewerker PTT Post, geboren op 21-05-1945 te Cothen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marjolein Annemieke (zie X.179).
   2.  Annette Suzanne, Z-verpleegkundige, geboren op 10-03-1977 te Soest.

X.179    Marjolein Annemieke van der WERK, geboren op 27-06-1974 te Soest, dochter van Anne van der WERK, Administratief medewerker, en Anna Maria LENSINK (zie IX.150).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-04-2005 te Bilthoven met Alex van der VOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anouk, geboren op 21-07-2005 te Soest.
   2.  Milan, geboren op 23-07-2008 te Amersfoort.

VI.35    Antje (Anna) LENSINK, geboren op 16-08-1828 te Zeist, overleden op 25-03-1898 te Soest op 69-jarige leeftijd, begraven op 29-03-1898 te Soesterberg, 2e klas, dochter van Johannes Baptista (Jan) LENSINK (zie V.12) en Antje SLUITER (SLUYTER).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1854 te Zeist. Het gezin vestigde zich op 06-01-1875 in Soest. Echtgenoot is Johannes van der VALK, 26 jaar oud, klompenmaker, dagloner, geboren op 22-02-1828 te Soest, overleden op 01-01-1900 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, zoon van Reijnerus van der VALCK, beroepsmilitair (sergeant), en Elisabeth GOLJET (GUILLOT).
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinier, geboren 1854, overleden op 11-09-1915 te Utrecht.
Gehuwd met Alida Maria van OJEN.
   2.  Johannes Baptist, geboren op 05-04-1859 te Zeist, overleden op 24-05-1902 te Utrecht op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd met Antonia WESTHOF, geboren op 26-10-1862 te Soest, overleden op 13-12-1941 te Muiden op 79-jarige leeftijd.

VI.37    Hendrika LENSINK, geboren op 25-03-1831 te Zeist nederland, overleden op 22-03-1871 te Driebergen op 39-jarige leeftijd, dochter van Johannes Baptista (Jan) LENSINK (zie V.12) en Antje SLUITER (SLUYTER).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-11-1861 te Zeist met Wulf van den ESHOF, 25 jaar oud, geboren op 05-12-1835 te Leusden, overleden op 10-10-1893 te Rijsenburg op 57-jarige leeftijd, zoon van Everardus (Evert) van den ESHOF en Jannetje (Jaantje) van HOEVELAKEN, op 25-11-1862 vertrokken naar Driebergen. {Hij is later gehuwd na 1871 met Jacoba van BORGSTEDE, overleden.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert, geboren op 02-09-1862 te Zeist`, overleden op 25-12-1905 te Zeist op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-10-1886 met Elisabeth HAPERS, geboren 1866 te Baarle Nassau, overleden.
   2.  Anna Hendrika, geboren op 14-03-1864 te Driebergen, overleden op 12-03-1900 te Zeist op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-11-1888 te Driebergen met Peter van VELDHUIZEN.
   3.  Wulfert Wilhelmus, geboren op 11-11-1865 te Driebergen, overleden op 11-09-1922 te Rotterdam op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-10-1891 te Rotterdam met Louisa Johanna Helena BOSMANN, geboren 1871 te Rotterdam, overleden na 1922, dochter van Johann Ferdinand Wilhelm BOSMANN en Anna Louisa BREIJNCK.
   4.  Johanna Theresia, geboren op 18-07-1868 te Driebergen, overleden.

VI.38    Lodewijk LENSINK, broodbakker, landbouwer, houtkoper, geboren op 24-03-1836 te Zeist (gezindte: RK), overleden op 23-01-1916 te Zeist op 79-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1916 te Zeist (RK kerkhof), classe 3 op r.k.begraafplaats van de H.Jozephparochie aann de Utrechtseweg te Zeist, zoon van Johannes Baptista (Jan) LENSINK (zie V.12) en Antje SLUITER (SLUYTER).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-01-1861 te Zeist met Maria CARÉ, 25 jaar oud, geboren op 28-01-1835 te Zeist, overleden op 17-05-1907 te Zeist op 72-jarige leeftijd, begraven op 21-05-1907 te Zeist, classe 2 op r.k.begraafplaats van de H.Jozephparochie, Utrechtseweg, Zeist, dochter van Antonius CARÉ en Magdalena RIETHER (RIEDER).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, geboren op 16-10-1862 te Zeist, overleden op 15-01-1935 om 21:30 uur te Hilversum op 72-jarige leeftijd, zij was een vrouw, waardig om in de gedachten der goeden te blijven voortleven, begraven op 19-01-1935 te Hilversum (St.Barbara).
   2.  Antonius (zie VII.67).
   3.  Johannes Baptist (zie VII.69).
   4.  Helena, geboren op 09-08-1870 te Zeist, overleden op 14-07-1878 te Zeist op 7-jarige leeftijd.
   5.  Lodewijk (zie VII.72).
   6.  Hendricus, geboren op 30-12-1873 te Zeist, overleden op 17-09-1882 te Zeist op 8-jarige leeftijd.
   7.  Johannes (zie VII.75).

VII.67    Antonius LENSINK, timmerman, geboren op 21-09-1864 te Zeist, overleden op 13-05-1945 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1945 te Diemen (RK kerkhof), zoon van Lodewijk LENSINK (zie VI.38) en Maria CARÉ.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-10-1893 te Amsterdam met Maria van GEMERT, 24 jaar oud, geboren op 26-08-1869 te Rotterdam, overleden op 27-06-1953 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Zij was die dag op de Transvaalkade de trap aan het vegen en werd door een duizeling overvallen. Zij viel en kwam met haar hoofd op de onderste trede terecht. Zij was op slag dood. Begraven te RK. kerkhof St. Petrus Banden, dochter van Antonie van GEMERT, metselaar, en Theodora DIESVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lodewijk Antonius (zie VIII.83).
   2.  Theodora Adriana Maria (zie VIII.86).
   3.  Antonius Johannes (zie VIII.87).
   4.  Maria Anna, geboren op 26-07-1900 te Amsterdam, overleden op 29-08-1991 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd.
   5.  Adriana Antonia (zie VIII.91).
   6.  Antonia Maria, geboren op 14-02-1915 te Amsterdam, overleden op 29-12-1994 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd.

VIII.83    Lodewijk Antonius LENSINK, handelsbediende, geboren op 24-03-1895 te Amsterdam, gedoopt (RK) op 25-03-1895 te Amsterdam Parochie H. Bonifatius. Gedoopt door kapelaan Kastelein, overleden op 13-09-1965 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 17-09-1965 te RK Kerkhof Buitenveldert. In 1917 bij Lindeteves-Stokvis in dienst gekomen en aldaar tot 1921 werkzaam geweest, waarna hem op eigen verzoek ontslag werd verleend.Na voor een andere firma naar Indië te zijn uitgezondenkwam hij 1 mei 1924 weer in dienst te Batavia, Soekaboemi, Padan. Zoon van Antonius LENSINK (zie VII.67) en Maria van GEMERT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-08-1919 te Amsterdam met Carolina Jozephina Maria CORNELISSEN, 25 jaar oud, geboren op 18-03-1894 te Leiden, overleden op 17-10-1985 te De Goom (Jacob Bakkerstraat 16) op 91-jarige leeftijd, begraven op 21-10-1985 te Goorn. Begraafplaats O.L.V. van de H.Rozenkrans, dochter van Johannes Theodorus Petrus CORNELISSEN, kleermaker, en Maria Petronella van WISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Carolina (Marjo) (zie IX.155).
   2.  Johanna Theodora (Hans) (zie IX.157).
   3.  Antonius Lodewijk (Ton) (zie IX.159).
   4.  Carolina Ignatia Josephina (Carry) (zie IX.165).
   5.  Lodewijk Ignatius Maria (Loek) (zie IX.166).
   6.  Petronella Theresia Maria (Nel) (zie IX.169).
   7.  Paulus Ignatius Maria (Paul) (zie IX.170).

IX.155    Maria Carolina (Marjo) LENSINK, geboren op 14-05-1920 te Amsterdam, overleden op 24-02-1972 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-02-1972 te Amsterdam Osdorp(11.20 u.) Crematorium Westgaarde. Requiemmis in de parochiekerk Christus Geboorte, Prinses Irenestraat, A'dam, dochter van Lodewijk Antonius LENSINK (zie VIII.83) en Carolina Jozephina Maria CORNELISSEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-09-1943 te Amsterdamaat met Johannes Josephus Augustinus SCHULTE, 27 jaar oud, bedrijfsleider, winkelbediende, geboren op 18-05-1916 te Rotterdam, overleden op 08-06-1977 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, zoon van Heinrich Gregor SCHULTE en Maria Sophia Martha VOSS. Adres: Gerrit van der Veenstraat 51, A'dam
Toekomstig adres: Amstellaan 87, A'dam (Zuid).
Uit dit huwelijk:
   1.  Manfred Rudolf Maria Anthony, geboren op 25-06-1944 te Amsterdam.
   2.  Ingrid Carla Martha, geboren op 11-09-1945 te Amsterdam.
   3.  Eleonora Christina Maria, geboren op 14-10-1947 te Amsterdam.
   4.  Maria Catharina, geboren op 08-02-1950 te Amsterdam.

IX.157    Johanna Theodora (Hans) LENSINK, verkoopster, geboren op 24-05-1921 te Batavia (N.O.I.), overleden op 11-10-2000 te De Goorn op 79-jarige leeftijd, begraven op 16-10-2000, dochter van Lodewijk Antonius LENSINK (zie VIII.83) en Carolina Jozephina Maria CORNELISSEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 01-05-1946 te Amsterdam. Om 10.30 u. in de Parochiekerk van de HH Nicolaas en Barbara, (de Liefde), Bilderdijkstraat. Echtgenoot is Johannes (Jan) KARSTEN, 26 jaar oud, geboren op 12-07-1919 te Zuidermeer (NH), overleden op 03-12-1964 te Hoorn op 45-jarige leeftijd, na een langdurig geduldig gedragen lijden, begraven op 07-12-1964 te De Goorn. Uitvaartmis: Parochiekerk van de Allerheiligste Rozenkrans. Zoon van Petrus (Pieter) KARSTEN en Catharina VLAAR, 12 kinderen gekregen.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 12-08-1976 met Johannes (Joop) GILLING.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Antonius Anna Maria (Peter), geboren op 19-05-1947 te Berkhout.
   2.  Rudolf Henry Belletable (Rudi), geboren op 14-09-1948 te Berkhout.
   3.  Lodewijk Franciscus Maria (Loekie), geboren op 06-11-1949 te Berkhout.
   4.  Carolina Therese Maria (Carla), geboren op 25-10-1950 te Berkhout.
   5.  Catharina Bernadette Maria (Kitty), geboren op 14-06-1952 te Berkhout.
   6.  Wilhelmus Jozef Maria (Willy), geboren op 24-11-1953 te Berkhout.
   7.  Yvonne Imelda Maria, geboren op 23-11-1954 te Berkhout.
   8.  Johannes Ignatius Maria (Johnny), geboren op 17-03-1956 te Berkhout.
   9.  Beatrix Johanna Maria (Trix), geboren op 06-10-1957 te Berkhout.
   10.  Ingrid Maria Anna, geboren op 16-08-1959 te Berkhout.
   11.  Olga Hyacinta Maria, geboren op 25-09-1961 te Berkhout.
   12.  Elisabeth Tecla Maria (Ilse), geboren op 20-06-1963 te Berkhout.

IX.159    Antonius Lodewijk (Ton) LENSINK, Acteur, geboren op 22-10-1922 te Batavia (N.O.I.), overleden op 13-02-1997 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd. Antonio, Goof, de Weledele heer is hier niet meer; hij is heel rustig gaan kijken hoe het daar is
Neem mij niet kwalijk dat ik zonder iets te zeggen, achter menigeender rug om, ben doodgegaan, het ging vanzelf. Ik heb niettemin 74 jaar een intens beleefd onstuimig en heerlijk leven achter de rug. Dankjewel voor de bijdrage daaraan. Begraven op 18-02-1997 te Amsterdam, Zorgvlied. Een eenvoudig bloemetje fleurt het feest wel op. Geen kransen alsjeblieft, dat staat zo dooiig. Neem wel even een borrel na afloop. Dag, zoon van Lodewijk Antonius LENSINK (zie VIII.83) en Carolina Jozephina Maria CORNELISSEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12-08-1948 te Amsterdam. Amstelkade 25-IV`
, gehuwd voor de kerk op 12-08-1948 te Amsterdam ((VG)), gescheiden na 6 jaar op 23-06-1955 te Amsterdam, zie advertentie van Henriëtte Josephine (Henny) ORRI, actrice, geboren op 16-06-1925 te Amsterdam, overleden op 04-01-2022 te Amsterdam op 96-jarige leeftijd, dochter van Henri Jozef ORRI en Neeltje UYTENBOOGAARD.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 20-06-1957 te Amsterdam, gescheiden na 10 jaar op 24-04-1968 te Amsterdam van Arina Anna (Riny) van SLINGELANDT, geboren op 28-12-1920 te Schiedam, overleden.
Samenwonend (3) 1963 met Shireen STROOKER, actrice ('72-'74 oa tante Truus in TitaTovenaar), regiseuse, geboren op 22-06-1935 te Den Haag, overleden op 19-04-2018 te Middenbeemster op 82-jarige leeftijd, samenwonen voor 1968. {Zij is later gehuwd voor 1983 met Peter FABER, geboren 1943, zij kregen 2 kinderen. Zij is later samenwonend 1984 met Bram VERMEULEN, cabaretier, overleden 2004.}
Gehuwd (4) op 45-jarige leeftijd op 31-05-1968 te Schermer, gescheiden na 22 jaar op 24-01-1991 te Schermer van Johanna Maria Andrea VET, geboren op 27-01-1939 te Amsterdam. Johanna is een zus van beeldhouwer Kees Vet.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Diane Rosalind (zie X.198).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Joris, advocaat, geboren op 17-07-1958 te Amsterdam.
   3.  Hester, Timmervrouw, geboren op 09-08-1959 te Amsterdam.
Uit het derde huwelijk:
   4.  Devika Rustom LENSINK (STROOKER), actrice, geboren op 13-12-1963 te Amsterdam. Is zich later Strooker gaan noemen i.p.v. Lensink.
Uit het vierde huwelijk:
   5.  Rivka (zie X.203).

X.198    Diane Rosalind LENSINK, toneelspeelster oa in series Baantjer en Pleidooi, geboren op 21-10-1950 te Amsterdam, Spinozakliniek, overleden op 19-12-2012 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, tgv kanker
, begraven op 27-12-2012 te Amsterdam, in 1974 afgestudeerd aan de toneelschool Amsterdam en sloot zich later aan bij toneelgezelschap Globe.
De afgelopen jaren richtte zij zich op het beheren van vakantiehuisjes in Italie.
vinazza@masterweb.it / www.vinazza.com/index-nl.asp, dochter van Antonius Lodewijk (Ton) LENSINK (zie IX.159) en Henriëtte Josephine (Henny) ORRI, actrice.
Gehuwd met Wim van der GRIJN, acteur, geboren op 14-05-1946 te Ameide.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matteo, acteur, geboren op 23-02-1981 te Amsterdam.

X.203    Rivka LENSINK, geboren op 15-03-1973 te Alkmaar, dochter van Antonius Lodewijk (Ton) LENSINK (zie IX.159) en Johanna Maria Andrea VET.
Gehuwd met Joost Willem HEIJSTEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Noah Antonio.

IX.165    Carolina Ignatia Josephina (Carry) LENSINK, geboren op 11-03-1924 te Batavia (N.O.I.), overleden, dochter van Lodewijk Antonius LENSINK (zie VIII.83) en Carolina Jozephina Maria CORNELISSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-08-1950 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 12-07-1950 te Amsterdam (Parochiekerk HH. Nicolaas en Barbara) met Audomarus Wilhelmus Jozef (Marius) KOOMEN, 40 jaar oud, geboren op 07-03-1910 te Hoogkarspel, overleden op 24-04-1992 te Hoorn op 82-jarige leeftijd, plotseling van ons heen gegaan, zoon van Antonius KOOMEN en Johanna Hendrica ROELOFS. {Hij was ook ooit gehuwd met E. STELTENPOEL.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Maria Barbara, geboren op 20-05-1951.
   2.  Anthonius P.J..
   3.  Afra J.C..
   4.  Petrus A.W..
   5.  Johanna.
   6.  Maria C.E..
   7.  Petrus A.W..

IX.166    Lodewijk Ignatius Maria (Loek) LENSINK, Radiohandelaar, geboren op 07-01-1931 te Padang (N.O.I.), zoon van Lodewijk Antonius LENSINK (zie VIII.83) en Carolina Jozephina Maria CORNELISSEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-01-1960 te Den Haag, gehuwd voor de kerk op 18-01-1960 te Den Haag (Parochiekerk van de H. Martha?) met Elisabeth Theresia Maria (Elly) LEFERINK, 24 jaar oud, geboren op 25-01-1935 te Rotterdam, dochter van Bernardus Johannes Antonius (Bernhard) LEFERINK en Franciska Johanna (Cisca) MILANI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinardus Maria, geboren op 15-10-1960 om 05.40 uur te Amsterdam, overleden op 15-10-1960 om 15.00 uur te Amsterdam, 0 dagen oud.
   2.  Francisca Maria (Francis) (zie X.213).
   3.  Mauritius Maria (Maurice), geboren op 17-09-1962 te Amsterdam. Hugo de Grootkade 13, Amsterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-11-1992 te Westzaan met Marjolein NEIJZING, 24 jaar oud, geboren op 08-09-1968 te Zaandam. Marjolein en Maurice hebben drukkerij Heijnis en Schipper te Zaandijk overgenomen. Dochter van Cornelis Gerardus Hendrikus NEIJZING en Jeane Helena Maria LOOS. In 1996 namen ze drukkerijHeijnis&Schipper in Zaandijk over.
Niet gek want ze hebben elkaar ontmoet op de grafische MTS.
   4.  Elisabeth Maria (Elsemieke) (zie X.217).

X.213    Francisca Maria (Francis) LENSINK, geboren op 11-09-1961 te Amsterdam. Jacob Obrechtstraat 11, Amsterdam, dochter van Lodewijk Ignatius Maria (Loek) LENSINK (zie IX.166) en Elisabeth Theresia Maria (Elly) LEFERINK.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1989 te Amsterdam, feest in café Gambrinus
Adres Kinkerstraat 330-II, gescheiden na 5 jaar op 05-02-1995 (in 1993 ?) van Hendricus Herman Franciscus (Harry) POTJES, geboren op 29-02-1956 te Veldhoven, zoon van Franciscus Leonardus Christiana POTJES en Maria Johanna Alberta BULT, 2 kinderen Loulou Naomi 28-11-1989 en Micha Rutger 17-09-1991.
Uit dit huwelijk:
   1.  Loulou Naomi, geboren op 28-11-1989 te Amsterdam.
   2.  Micha Rutger, geboren op 17-09-1991 te Amsterdam.

X.217    Elisabeth Maria (Elsemieke) LENSINK, geboren op 17-08-1968 te Amsterdam. Hugo de Grootkade 13-II, dochter van Lodewijk Ignatius Maria (Loek) LENSINK (zie IX.166) en Elisabeth Theresia Maria (Elly) LEFERINK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-09-1997 te Zaandijk met Michiel GIMPEL, 33 jaar oud, geboren op 30-03-1964 te Amsterdam, zoon van Johannes GIMPEL en Thea WIJNALDA, 2 zoontjes, Lucas Maarten(03-07-1999) en Victor Robert(15-01-2002).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucas Maarten, geboren op 03-07-1999 te Krommenie.
   2.  Victor Robert, geboren op 15-01-2002.

IX.169    Petronella Theresia Maria (Nel) LENSINK, geboren op 23-07-1932 te Padang (N.O.I.), dochter van Lodewijk Antonius LENSINK (zie VIII.83) en Carolina Jozephina Maria CORNELISSEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-01-1960 te Amsterdam. Meerhuizenstraat 20, Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 23-01-1960 te Amsterdam (Apostolische kerk, Bloemgracht.) met Jacob de RIDDER, 28 jaar oud, geboren op 19-10-1931 te Amsterdam, zoon van Jacob de RIDDER en Frederike Wilhelmina FREESE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus, geboren op 18-12-1961 te Amsterdam.
   2.  Rufus, geboren op 09-07-1963 te Amsterdam.

IX.170    Paulus Ignatius Maria (Paul) LENSINK, Journalist, geboren op 02-04-1936 te Amsterdam, zoon van Lodewijk Antonius LENSINK (zie VIII.83) en Carolina Jozephina Maria CORNELISSEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-04-1960 te Wervershoof (trouwplaats: Onderdijk). Huwelijk ontbonden met Maria Duvera Tecia (Ria) WEEL, 20 jaar oud, geboren op 18-10-1939 te Onderdijk (Wervershoof), dochter van Martinus Johannes WEEL en Anna Geertuida Maria de LANGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saskia Anna Carolina (zie X.221).
   2.  Paulus Lodewijk Martinus (zie X.222).
   3.  Maria Afra Cornelia (Maaike) (zie X.225).

X.221    Saskia Anna Carolina LENSINK, journalist, geboren op 27-01-1961 te Amsterdam, dochter van Paulus Ignatius Maria (Paul) LENSINK (zie IX.170) en Maria Duvera Tecia (Ria) WEEL.
Gehuwd met Wim van NIMWEGEN, niet getrouwd, wel langdurig samengewoond. De relatie is beeindigd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Katja, geboren op 18-07-1991.
   2.  Mirthe, geboren op 02-10-1997.

X.222    Paulus Lodewijk Martinus LENSINK, geboren op 17-04-1964 te Eindhoven, zoon van Paulus Ignatius Maria (Paul) LENSINK (zie IX.170) en Maria Duvera Tecia (Ria) WEEL.
Gehuwd met Lotte SLUIJSER, geboren op 10-09-1963, 2 kinderen: dochter 28-03-1997 en zoon Noah 18-12-2000.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ginger Yasmin, geboren op 28-03-1997 te Haarlem.
   2.  Noah Miro, geboren op 18-12-2000 te Haarlem.

X.225    Maria Afra Cornelia (Maaike) LENSINK, geboren op 16-10-1966 te Rotterdam, dochter van Paulus Ignatius Maria (Paul) LENSINK (zie IX.170) en Maria Duvera Tecia (Ria) WEEL.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-09-2000 te Groningen met Victor TIJSSEN, 42 jaar oud, geboren op 23-08-1958 te Deventer, 3 dochters: Jada 14-01-2000, Sophie 05-06-2001 en Dimphy 15-09-2003.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jada, geboren op 14-01-2000.
   2.  Sophie, geboren op 05-06-2001.

VIII.86    Theodora Adriana Maria LENSINK, geboren op 04-09-1896 te Amsterdam, overleden op 02-01-1976 te Badhoevedorp op 79-jarige leeftijd, dochter van Antonius LENSINK (zie VII.67) en Maria van GEMERT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-10-1920 te Watergraafsmeer, gescheiden 1940 van Hendrikus Johannes Petrus van 't KLOOSTER, kantoorbediende, geboren op 31-01-1896 te Alkmaar, overleden op 01-03-1949 te Amsterdam op 53-jarige leeftijd, zoon van Johannes Engelbertus van 't KLOOSTER, seargant-kok, en Alberta Johanna SERTONS. Het echtpaar krijgt 5 kinderen, waarvan één vroegtijdig overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op 24-07-1921, overleden op 14-04-1983 op 61-jarige leeftijd.
   2.  Miep, geboren op 12-08-1923, overleden op 17-12-1997 op 74-jarige leeftijd.
   3.  Ton, geboren op 31-03-1928, overleden op 09-12-1988 op 60-jarige leeftijd.
   4.  Henk, geboren op 28-09-1931.
   5.  Anton.

VIII.87    Antonius Johannes LENSINK, bouwkundig tekenaar, geboren op 18-12-1898 te Amsterdam, overleden op 26-02-1974 te Diemen op 75-jarige leeftijd, begraven op 02-03-1974 te Amsterdam (RK Kerhof Buitenveldert), zoon van Antonius LENSINK (zie VII.67) en Maria van GEMERT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-09-1926 te Amsterdam met Josephina Johanna Louisa Alphonsa Maria (Fien) SLUITER, 26 jaar oud, geboren op 17-01-1900 te Amsterdam, overleden op 03-11-1970 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Christianus SLUITER, spoorwegambtenaar, en Elisabeth Johanna Maria van WIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Antonia (Ria) (zie IX.178).
   2.  Elisabeth Hendrika (Lies), geboren op 27-02-1931 te Amsterdam.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22-12-1970 met Theodorus J.M. MULLER, 34 jaar oud, geboren op 17-01-1936 te Amsterdam.
   3.  Antonius Josephus (Antoon) (zie IX.181).
   4.  Josephus Hendricus (Jos) (zie IX.183).
   5.  Louise Maria (Loes) (zie IX.186).

IX.178    Maria Antonia (Ria) LENSINK, geboren op 22-02-1928 te Amsterdam, overleden op 19-11-2009 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, begraven op 24-11-2009 te Heemskerk, dochter van Antonius Johannes LENSINK (zie VIII.87) en Josephina Johanna Louisa Alphonsa Maria (Fien) SLUITER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-12-1954 te Amsterdam met Bernardus Josephus Joannes (Ben) KLOOSTERHUIS, 26 jaar oud, geboren op 18-03-1928 te Groningen, zoon van Josephus Jacobus Martinus KLOOSTERHUIS en Hikllegonda Engelina Johanna HOLTHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus Martinus, geboren op 22-12-1956 te Amsterdam.
   2.  Josephine Maria, geboren op 30-12-1958 te Amsterdam.
   3.  Johannes Antonius, geboren op 23-03-1962 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-03-1989 te Beverwijk met Christina van de WIJGAART, 26 jaar oud, geboren op 09-03-1963 te Beverwijk.

IX.181    Antonius Josephus (Antoon) LENSINK, geboren op 28-09-1937 te Amsterdam, overleden op 15-12-2009 te Hoofddorp op 72-jarige leeftijd, begraven op 21-12-2009 te Heemstede, zoon van Antonius Johannes LENSINK (zie VIII.87) en Josephina Johanna Louisa Alphonsa Maria (Fien) SLUITER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-09-1967 met Ursula OTTO, 27 jaar oud, geboren op 01-05-1940 te Lychen (Brandenburg).
Uit dit huwelijk:
   1.  Karen, geboren op 23-01-1971 te Sindelfingen (BRD).
   2.  Yvonne, geboren op 24-04-1973 te Haarlem.

IX.183    Josephus Hendricus (Jos) LENSINK, filosoof, geboren op 09-10-1939 te Amsterdam, overleden op 06-01-2020 te Haren op 80-jarige leeftijd, te vinden in de Wikipedia, zoon van Antonius Johannes LENSINK (zie VIII.87) en Josephina Johanna Louisa Alphonsa Maria (Fien) SLUITER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-06-1969 te Heerhugowaard. Huwelijk ontbonden met Johanna Maria Dorothea (Joke) BOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank, geboren op 20-05-1972 te Bilthoven.
   2.  Mirjam, geboren op 08-11-1973 te Eelde.
Samenwonend te Thesinge met LEENSTRA.
   3.  Erik, geboren op 06-04-1979 te Groningen.

IX.186    Louise Maria (Loes) LENSINK, geboren op 09-02-1941 te Amsterdam, dochter van Antonius Johannes LENSINK (zie VIII.87) en Josephina Johanna Louisa Alphonsa Maria (Fien) SLUITER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-03-1966 te Amsterdam met Franciscus J.M. KAT, 36 jaar oud, geboren op 09-10-1929 te Amsterdam, zoon van Petrus Aloysius Maria KAT, accountant, en Maria Johanna BUNCK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel Petrus, geboren op 02-07-1966 te Dieren.
   2.  Renatus Johannes, geboren op 03-12-1967 te Dieren.
   3.  Patricia Maria, geboren op 16-11-1968 te Dieren.

VIII.91    Adriana Antonia LENSINK, geboren op 06-02-1905 te Amsterdam, overleden op 31-12-1993 te Enschede op 88-jarige leeftijd, dochter van Antonius LENSINK (zie VII.67) en Maria van GEMERT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-09-1929 te Amsterdam met Gerardus MENSING, 30 jaar oud, winkelchef, filiaalhouder, geboren op 24-12-1898 te Rotterdam (gezindte: RK), overleden op 23-11-1979 te Enschede op 80-jarige leeftijd, de crematie vindt plaats in besloten kring, zoon van Gerardus MENSING en Catharina Maria POELMAN. Zij kregen 7 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Antonia Maria (Ien), geboren op 09-08-1930 te Groningen.
   2.  Maria Antonia Theresia (Riet), gedoopt op 31-10-1931 te Groningen.
   3.  Martinus (Martin), geboren op 05-01-1933 te Groningen, overleden op 02-11-1998 op 65-jarige leeftijd.
   4.  Antonia (Ton), geboren op 26-08-1934 te Groningen.
   5.  Theresia Maria Adriana (Trees), gedoopt op 14-04-1937 te Den Helder.
   6.  Theodora Hendrika Maria (Thea), geboren op 16-12-1939 te Den Helder.
   7.  Gerardus Antonius Maria (Geert), geboren op 19-11-1947 te Enschede.

VII.69    Johannes Baptist LENSINK, Metselaar, geboren op 23-06-1867 te Zeist, overleden op 25-08-1940 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, overleden in het St Antonius Gasthuis; hij was eenvoudig en rechtschapen, vreesde God en week af van het kwaad; benauwdheden overvielen hem, doch de Heer kwam hem te hulp, begraven op 28-08-1940 te Zeist (RK kerkhof), zoon van Lodewijk LENSINK (zie VI.38) en Maria CARÉ.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-02-1899 te Zeist met Gerarda Maria KAPPENBERG, 28 jaar oud, geboren op 01-05-1870 te Zeist, overleden op 28-08-1939 te Zeist op 69-jarige leeftijd, zij was eenvoudig en rechtschapen, vreesde God en week af van het kwaad, begraven op 31-08-1939 te Zeist (RK kerkhof), dochter van Jan KAPPENBERG en Johanna van LEEUWENSTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna (zie VIII.94).
   2.  Johanna Maria, geboren op 15-05-1901 te Zeist, overleden op 01-05-1979 te Dordrecht op 77-jarige leeftijd, begraven te Hendrik-Ido-Ambacht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-11-1923 te Zeist met Gijsbertus Johannes van DIJK, geboren 1896 te Werkhoven, overleden, zoon van Jan van DIJK en Cornelia SCHEEPENS.
   3.  Gerarda Maria, geboren op 06-06-1906 te Zeist, overleden op 23-07-1988 te Zeist op 82-jarige leeftijd, begraven te Zeist (Woudenbergseweg), waarschijnlijk ongehuwd en kinderloos.

VIII.94    Maria Johanna LENSINK, geboren op 03-11-1899 te Zeist, overleden op 13-02-1965 te Utrecht op 65-jarige leeftijd, dochter van Johannes Baptist LENSINK (zie VII.69) en Gerarda Maria KAPPENBERG.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-11-1921 te Zeist met Antonius Marinus STAAL, 27 jaar oud, geboren op 11-03-1894, overleden op 16-08-1972 te Driebergen op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobus STAAL en Anna Maria van der DONK, zij kregen 9 kinderen: Ria (1923- ), Jan (1924- ), Antoon (!925- ), Gerard (1927- ), Anny (1928- ), Dini (1929- ), Gijs ( ), Gerda (1934- ), Sjaan (1936- ).
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana Johanna, geboren 1933 te Driebergen, overleden op 15-05-1933 te Driebergen, leeftijd 4 maanden.

VII.72    Lodewijk LENSINK, geboren op 23-01-1872 te Zeist, overleden op 28-10-1947 te Soesterberg op 75-jarige leeftijd, van lichaamskrachten uitgeput stierf hij na meerdere malen gesterkt door de Genademiddelen der H.Kerk toch nog onverwachts, begraven op 31-10-1947 te Soesterberg (R.K. Kerkhof), zoon van Lodewijk LENSINK (zie VI.38) en Maria CARÉ.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-11-1908 te Zeist met Jacoba SMORENBURG, 23 jaar oud, geboren op 21-06-1885 te Soest, overleden op 20-11-1971 te Amersfoort op 86-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg (R.K. Kerkhof), dochter van Hendrik SMORENBURG en Jacoba VEENENDAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lodewijk Hendrikus (zie VIII.98).
   2.  Jacoba Maria, geboren op 20-07-1912 te Zeist, overleden op 17-07-1967 te Soesterberg op 54-jarige leeftijd, er was weer hoop dat moeder in ons midden zou blijven, maar daarom was de slag des te groter toen wij hoorden dat de Heer haar tot zich had geroepen, begraven op 21-07-1967 te Soesterberg (R.K. Kerkhof).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-08-1945 te Zeist met Johannes Antonius GIJTENBEEK, 38 jaar oud, geboren op 01-04-1907 te Soest, overleden op 31-08-1992 te Soest op 85-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg (RK). {Hij is later gehuwd na 1969 met Aleida Henrica HAVERKORT, geboren op 24-08-1922, overleden op 27-03-2011 te Zeist op 88-jarige leeftijd, hospice de Heuvelrug, begraven op 31-03-2011 te Zeist, graf B, 3-C, haar tweede naam Henrica is haar doopnaam; bij de burgerlijke stand is zij ingeschreven als Henrika; in het huwelijksregister van de parochie heet zij Hendrika.}
   3.  Marinus Hendrikus, geboren op 18-09-1913 te Zeist, overleden op 02-10-1913 te Zeist, 14 dagen oud, begraven op 04-10-1913 te Zeist, classe 3 op r.k.begraafplaats van de H.Jozephparochie, Utrechtseweg te Zeist.
   4.  Maria Hendrika, geboren op 29-09-1914 te Zeist, overleden op 30-06-1917 te Zeist op 2-jarige leeftijd, begraven op 04-07-1917 te Zeist, classe 2 op de r.k.begraafplaats van de H.Jozephparochie, Utrechtseweg te Zeist.
   5.  Marinus Hendrikus (zie VIII.104).
   6.  Hendrik, geboren op 21-01-1919 te Zeist, overleden op 04-02-1919 te Zeist, 14 dagen oud, begraven op 07-02-1919 te Zeist, classe 3 op de r.k.begraafplaats van de H.Jozephparochie, Utrechtseweg te Zeist.
   7.  Hendrik Jozeph, geboren op 18-03-1921 te Zeist, overleden op 10-10-1926 te Zeist op 5-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg (R.K. Kerkhof).

VIII.98    Lodewijk Hendrikus LENSINK, geboren op 08-04-1910 te Zeist, overleden op 27-06-1989 te Soest op 79-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1989 te Soesterberg (R.K. Kerkhof), zoon van Lodewijk LENSINK (zie VII.72) en Jacoba SMORENBURG.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-03-1943 te Utrecht met Johanna Elisabeth GEYSSENS, 30 jaar oud, geboren op 02-07-1912 te Breda, overleden op 25-01-2008 te Amersfoort op 95-jarige leeftijd, begraven op 30-01-2008 te Soesterberg. OLV Kerkhof, graf K, 3-F.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Elisabeth (Wil) (zie IX.196).
   2.  Lodewijk Hendrikus Johannes Joseph, geboren op 05-03-1945 te Zeist, overleden op 05-03-1945 te Zeist, 0 dagen oud, begraven te Soesterberg.
   3.  Lodewijk Hendrikus J.J. (zie IX.198).
   4.  François Marie Marinus Johannes (zie IX.200).
   5.  Johannes Wilhelmus Jacobus (zie IX.202).
   6.  Jacobus Cornelis, geboren op 22-09-1951 te Zeist (11-09-1951?), overleden op 11-10-1951 te Zeist, 19 dagen oud, begraven te Soesterberg (R.K. Kerkhof).

IX.196    Wilhelmina Elisabeth (Wil) LENSINK, geboren op 08-02-1944 te Zeist, overleden op 14-09-2014 op 70-jarige leeftijd, omringd door degenen die haar dierbaar waren, heeft zij op een moedige waardige wijze afscheid van het leven genomen, mijn lieve vrouw, onze moeder en lieve oma, begraven op 19-09-2014 te Soesterberg, dochter van Lodewijk Hendrikus LENSINK (zie VIII.98) en Johanna Elisabeth GEYSSENS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-08-1970 te de Bilt met Hendrik POLMAN, 26 jaar oud, geboren op 01-05-1944 te de Bilt, zoon van Evert POLMAN en Johanna Adriana Maria KUYPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter, geboren op 09-05-1973 te Utrecht.
Gehuwd met Janneke.
   2.  Jeroen, geboren op 11-05-1975 te Amersfoort.
Gehuwd met Mirjam.

IX.198    Lodewijk Hendrikus J.J. LENSINK, geboren op 21-08-1946 te Zeist, overleden op 23-01-2017 te Zeist op 70-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg, zoon van Lodewijk Hendrikus LENSINK (zie VIII.98) en Johanna Elisabeth GEYSSENS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-09-1974 te Zeist, gescheiden na 26 jaar op 22-08-2001 van Mirjam KRAAMER, geboren op 09-09-1949 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annousjka Nicole, geboren op 17-05-1977 te Zeist.
   2.  Emile Christiaan (zie X.244).

X.244    Emile Christiaan LENSINK, geboren op 08-06-1980 te Zeist, zoon van Lodewijk Hendrikus J.J. LENSINK (zie IX.198) en Mirjam KRAAMER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-07-2010 te Haarzuilens(kasteel de Haar) met Ilana Damaris KAMPHORST, 29 jaar oud, geboren op 01-01-1981 te Den Haag, dochter van Wilhelm Hendrik Jan KAMPHORST en Marja Jolanda BIJLEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Damiana Joy, geboren op 18-09-2010 om 16.40 uur te Amersfoort, 2830 gr. / 49 cm.
   2.  Kyan Ronin, geboren op 17-09-2011 om 00:40 uur te Amersfoort, 3005 gram en 49 cm.

IX.200    François Marie Marinus Johannes LENSINK, geboren op 03-12-1947 te Zeist, zoon van Lodewijk Hendrikus LENSINK (zie VIII.98) en Johanna Elisabeth GEYSSENS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-05-1978 te Soest, gescheiden na 6 jaar op 27-03-1985 van Annemarie Annemeta KOSUCH, geboren op 10-06-1958 te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Manon, geboren op 07-06-1979 te Amersfoort.
   2.  Remco, geboren op 07-03-1981 te Amersfoort.

IX.202    Johannes Wilhelmus Jacobus LENSINK, geboren op 15-03-1949 te Zeist, zoon van Lodewijk Hendrikus LENSINK (zie VIII.98) en Johanna Elisabeth GEYSSENS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-01-1977 te Zeist met Susanna van HERWIJNEN, 25 jaar oud, geboren op 03-05-1951 te Zeist, dochter van Johannes Arnoldus Maria van HERWIJNEN en Gezina BIJL de VROE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joyce Désirée, geboren op 11-06-1977 te Zeist, overleden op 27-06-2009 te de Bilt op 32-jarige leeftijd, begraven op 03-07-2009 te Soesterberg. Onze Lieve Vrouwe kerkhof, graf K, 3-F.
   2.  Patricia Chantal, geboren op 30-08-1986 te Zeist.
   3.  Nicole Daniëlle, geboren op 18-07-1989 te Zeist.

VIII.104    Marinus Hendrikus LENSINK, geboren op 16-07-1917 te Zeist, overleden op 28-11-1989 te Zeist op 72-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg (R.K. Kerkhof), zoon van Lodewijk LENSINK (zie VII.72) en Jacoba SMORENBURG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-09-1946 te Zeist met Johanna Elisabeth van der KROON, 26 jaar oud, geboren op 19-01-1920 te Amsterdam, overleden op 17-09-1990 te Zeist op 70-jarige leeftijd, begraven te Soesterberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Gerarda Johanna, geboren op 23-06-1947 te Zeist.
Gehuwd met Joop van de BRINK.
   2.  Marinus Lodewijk Petrus Johannes (zie IX.207).
   3.  Petrus Lodewijk (zie IX.209).
   4.  Johannes Marinus (zie IX.211).
   5.  Robertus Gerardus, geboren op 06-11-1963 te Zeist.
   6.  Fredericus Hendrikus (Fred) (zie IX.214).

IX.207    Marinus Lodewijk Petrus Johannes LENSINK, geboren op 04-07-1948 te Zeist, zoon van Marinus Hendrikus LENSINK (zie VIII.104) en Johanna Elisabeth van der KROON.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-09-1975 te Zeist met Maria van DAM, 25 jaar oud, geboren op 05-05-1950 te Scherpenzeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne, geboren op 24-03-1981 te Zeist.
   2.  Richard Eduard, geboren op 27-02-1984 te Zeist.

IX.209    Petrus Lodewijk LENSINK, geboren op 08-04-1953 te Zeist, zoon van Marinus Hendrikus LENSINK (zie VIII.104) en Johanna Elisabeth van der KROON.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-1977 te Zeist met Margaretha Maria DAALDEROP, 19 jaar oud, geboren op 18-02-1958 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ramon Sebastiaan, geboren op 10-10-1988 te Werkhoven.
   2.  Fabian Jorgen, geboren op 30-03-1990 te Werkhoven.

IX.211    Johannes Marinus LENSINK, geboren op 21-04-1955 te Zeist, zoon van Marinus Hendrikus LENSINK (zie VIII.104) en Johanna Elisabeth van der KROON.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-11-1988 te Woudenberg met Wilhelmina Maria Elisabeth van KORTENHOF, 27 jaar oud, geboren op 21-05-1961 te Woudenberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saskia Elisabeth, geboren op 07-05-1989 te Woudenberg.

IX.214    Fredericus Hendrikus (Fred) LENSINK, geboren op 29-03-1965 te Zeist, zoon van Marinus Hendrikus LENSINK (zie VIII.104) en Johanna Elisabeth van der KROON.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 15-01-2010 te Zeist met Bianca ANEMA, 32 jaar oud, geboren op 22-02-1977 te Soest, dochter van Anton ANEMA en Mathilde Barbera MASSON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joyce, geboren op 12-02-2010 om 06:20 uur, 2860 gr en 49 cm lang.

VII.75    Johannes LENSINK, Timmerman, geboren op 15-05-1877 te Zeist, overleden op 16-03-1962 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, overleden na een kortstondige ziekte; door hem 7 jaar gelleden zijn beminde vrouw te ontnemen heeft God hem zwaar beproefd, begraven op 20-03-1962 te Diemen (RK kerkhof), zoon van Lodewijk LENSINK (zie VI.38) en Maria CARÉ.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-08-1902 te Zeist met Jacoba APPELMAN, 26 jaar oud, geboren op 04-03-1876 te Rijsenburg, overleden op 03-02-1945 op 68-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte in alle kalmte overleden, begraven op 09-02-1945 te Diemen (RK kerkhof), dochter van Gerrit APPELMAN en Jacoba WEEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lodewijk (zie VIII.108).
   2.  Jacoba Maria (zie VIII.111).
   3.  Maria Gerharda, geboren op 02-01-1907 te Amsterdam (Watergr.Meer), overleden.
Gehuwd met Harry OLTMAN, geboren op 27-09-1901 te BRD, overleden.
   4.  Gerardus Johannes (Lens) (zie VIII.114).
   5.  Johanna Maria (Ans), geboren op 13-05-1913 te Amsterdam (Watergr.Meer). Huize Buitenveldert, k.301, overleden op 01-12-1993 op 80-jarige leeftijd, ongehuwd; lid van Gens Nostra geweest.
   6.  Johannes Antonius (Joop) (zie VIII.117).

VIII.108    Lodewijk LENSINK, Scheepsbouwkundig tekenaar, geboren op 27-07-1903 te Amsterdam, gedoopt (RK) te Amsterdam, overleden op 08-05-1972 om 09.30 uur te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte, begraven op 10-05-1972 te Amsterdam, zoon van Johannes LENSINK (zie VII.75) en Jacoba APPELMAN.
Ondertrouwd op 31-08-1929 te Amsterdam, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-09-1929 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 11-09-1929 te Amsterdam met Adriana Helena Maria JEPKES, 23 jaar oud, Naaister, geboren op 24-05-1906 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 04-03-1983 om 18.00 uur te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, begraven op 08-03-1983 te Amsterdam, dochter van Hendrik Franciscus Maria JEPKES, Smid/later Horlogemaker, en Helena Emerentia Hendrika BENSDORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Emerentia Maria (Emmy) (zie IX.217).
   2.  Lodewijk Adriaan Maria (Louis) (zie IX.218).
   3.  Ir Eduardus Jacobus Maria (Ed) (zie IX.220).

IX.217    Jacoba Emerentia Maria (Emmy) LENSINK, Kleuterleidster, geboren op 09-07-1931 te Amsterdam, gedoopt (RK) te Amsterdam, overleden op 21-11-2015 te Naarden op 84-jarige leeftijd, begraven op 27-11-2015 te Naarden, dochter van Lodewijk LENSINK (zie VIII.108) en Adriana Helena Maria JEPKES, Naaister.
Gehuwd met Adriaan Jacobus Maria UMANS, Accountant, geboren op 25-02-1929 te Amsterdam nederland, gedoopt (RK) te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Astrid (zie X.258).
   2.  Laurens (zie X.259).
   3.  Leo, geboren op 23-10-1960 te Bussum.
   4.  Inge (zie X.263).
   5.  Jolande (zie X.265).

X.258    Astrid UMANS, geboren op 15-04-1958 te Bussum nederland, dochter van Adriaan Jacobus Maria UMANS, Accountant, en Jacoba Emerentia Maria (Emmy) LENSINK (zie IX.217).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-06-1986 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 22-06-1986 te Naarden met Bernard van der EIJDEN (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (gezindte: RK).
   2.  Daniël (gezindte: RK).

X.259    Laurens UMANS, acteur, geboren op 26-05-1959 te Bussum nederland, zoon van Adriaan Jacobus Maria UMANS, Accountant, en Jacoba Emerentia Maria (Emmy) LENSINK (zie IX.217).
Samenwonend te Amsterdam met Maria KRIJNEN.
Uit deze relatie:
   1.  Aron.
   2.  Eli.

X.263    Inge UMANS, onderwijzeres, geboren op 27-06-1962 te bussum nederland, dochter van Adriaan Jacobus Maria UMANS, Accountant, en Jacoba Emerentia Maria (Emmy) LENSINK (zie IX.217).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 26-01-1999 met Ben van SON, Decorbouwer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther.
   2.  Sara.

X.265    Jolande UMANS, geboren op 16-01-1964 te Bussum, dochter van Adriaan Jacobus Maria UMANS, Accountant, en Jacoba Emerentia Maria (Emmy) LENSINK (zie IX.217).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31-01-1996 te Naarden, gescheiden 2000 van Eduard LUMPKEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marieke.
   2.  Patricia.

IX.218    Lodewijk Adriaan Maria (Louis) LENSINK, Onderwijzer, geboren op 28-04-1939 te Amsterdam, gedoopt (RK) te Amsterdam, overleden op 23-04-2007 te Castricum op 67-jarige leeftijd, begraven op 27-04-2007 te Castricum, zoon van Lodewijk LENSINK (zie VIII.108) en Adriana Helena Maria JEPKES, Naaister.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 24-07-1966 met Wilhelmina Elisabeth (Mieke) van der AAR, 20 jaar oud, Pedicure, geboren op 20-06-1946 om 23.05 uur te Kaag, gedoopt (RK) te Kaag, overleden op 12-05-2020 op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-05-2020 te Alkmaar, dochter van Leonardus Adrianus van der AAR en Elisabeth Maria TROMPERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel (zie X.266).
   2.  Wouter, Groepsbegeleider, geboren op 26-04-1971 om 17.08 uur te Amstelveen, gedoopt (RK) te Amstelveen.

X.266    Marcel LENSINK, Wiskundeleraar, geboren op 11-06-1968 om 23.11 uur te Alphen a/d Rijn, gedoopt (RK) te Alphen a/d Rijn, zoon van Lodewijk Adriaan Maria (Louis) LENSINK (zie IX.218) en Wilhelmina Elisabeth (Mieke) van der AAR, Pedicure.
Gehuwd met Inge Cecile BECKERS, geboren op 25-09-1970 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijn Eva (Mare), geboren op 06-03-2005 om 19:36 uur te Amsterdam.

IX.220    Ir Eduardus Jacobus Maria (Ed) LENSINK, Architect, geboren op 10-11-1947 om 01.15 uur te Amsterdam (Onze Lieve Vrouwengasthuis), gedoopt (RK) te Amsterdam, zoon van Lodewijk LENSINK (zie VIII.108) en Adriana Helena Maria JEPKES, Naaister.
Ondertrouwd op 01-09-1969 te Amsterdam, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-12-1969 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 08-05-1971 te Amsterdam (kapel Bernardus) met Paula Francisca Wilhelmina Maria VRIJMOED, 22 jaar oud, Kleuterleidster, geboren op 24-02-1947 om 15.15 uur te 's Gravenhage (Wagenstraat 125), gedoopt (RK) op 25-02-1947 te Den Haag, dochter van Henricus Johannes Marie (Hans) VRIJMOED, Vertegenwoordiger, en Adriana Wilhelmina (Jeanne) VERWEIJEN, Huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dr Marc Ferdinand (zie X.269).
   2.  Drs. Sander Mattijn (zie X.271).
   3.  Eric Adriaan, Student (Scandinavische Talen), geboren op 01-09-1976 om 17.55 uur te Groningen (RK Ziekenhuis, gedoopt (RK) op 30-10-1976 te Haren (Parochiekerk St.Nicolaas).
   4.  Maarten Constantijn, Student (scheikunde), geboren op 13-08-1981 om 02.14 uur te Haren (Wederikweg 20), gedoopt (RK) op 28-09-1981 te Haren (Parochiekerk H.Nicolaas).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-09-2005 te Haren, getuigen:Siegrid Hol en Rob Cornelissen, gehuwd voor de kerk op 23-09-2005 te Groningen (St Jozef), getuigen: Eric Adriaan en Sander Mattijn Lensink, Maarten en Peter Giezen (halfbroers van de bruid) met Marianne SCHAEFFER, 25 jaar oud, geboren op 11-08-1980.

X.269    Dr Marc Ferdinand LENSINK, Bio-fysisch chemicus, geboren op 20-02-1972 om 03.42 uur te Amsterdam (Lutherse Diaconesseninrichting), gedoopt (RK) op 25-03-1972 te Amsterdam (Kapel Huize Bernardus), gepromoveerd op 12 maart 2002, zoon van Ir Eduardus Jacobus Maria (Ed) LENSINK (zie IX.220) en Paula Francisca Wilhelmina Maria VRIJMOED, Kleuterleidster.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 03-05-2003 te Dole (F) met Emmanuelle (Manue) RANGEARD, 25 jaar oud, geboren op 27-08-1977 te Dole (F) (gezindte: RK), dochter van Michel RANGEARD, technicien d,Atelier, en Chantal AUBRY, Aide maternelle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tea Elena Marie, geboren op 12-07-2004 te Gent, gedoopt (RK) op 21-08-2005 te Brussel.
   2.  Luca Maëli Julian, geboren op 03-10-2007 te Ukkel (B).

X.271    Drs. Sander Mattijn LENSINK, Natuurkundige, geboren op 24-07-1974 om 13.16 uur te Amsterdam (Lutherse Diaconesseninrichting), gedoopt (RK) op 05-10-1974 te Amsterdam (Kapel St.Nicolaaslyceum) (getuige(n): Henricus J.R.M.Vrijmoed, Astrid Umans), zoon van Ir Eduardus Jacobus Maria (Ed) LENSINK (zie IX.220) en Paula Francisca Wilhelmina Maria VRIJMOED, Kleuterleidster.
Samenwonend sinds 01-04-2002 te Onnen, ondertrouwd op 11-09-2002 te Haren, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-03-2003 te Zuid-Laren (getuige(n): Eric Lensink,Marc Lensink,Hedwig Damen,Tjalling Damen), gehuwd voor de kerk op 07-03-2003 te Eelde (getuige(n): Astrid Umans,Maarten Lensink,Emmy Damen-Montauban,Cora Montauban) met Drs Sigrid Julia DAMEN, 28 jaar oud, freelance vertaler, geboren op 03-09-1974 te Den Haag, gedoopt (RK) op 15-12-1974 te Rijswijk (getuige(n): Ton Ceelie, Cora Montauban).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tristan Simon, geboren op 17-01-2005 te Onnen, gedoopt (RK) op 10-04-2005 te Haren. Peter: Maarten Constantijn Lensink; meter Hedwig Simone Damen.
   2.  Carmen Louise Maria, geboren op 02-08-2006 om 14:31 uur, 3640 gr en 51 cm lang.
   3.  Oscar Jasper Christiaan, geboren op 04-07-2008 om 07:35 uur te Schagen, lengte 49 cm , gewicht 3720 gr.

VIII.111    Jacoba Maria LENSINK, geboren op 21-01-1905 te Amsterdam (Watergraafsmeer) ned, overleden op 25-01-2003 te Driebergen op 98-jarige leeftijd, dochter van Johannes LENSINK (zie VII.75) en Jacoba APPELMAN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-08-1933 te Amsterdam met Hendricus Carolus Josephus BOOMGAARD, 28 jaar oud, geboren op 23-01-1905 te Amsterdam (Watergraafsmeer), overleden op 19-06-1946 te Amsterdam op 41-jarige leeftijd, zoon van Joseph Wilhelm BOOMGAARD en Johanna Maria van TONGEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Johannes Maria, geboren op 23-07-1937 te Amsterdam.
   2.  Johannes Josephus Maria, geboren op 30-12-1942 te Amsterdam.

VIII.114    Gerardus Johannes (Lens) LENSINK, geboren op 19-01-1909 te Amsterdam, overleden op 30-08-1993 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-09-1993 te Rotterdam. Hofwijk 15:00 uur, zoon van Johannes LENSINK (zie VII.75) en Jacoba APPELMAN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-05-1943 te Amsterdam, gescheiden na 10 jaar op 16-07-1953 te Amsterdam van Algonda Maria Alida (Ans) ERICH, geboren op 05-06-1921 te Amsterdam, overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Gerardus Maria (zie IX.224).
   2.  Gerardus Antonius Petrus (Gerard), hotelier, geboren op 16-05-1946 te Amsterdam ned.

IX.224    Johannes Gerardus Maria LENSINK, dagbladredacteur, geboren op 07-08-1944 te Amsterdam ned, zoon van Gerardus Johannes (Lens) LENSINK (zie VIII.114) en Algonda Maria Alida (Ans) ERICH.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-11-1966 te Amsterdam met Hendrika Andreas ZWIJSEN, 20 jaar oud, geboren op 18-08-1946 te Amsterdam, dochter van Wilhelmus Johannes ZWIJSEN, consulent leerlingwezen, en Rika HIEMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eric Michael (zie X.276).
   2.  Walter Marc, stuurman kleine zeilvaart, geboren op 22-05-1970 te amsterdam ned.

X.276    Eric Michael LENSINK, musicus/componist/pianist, geboren op 29-04-1967 te Amsterdam ned, lid band Vitalis, zoon van Johannes Gerardus Maria LENSINK (zie IX.224) en Hendrika Andreas ZWIJSEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13-10-2000 te Mauritius met Carla Astrid CORBIÉRE, 33 jaar oud, geboren op 02-10-1967 te Velzen, dochter van Leopold Ernst Albert CORBIÉRE, directeur Handelsfirma, en Marijke Carla Cornelia van OS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lotte, geboren op 25-05-2003 te Hoorn.
   2.  Reinder, geboren op 19-07-2007 te Hoorn.

VIII.117    Johannes Antonius (Joop) LENSINK, bankemployee, kantoobediende, geboren op 03-10-1917 te Amsterdam Watergr.meer, overleden op 28-05-1995 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, zoon van Johannes LENSINK (zie VII.75) en Jacoba APPELMAN.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 29-07-1948, gescheiden na 9 jaar op 26-06-1958 te Amsterdam van Maria Johanna VAN DALEN, geboren op 08-11-1924, overleden.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 19-05-1972 met Elisabeth C.H. HOLL, 43 jaar oud, geboren op 22-11-1928 te Alphen a/d Maas.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Constance H.A.M., copywriter, geboren op 03-08-1953 te Amsterdam.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software